FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Združenje Managerpro

O nas

Povezujemo več kot 1.200 slovenskih managerjev in managerk in že 30 let spodbujamo razvoj managerskega poklica v Sloveniji. Z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju gospodarskega okolja v Sloveniji soustvarjamo rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in tako sooblikujemo slovenski družbeni prostor.

S svojim delom:

  • prispevamo k razvoju slovenskega managementa
  • prispevamo k uspešnosti slovenskega gospodarstva, k napredku in blaginji države ter državljanov Slovenije
  • oblikujemo poklicne standarde za managerje
  • omogočamo medsebojno spoznavanje, mreženje in druženje slovenskih managerk in managerjev
  • povečujemo ugled managerskega poklica v javnosti
  • spodbujamo spoštovanje poslovne etike med managerji
  • povezujemo slovenski management s sorodnimi organizacijami doma in v tujini
PRO
Članki
Članki Lahko slovenski socialni tržni model zdrži še eno krizo?

Odpornost Slovenije je precej večja kot pred izbruhom zadnje finančne krize in precej nad povprečjem evrskega območja, v Pogledu 2020...

PRO
Članki
Članki Uravnoteženost spolov je treba uzakoniti, zgolj priporočila niso dovolj

Resda so Slovenke precej enakopravne moškim pri plačah, a večino odločitev še vedno sprejemajo v glavnem moška vodstva in uprave...

PRO
Članki
Članki Transformacijsko vodenje v času nenehnih sprememb

Menedžerji se morajo naučiti vodenja podjetij v času nenehnih transformacij, pri tem pa upoštevati zahteve trajnostnega razvoja kot...