FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Prva kreditna zavarovalnicapro

Zavarujemo terjatve

O nas
Kot specializirana kreditna zavarovalnica s prevladujočim tržnim deležem v zavarovanju terjatev med zavarovalnicami s sedežem v Sloveniji, vam s prevzemanjem rizikov in strokovno asistenco stojimo ob strani tudi v kriznih razmerah. Znamo prisluhniti.

Letno zavarujemo 5 mrd EUR prometa, večji del predstavljajo izvozni posli v več kot 100 držav, pomemben delež zavzema domača prodaja.  Zaupa nam večina največjih slovenskih izvoznikov.

Z zavarovanjem vaših terjatev prevzamemo rizik neplačila kupcev, s katerimi poslujete na odprt račun. Pri Prvi kreditni zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini, s plačilnim rokom do 180 dni ali z dogovorom do dveh let.

Praviloma zavarujemo vso prodajo na odprt račun. Ob upoštevanju posebnosti vašega poslovanja lahko zavarujemo tudi samo določen del vaše prodaje.  V primeru namensko izdelanega blaga krijemo tudi rizike, ki nastanejo pred dobavo. Zavarovanje terjatev nudimo tudi za posamične (projektne) posle.

Z zavarovanjem krijemo komercialne rizike, kot so primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava) in prekomerna zamuda plačil ter nekomercialne ali politične rizike.


ZA KATERA PODJETJA JE ZAVAROVANJE TERJATEV ZAGOTOVO PRIMERNA STORITEV?

Zelo priporočljivo je, da vsa podjetja resno razmislijo o uporabi zavarovanja terjatev, še posebej koristno pa je zavarovanje terjatev za podjetja, ki:

  • zaenkrat s kupci poslujejo le z akreditivi in / ali bančnimi garancijami ter  želijo kupcem ponuditi poslovanje na  odloženo plačilo
  • so zelo odvisna od le nekaj (večjih) kupcev
  • želijo izboljšati pogoje kreditiranja
  • imajo omejene notranje možnosti izterjave
  • delujejo v panogi z nizko profitno stopnjo, ki ne dopušča izgub zaradi slabih terjatev
  • so razvila nov produkt ali širijo prodajo na nove nepoznane trge.
PRO
Članki
Članki Naj vam dolgi plačilni roki in neplačane terjatve ne ustavijo tekočega poslovanja

Veliko uspešnih podjetnikov se je že znašlo v likvidnostnih škarjah, zato je nujno, da izkoristite koristi zavarovanja terjatev in...

PRO
Članki
Članki Podjetja, ki pri upravljanju terjatev izberejo preventivne ukrepe, imajo prednost

Že dolgo je običajno, da zavarujemo hišo pred požarom ali potresom, avtomobil pa pred prometno nesrečo, v poslovnem svetu pa so...

PRO
Članki
Članki Poslujete z velikani? Tudi ti lahko propadejo, vi pa ostanete brez vsega

Poslovati zgolj z enim partnerjem je tvegano, pa četudi je to dobro delujoč gospodarski velikan, saj se tudi njemu lahko zgodi, da zaide...

PRO
Članki
Članki Kako se zavarovati pred neplačniki?

Če ne želite pristati med tistimi, ki jim dolžniki ali dolgi plačilni roki parajo živce, naredite prvi korak že pred sprejetjem...