FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Vzajemcipro

Vedno več.

Bi vlagali v nemške domove za oskrbo starejših s 5,75 odstotka letnega donosa?

Čas branja: 4 min
21.06.2017  13:30  Dopolnjeno: 21.06.2017 13:32
Bi vlagali v nemške domove za oskrbo starejših s 5,75 odstotka letnega donosa?
Foto: Image Source Pink

Novo poročilo Svetovnega gospodarskega foruma prinaša skrb zbujajoče napovedi glede dolgoročne vzdržnosti pokojninskih sistemov največjih svetovnih gospodarstev. Glavni razlogi za izrazito negativne dolgoročne napovedi so vse daljša življenjska doba, zmanjšanje rodnosti in upadajoči donosi pokojninskih varčevanj ter naložb. Razvita gospodarstva s predvidenim največjim primanjkljajem so ZDA, Velika Britanija, Japonska, Nizozemska, Kanada in Avstralija. Prav tako sta se v izredno negativnem trendu znašli Kitajska in Indija, glavni gonilni sili in najmočnejša trga v razvoju. Poročilo navaja napoved, da naj bi leta 2050 na svetovni ravni pokojninska vrzel znašala 400 trilijonov dolarjev, od tega dobra polovica pomeni predviden primanjkljaj navedenih razvitih gospodarstev, preostanek pa gre Indiji in Kitajski. Izračun temelji na predpostavki pokojnine v višini 70 odstotkov plače pred upokojitvijo.

Otroci 21. stoletja bodo živeli sto let

Razlogi niso enoznačni, temveč gre za preplet več dejavnikov, ki skupaj ustvarijo kompleksno težavo, ki bo potrebovala rešitve na več ravneh. Upad števila rojstev zasenči sicer pozitivna napoved vse daljše življenjske dobe. Od druge polovice 20. stoletja se povprečna življenjska doba vsakih pet let podaljša za eno leto. Ob nadaljevanju tega trenda naj bi današnji desetletniki, rojeni leta 2007 v ZDA in Kanadi, povprečno dosegli starost 104 leta, rojeni na Japonskem pa celo 107 let. Poročilo v svojih analizah predpostavlja upokojitev med 60. in 70. letom. Posledica vse daljše življenjske dobe je seveda daljše obdobje izkoriščanja denarnih sredstev iz pokojninskih varčevanj, saj naj bi posamezniki po navedeni napovedi po upokojitvi živeli še od 30 do 40 let.

Negativna demografska gibanja v povprečju vse starejšega prebivalstva, ki za pokojnino varčuje vse manj, so dodatno podkrepila slabše donose delniških in obvezniških naložb, ki ne dosegajo zgodovinskih povprečij. Primanjkljaj in slaba donosnost varčevanj na sistemski ravni še okrepita potrebo po individualnem varčevanju in naložbah za pokojnino, kjer pa se posamezniki pogosto srečujejo s pomanjkanjem tako ustreznih informacij kot tudi ustreznih finančnih produktov, kar pogosto privede do napačnih ali preveč tveganih naložbenih odločitev, ki dodatno poglabljajo izhodiščno težavo.

Natančno predvidevanje potrebne ponudbe zmanjšuje tveganost naložb

Naložbe v segment milijonov potrebnih namestitev za oskrbo starejših imajo eno glavno prednost pred naložbami v druge gospodarske panoge. Prihodnje povpraševanje po namestitvah se da izračunati tudi dolgoročno zelo natančno in brez večjih odstopanj na podlagi napovedanih demografskih gibanj staranja prebivalstva. Tako se lahko ponudba zelo natančno prilagodi povpraševanju, kar izdatno zmanjša tveganje naložb. Na drugi strani so lahko donosnosti tako gradnje kot tudi upravljanja domov za namestitev in oskrbo starejših visoke in po napovedih analitikov lahko takšne naložbe dosegajo dolgoročne donose delniških trgov z neprimerno manjšim tveganjem. Dodatna prednost takšnih naložb je možnost npr. hipotekarnih zavarovanj vloženih sredstev, ki lahko vlagateljem jamčijo tako za izplačilo letnih obresti kot tudi za vračilo glavnice. Takšno vlaganje bi lahko izkoristili tako pokojninski skladi kot zasebni vlagatelji, ki bi lahko tako dolgoročno varčevali za dodatno pokojnino z razmeroma majhnim tveganjem in ustrezno velikimi donosi. Naslednje vprašanje je: katera od držav bi lahko ponudila najugodnejše pogoje za takšne naložbe?

Nemški zvezni zakon o subvencioniranju in nizka stopnja lastniških nepremičnin

Odgovor najdemo v državi, ki je v drugi svetovni vojni izgubila del celotne generacije in ki ima danes eno najmočnejših gospodarstev na svetu – Nemčiji. Poleg že navedenega velikega primanjkljaja namestitev, ki danes znaša več kot 2,5 milijona namestitev in se bo v prihodnjih 13 letih povečal še za milijon, ima Nemčija sprejet ustavni zakon, ki vlado do leta 2050 zavezuje k izplačilu nadomestila za mobilnost v višini med 1.100 in 1.930 evri vsakemu upokojencu, ki se odloči za namestitev v domu starejših. Če k temu dodamo podatek Zveznega statističnega urada Nemčije, da povprečna pokojnina v Nemčiji znaša 2.470 evrov na mesec in da je lastniških nepremičnin v Nemčiji le dobra polovica, postane jasno, zakaj bi bila Nemčija ustrezen trg za obsežne naložbe tako zasebnih kot institucionalnih vlagateljev v komplekse oskrbovalnih domov. Kakšne donosnosti bi lahko dosegale takšne naložbe?

REFIRE: letni donos 5,75 odstotka in za tri milijarde naložb v letu 2016

Na spletni strani German Real Estate Finance (REFIRE) najdemo podatek za leto 2016, ki donosnost naložb v domove za oskrbo starejših navaja pri 5,75 odstotka, kar je kar dva odstotka več, kot so v istem letu znašali donosi naložb v poslovne ali stanovanjske nepremičnine. Sklepamo lahko, da je eden od razlogov za toliko višjo donosnost prav zvezno subvencioniranje. Podatki REFIRE pokažejo, da se je trg v letu 2016 že odzval na izredno priložnost, ki jo ponuja Nemčija v gradnji domov za oskrbo, saj so v letu 2016 imeli rekordne naložbe v ta segment, ki so presegle tri milijarde evrov. A kljub velikemu povečanju naložb Nemčijo čaka še dolga pot, da bi ji do leta 2030 uspelo ponuditi več kot tri milijone namestitvenih zmogljivosti. Kar pa po drugi strani izraža izrazito in celo dolgoročno priložnost za vlagatelje iz Evropske unije, ki lahko neposredno vlagajo v gradnjo tisočih potrebnih domov za oskrbo starejših.

PRO
Članki
Članki Skladi zasebnega kapitala rekordno. Kaj morate vedeti pred naložbo?

V letih pred krizo so se naložb v sklade zasebnega kapitala posluževali predvsem institucionalni vlagatelji. Rekordi delniških trgov,...

PRO
Članki
Članki Kako ima lahko od Trumpa koristi vaša denarnica?

Trumpova vizija vodenja države spominja na strategijo skladov zasebnega kapitala. Kje lahko pristavite svoj lonček?

PRO
Članki
Članki Kako lahko (dobro) zaslužite s staranjem prebivalstva?

Staranje prebivalstva je neizpodbiten trend prihodnosti, ki med najdonosnejše naložbene panoge poleg farmacije in biotehnologije dodaja...

PRO
Članki
Članki DRUGO MNENJE: Z vezavo na banki do pice in piva. Kam z denarjem?

Z vprašanji o alternativah bančnim depozitom se srečujemo skoraj vsak dan, saj je velik del prihrankov posameznikov varno spravljen na...

PRO
Članki
Članki AIRBNB ni edini način za ustvarjanje donosnosti iz nepremičnin

V času minimalnih obrestnih mer na depozite ter hkratnega obujanja nepreminčninskega trga se ponuja vprašanje: "Se da več zaslužiti s...

PRO
Članki
Članki Kam z denarjem po zmagi Trumpa?

Ena najglasnejših predvolilnih kampanj v ZDA se je končala z zmago Donalda Trumpa, ki bo najmanj naslednja 4 leta vodil največje...