FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Združenje Managerpro

Uravnoteženost spolov je treba uzakoniti, zgolj priporočila niso dovolj

Čas branja: 5 min
19.12.2019  13:22
Resda so Slovenke precej enakopravne moškim pri plačah, a večino odločitev še vedno sprejemajo v glavnem moška vodstva in uprave podjetij.
Uravnoteženost spolov je treba uzakoniti, zgolj priporočila niso dovolj
Foto: Shutterstock

Ko smo letos znova iskali najvplivnejše menedžerke v Sloveniji, smo v upravah in nadzornih svetih več kot 550 največjih podjetij našli le devet odstotkov predsednic uprav in generalnih direktoric. V vodstvih, torej če štejemo tudi člane uprav in direktorje, pa je bil delež žensk le nekoliko večji, 13,4-odstoten. Tako smo med 992 direktorji in člani uprav našli le 133 žensk. V različnih poslovnih bazah je sicer med vodstvom tudi precej prokuristk, ki pa jih nismo šteli. Podobni so tudi sklepi lanske raziskave Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) in revizijske hiše Deloitte, ki je pokazala, da je zastopanost žensk v upravah slovenskih borznih družb 21,5-odstotna, kar je manj od povprečja EU. Nekoliko bolj so ženske zastopane v nadzornih svetih, saj je tam njihov delež 29,5-odstoten.

Zavisten pogled iz kuhinj

Še bolj žalostni pa so izsledki raziskave evropske komisije za lani, ki kažejo, da več kot polovica ljudi v Sloveniji, kar 55 odstotkov, meni, da je najpomembnejša vloga ženske skrb za dom in družino, čeprav ima v Sloveniji več žensk višjo izobrazbo od moških. »S takšnim deležem se med članicami EU uvrščamo v družbo vzhodnoevropskih držav in iz kuhinje pogledujemo proti skandinavskim državam, kjer vsaj 85 odstotkov Švedov, Dancev in Nizozemcev verjame, da so ženske lahko pomembne tudi v drugih vlogah. Spolni stereotipi in spolna pristranskost torej še vedno v velikem obsegu kujejo usode žensk (in moških) v Sloveniji,« je pred nedavnim v svojem komentarju za revijo Finance Manager zapisala Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager.

Uravnoteženost spolov je dobra za posel

Medtem pa poslovni rezultati uspešnih podjetij z vsega sveta z jasnimi podatki izkazujejo, da so uravnotežena vodstva podjetij uspešnejša. Podjetja z največjim deležem žensk na vodilnih položajih ustvarjajo za 35 odstotkov višjo donosnost na kapital*, podjetja z nadpovprečno raznolikostjo v vodstveni ekipi so inovativnejša in ustvarijo skoraj 20 odstotkov več prihodkov**, podjetja, kjer več kot 30 odstotkov vodilnih položajev zasedajo ženske, dosegajo za šest odstotkov večji dobiček***, medtem ko družbe, ki so jih ustanovile ženske, ustvarijo prihodke v višini 78 odstotkov za vsak vložen dolar v primerjavi z 31 odstotki v družbah, ki so jih ustanovili moški.

»Uravnoteženost spolov na vodstvenih položajih v gospodarstvu je več kot zgolj moralni imperativ. Dokazano vodi k sprejemanju boljših odločitev, večji produktivnosti in finančni uspešnosti podjetja ter posledično večji gospodarski rasti. V interesu države bi zato moralo biti, da na tem področju postavi ustrezne pravne okvire in zavezujoče cilje,« pravi Melanie Seier Larsen, predsednica Sekcije managerk pri Združenju Manager.

Da večinoma moška družba, ki jo poganja ego, nima prihodnosti, se strinja tudi Andrej Božič, član upravnega odbora Združenja Manager. »Eno od najpomembnejših načel sodobnega voditeljstva je 'praznovanje različnosti'. Pri iskanju najboljših rešitev v timih, skupinah, sistemih, podjetjih je treba prevetriti obilo različnih idej, pristopov, predlogov, z namenom, da prek dialoga pridemo do najboljše ideje. To potrjujejo številne raziskave in moje dolgoletne izkušnje, saj sem vse svoje najbolj odmevne projekte vodil v mešanih timih in z odločilnim prispevkom soproge Ksenije, s katero delujeva v tandemu. Timi, ki so uravnoteženi po spolu, starosti in izkušnjah ter karakternih profilih, so dokazano uspešnejši. Zato pobuda o spolni uravnoteženosti na vodstvenih položajih v gospodarstvu ni pomembna le zato, ker si ženske zaslužijo in morajo biti enakopravno obravnavane, ampak tudi zato, ker bomo s tem dosegli boljše rezultate v podjetjih, ustanovah, politiki in pripomogli k temu, da bomo kot človeštvo kos izzivom, ki so pred nami,« komentira Božič.

Slovenija po enakopravnosti spolov v samem svetovnem vrhu

Ženske so v Sloveniji precej enakopravne moškim pri plačah, kar nas v merjenju enakopravnosti spolov postavi v sam svetovni vrh. Raziskava PwC Slovenijo uvršča na četrto meso na svetu med državami, ki so najboljše za zaposlene ženske na svetu. Torej je pri nas mogoče najti kar nekaj pozitivnih izjem. Ena je vsekakor Združenje Manager, kjer se je med 1.200 povezanimi menedžerji in menedžerkami v Sekciji managerk povezalo 418 članic. Med večjimi podjetji lahko poudarimo tudi Droga Kolinsko, članico Atlantic Grupe, prejemnico priznanja vključi.vse 2018 za raznolikost. Od skupaj 500 zaposlenih v Droga Kolinski je kar polovica žensk, med 35 menedžerji je ženskih vodij kar 68 odstotkov.

Priporočila ne bodo dovolj, uravnoteženost spolov je treba uzakoniti

»Vemo, da je raznovrstnost pri timih zelo pomembna. Raznovrstnost v vsakem pogledu. Menim pa, da pravi razlog za uravnoteženost spolov na vodstvenih položajih v gospodarstvu ni le uspešnost raznolikih timov, temveč je enakopravnost spolov temeljna človekova pravica, ki jo je treba spoštovati in negovati. Ko sem bila še študentka v Ljubljani, so se pojavile ideje o uravnoteženosti spolov v politiki in gospodarstvu, a takrat se mi je zdelo, da je to ponižujoče za ženske, saj moramo s svojimi sposobnostmi doseči tisto, kar želimo. Ker pa je medtem minilo celih 50 let in rezultati niso bili doseženi, sem absolutno za spremembo zakonodaje v tem smislu,« pravi Danica Purg, članica upravnega odbora Sekcije managerk pri Združenju Manager.

V času javne razprave o spremembah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je namreč Združenje Manager predlagalo zakonsko ureditev uravnoteženosti spolov v nadzornih in poslovodnih organih gospodarskih družb. Predlagali so tri ukrepe:

  • v tričlanskih nadzornih svetih mora biti vsaj en član manj zastopanega spola; če je sestava večja, mora biti imenovanih vsaj 40 odstotkov članov manj zastopanega spola;
  • v poslovodnem organu in med izvršnimi direktorji mora biti imenovana vsaj tretjina članov manj zastopanega spola;
  • v primeru enočlanske uprave pa mora biti v seštevku članov uprave in nadzornega sveta vsaj tretjina manj zastopanega spola.

Te ukrepe predlagajo za borzne družbe, finančne ustanove – banke, zavarovalnice, hranilnice, pokojninske družbe – in državna podjetja. Podjetja pa morajo to uveljaviti v petih letih od uveljavitve sprememb. Te predlagane spremembe oziroma dopolnitve k Zakonu o gospodarskih družbah sicer ne posegajo v zasebni sektor in se zato nanašajo na relativno majhno število gospodarskih družb, bi pa vseeno pomenile pomembno sporočilo celotni družbi, so prepričani v Združenju Manager.

Potrebne spremembe: delovni časi vrtcev, delo od doma med porodniškim dopustom

»Niso namreč dovolj samo priporočila, ampak je treba določiti zavezujoče cilje, saj bo le tako prišlo do korenitejših sprememb. Samo priporočila do zdaj niso prinesla rezultatov. Ob tem pa je nujno, da se vzpostavijo tudi drugi pogoji, da se bo lahko več žensk odločilo za aktivnejšo kariero, kot so delovni časi vrtcev, delo od doma med porodniško ... Doseči uravnoteženost vseh vrst, tudi spolne na vodstvenih položajih v gospodarstvu, je nujen korak za preživetje naše civilizacije,« nadaljuje Andrej Božič iz Združenja Manager.

Iz zapisanega je več kot razvidno, da se mnoga podjetja zavedajo pomena uravnoteženosti spolov. »V življenju vedno in povsod potrebujemo primerno ravnotežje različnosti, tako tudi moškega in ženskega pogleda na svet, ki lahko pripeljeta do razumevanja celotne širine in globine takih in drugačnih izzivov ter do res vrhunskih rezultatov. Z uravnoteženostjo spolov na vodstvenih položajih v gospodarstvu lahko damo izjemen pospešek naši celotni družbi. Ženske imajo ob tem večino v prebivalstvu, s 25 odstotki v parlamentu jih je dovolj, da z močjo argumentov potegnejo za sabo kolege in javnost ter premagajo argumente moči in izglasujejo spolno uravnoteženost na vodstvenih položajih v gospodarstvu,« sklene Iztok Seljak, član upravnega odbora Združenja Manager.

*Raziskava Fortune 500 iz leta 2016, ki je zajela 353 vodilnih podjetij v ZDA.

**Raziskava BCG in Tehniške univerze v Münchnu iz leta 2013

***Raziskava Petersonovega inštituta za mednarodno ekonomijo iz leta 2017, ki je zajela 21.980 podjetij iz 91 držav.

PRO
Članki
Članki Lahko slovenski socialni tržni model zdrži še eno krizo?

Odpornost Slovenije je precej večja kot pred izbruhom zadnje finančne krize in precej nad povprečjem evrskega območja, v Pogledu 2020...

PRO
Članki
Članki Transformacijsko vodenje v času nenehnih sprememb

Menedžerji se morajo naučiti vodenja podjetij v času nenehnih transformacij, pri tem pa upoštevati zahteve trajnostnega razvoja kot...