FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? CDA 40pro

CDA 40 ZAVAROVALNICA d.d. Specialisti za garancije

O nas

CDA 40 je zavarovalna družba, specializirana za področje kavcijskih zavarovanj s podporo strankam pri doseganju poslovnih uspehov. CDA 40 lahko zadovolji zahteve strank po izdaji jamstev, saj ponuja široko paleto storitev na področju kavcijskih zavarovanj. Podpora kompetentnega, izkušenega in profesionalnega osebja ter inovativna programska oprema omogočajo hitro izdajo jamstev z digitalnim certificiranim podpisom. CDA 40 ima dovoljenje AZN za opravljanje zavarovalniških poslov.

CDA 40 Zavarovalnica je povezana v partnerstvo z mednarodnimi pozavarovalnicami z odličnimi bonitetnimi ocenami, kar povečuje zmogljivost zavarovalnice in finančno varnost pri prevzemanju tveganj.

Od samega začetka največ pozornosti namenjamo varstvu naših uporabnikov, zato so naši koristniki lahko mirni, z veseljem pa se lahko pohvalimo z lastnostmi, po katerih se ločujemo od naših tekmecev:

  1. Trdnost in likvidnost: tveganja, ki jih prevzame zavarovalnica CDA 40, krijejo 4 velike mednarodne pozavarovalnice s pogodbo o pozavarovanju, in so v celoti pozavarovana. S praktičnega vidika to pomeni, da je vsaka polica, sklenjena pri CDA 40, pozavarovana pri naslednjih pozavarovalnicah:
  2. Boniteta: iz zgornje strukture pozavarovanja izhaja, da je boniteta CDA 40 povprečje bonitet štirih pozavarovalnic in je torej med najboljšimi na zavarovalniškem trgu.
  3. Ocena in prevzem jamstev (Underwriting): pred odobritvijo jamstva oddelek za oceno in prevzem jamstev (underwriting) družbe CDA 40 opravi temeljito in podrobno analizo finančnega stanja in solventnosti stranke, ki je zaprosila za jamstvo. Pridobljeno strokovno znanje nam omogoča, da jamstva izdajamo zanesljivim podjetjem in to v zelo kratkem času.
  4. Digitalna varnost: CDA 40 je za digitalnega partnerja izbrala eno najboljših družb s tega področja: Previnet S.p.a., katere digitalne postopke uporabljajo najboljše zavarovalniške družbe. Naša programska oprema nam omogoča, da lahko povsem varno izdajamo naše police z digitalnim podpisom, s čimer se izognemo možnostim zlorabe in pospešimo izdajo police.

Korporativno upravljanje CDA 40 je zanesljivo in upošteva vse elemente neodvisnosti, odgovornosti in transparentnosti, zato da bi se vzpostavilo trdno zaupanje med vsemi zaposlenimi, strankami, dobavitelji in delničarji. Člana uprave sta bila izbrana glede na posebne kompetence na področju zavarovanj, upravo pa sestavljata Sebastjan Žlebnik, predsednik uprave, in Matej Cergolj kot član uprave.

PRO
Članki
Članki 5 zmot o kavcijskem zavarovanju

Kavcijska zavarovanja so za številne, celo za nekatere bančne strokovnjake, neznanka. Ovrgli smo pet zmot, ki se nepravično širijo o...

PRO
Članki
Članki Ste v razpis dali prezahtevne pogoje? Zato boste plačali več

Ko pripravljate razpise, dajte izvajalcem možnost izbire. Drugače bodo stroške prevalili na vas, vi pa boste plačali več.