FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Finančni vodnikpro

Ne dovolite, da vaš denar v depozitih izgublja vrednost

Čas branja: 5 min
25.02.2019  13:56  Dopolnjeno: 01.03.2019 00:00
Zaradi nizkih obrestnih mer in inflacije denar v depozitih in na bančnih računih realno izgublja vrednost. Poglejte, kako lahko preprečite izgubo vrednosti svojega denarja in ga celo oplemenitite.
Ne dovolite, da vaš denar v depozitih izgublja vrednost
Foto: Shutterstock

Depoziti so sicer varna naložba, vendar v zadnjih letih zaradi ekspanzivne monetarne politike Evropske centralne banke (ECB), ki jo vodi Mario Draghi, popolnoma nedonosna. Lani septembra smo imeli Slovenci v bančnih depozitih, vpoglednih ali vezanih, kar 18,3 milijarde evrov, kar je dobrih 800 milijonov več kot konec leta 2017. Večina tega denarja zaradi praktično ničnih obrestnih mer, saj v povprečju na letni ravni znašajo le 0,4 odstotka, preprosto leži na banki in propada oziroma izgublja vrednost. Draghi je sicer sredi lanskega decembra napovedal začetek zaostrovanja monetarne politike z odpravo ukrepov kvantitativnega sproščanja, kar pomeni, da je evropska centralna banka konec preteklega leta zaprla program odkupovanja državnih obveznic in drugih dolžniških instrumentov, vendar ohranja ključno obrestno mero še vedno na rekordno nizki ravni. S programom odkupovanja državnih obveznic je v času zadnje gospodarske in finančne krize ECB priskočila na pomoč državam, saj je evropskemu gospodarstvu s tem zagotovila poceni denar za nove naložbe in z njimi povezana posojila ter s tem poskrbela za okrevanje gospodarstva in doseganje gospodarske rasti.

Referenčne obrestne mere ostajajo negativne

O zaostrovanju monetarne politike sicer ne moremo govoriti, dokler se Draghi ne odloči dvigniti ključne obrestne mere, kar pa bi se lahko po mnenju analitikov in finančnih strokovnjakov lahko zgodilo šele konec letošnjega leta, če se gospodarski obeti ne bodo poslabšali in bo inflacija v želenih okvirjih ECB. Trenutno so referenčne obrestne mere na evrskem območju še vedno negativne in bi utegnile pokukati v pozitivno območje šele po dvigu ključne obrestne mere ECB. Tako le štirje od 12 analitikov, ki so napovedi objavili za Bloomberg, menijo, da bi konec letošnjega leta referenčna obrestna mera EURIBOR lahko pokukala iz negativnega območja. To pa je slaba novica za vse, ki imajo privarčevano večjo količino denarja, saj z varčevanjem v depozitih očitno še nekaj časa ne bodo ustvarili zadostnih donosov, da bi njihov denar ohranil vrednost in zaradi inflacije ne bi še naprej izgubljal vrednosti, kaj šele, da bi oplemenitili privarčevana finančna sredstva.

Nova priložnost za tiste, ki jim depozit ni dovolj

Za tiste, ki nočejo, da njihov denar izgublja vrednost v depozitih in ki jim je uspelo privarčevati večji znesek, so pri zavarovalnici Adriatic Slovenica razvili novo ekskluzivno vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije Premium Garant. Zavarovanje, pri katerem je število mest za potencialne vlagatelje omejeno, je namenjeno predvsem varčevanju, hkrati pa omogoča minimalno zavarovalno zaščito.

Sredstva vlagatelji lahko določeno obdobje varno plemenitijo v naložbi z zajamčeno donosnostjo Zajamčeni 10, kjer je poskrbljeno za stabilnost in varnost premoženja. Zavarovanje namreč omogoča jamstvo v višini glavnice in predvideva pripis presežka v višini 6M Euribor + 1,5 odstotka na sredstva, pri čemer vrednost postavke Euribor ne more biti negativna. V prvih treh letih se sredstva lahko v celoti plemenitijo v naložbi z zajamčeno donosnostjo Zajamčeni 10.

Od začetka četrtega leta trajanja zavarovanja pa do izteka desetega leta se delež naložbe Zajamčeni 10 postopoma zmanjšuje, tako da so celotna sredstva po tem obdobju vezana samo na investicijske sklade družbe KD Skladi.

Za nekoga, ki ima že rešeno stanovanjsko vprašanje in gleda v prihodnost

Zakaj je vseživljenjsko zavarovanje Premium Garant odlična priložnost za Marto, ki je svoj kozmetični salon odprla pred dobrima dvema desetletjema in zdaj pri svojih 45 letih že razmišlja, kako bi si zagotovila stabilno in varno finančno prihodnost, saj se zaveda, da bodo pokojnine čedalje nižje? Marti je v dveh desetletjih uspelo postaviti uspešen posel, s katerim si je lahko kupila hišo in s tem rešila svoje stanovanjsko vprašanje ter privarčevati dobrih 50 tisoč evrov denarja, ki pa ga noče pustiti, da le leži na banki in izgublja vrednost. Odločila se je, da ga bo dobro in varno naložila v Premium Garant, kjer bo premijo razdelila tako, da 90 odstotkov sredstev v začetnem obdobju veže na Zajamčeni 10, preostalih 10 odstotkov pa v investicijski sklad KD Galileo. Marta ima sicer na voljo vse investicijske sklade družbe KD Skladi in se za brezplačen prenos sredstev v drug sklad lahko odloči med zavarovanjem. Tveganje prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih bo Marta zmanjšala tako, da bo izbrala največji možni delež naložbe v Zajamčeni 10. Ta se tekom trajanja zavarovanja avtomatično zmanjšuje, če se Marta vmes ne odloči drugače, in je odvisen od začetnega deleža v tej naložbi. Po treh letih je v naložbo Zajamčeni 10 lahko vezanih le 75 odstotkov začetnega števila enot v tej naložbi, po petih letih 50 odstotkov, po sedmih letih 25 odstotkov in po 10 letih 0 odstotkov, kar pomeni da so vsa sredstva vezana na naložbo iz nabora skladov družbe KD Skladi.

Zaščiteni pred neugodnimi gibanji na kapitalskih trgih

Poudariti velja tudi, da so sredstva v prvih treh letih trajanja zavarovanja lahko v celoti vezana na Zajamčeni 10 in se delež te naložbe od začetka četrtega leta trajanja zavarovanja pa do izteka desetega leta postopoma zmanjšuje, kot je opisano v prejšnjem odstavku. Zajamčeni 10 je namreč naložba, ki ne glede na razmere na kapitalskih trgih zagotavlja 0 odstotkov letno in predstavlja odlično varovalko pred neugodnimi gibanji na kapitalskih trgih. Življenjsko zavarovanje Premium Garant pa vključuje tudi pripis presežka na del sredstev, ki so vezana na Zajamčeni 10 in je enak najmanj višini šestmesečnega EURIBOR + 1,5 odstotka, pri čemer velja, da postavka EURIBOR ne more biti negativna.

Brez vstopnih stroškov

Z vključitvijo naložbe Zajamčeni 10 vam zavarovanje omogoča zajamčeno donosnost in s tem zaščito pred nepredvidljivimi in neugodnimi gibanji na kapitalskih trgih. Adriatic Slovenica prihodnjim vlagateljem omogoča sklenitev zavarovanja brez vstopnih stroškov, vendar je treba priložnost hitro zgrabiti, ker je ponudba omejena. V času trajanja zavarovanja lahko izkoristite tudi brezplačne prenose iz Zajamčenega 10 v preostale naložbene možnosti iz ponudbe družbe KD Skladi, saj imate glede na svoje želje in potrebe po enem letu možnost, da enkrat mesečno brezplačno spremenite sestavo svoje naložbe, ki je vezana na investicijske sklade družbe KD Skladi ali se kadarkoli odločite za prenos premoženja iz Zajamčenega 10. Izbirate lahko med 16 različnimi skladi družbe KD skladi z različno tveganostjo in pričakovanim donosom, kot so KD MM, KD Bond, KD Corporate Bonds, KD Balkan, KD tehnologija, KD Vitalnost, KD Dividendni, KD Prvi izbor, KD Rastko, KD Amerika, KD Galileo, KD Surovine in Energija, KD Latinska Amerika, KD Vzhodna Evropa, KD Indija - Kitajska in KD Novi trgi.

Vplačate lahko dodatno premijo ali dvignete privarčevana sredstva

Zavarovanje Premium Garant vam omogoča tudi fleksibilnost sredstev, saj lahko kadarkoli vplačate dodatno enkratno premijo ali pa po prvem letu trajanja zavarovanja dvignete privarčevana sredstva v celoti ali delno, do 50 odstotkov vrednosti premoženja. V primeru smrti zavarovane osebe upravičencu tudi ni treba čakati na dedovanje, saj izplačilo prejme v 14 dneh. Upravičenec lahko namesto odločitve za izplačilo zavarovalnine nadaljuje varčevanje oziroma zavarovanje in ohrani prednosti obstoječega zavarovanja.

Preprosta sklenitev in neobdavčeni donosi po desetih letih

Zavarovanje Premium Garant je namenjeno predvsem varčevanju, zato vam zavarovalnica Adriatic Slovenica omogoča preprosto sklenitev brez vprašanj o zdravju in brez zdravniškega pregleda. Doseženi donosi pa so po desetih letih neobdavčeni, zato prekinitev tega zavarovanja pred potekom desetih let trajanja zavarovanja ni ugodna rešitev, saj zavarovanec izgubi davčno ugodnost, izgubi socialno varnost, predčasna prekinitev pa je povezana tudi s stroški, ki niso zanemarljivi.

Razkritje: Sponzor vsebine je Adriatic Slovenica d. d.

PRO
Članki
Članki Ali je trgovanje brez provizij res poceni?

Ozadje poslovnega modela trgovanja brez provizij, ki ga je povzelo tudi veliko fintech podjetij in že ustaljenih spletnih trgovalnih...

PRO
Članki
Članki Danes je manjše tveganje imeti premoženje v plemenitih kovinah, kot v denarnih sredstvih

O tem, ali so nizke obrestne mere na bankah prinesle večje povpraševanje po plemenitih kovinah, smo se pogovarjali s Petrom Slapšakom,...

PRO
Članki
Članki Je imel Buffett prav, ko je napovedal večdesetletno prevlado bika?

Če nekaj traja dlje od povprečja, še ne pomeni nujno, da se mora končati. Warren Buffett je leta 2009 izjavil, da so se s paniko, ki je...

PRO
Članki
Članki Ne zasidrajte se v slabe naložbe

Sidranje je ena bolj znanih vedenjskih pristranskosti na področju financ, ki lahko negativno vpliva na naše odločitve, kam in koliko...

PRO
Članki
Članki Bodo nizke obrestne mere znižale pokojninske rente?

Nizke obrestne mere zavarovalnicam in pokojninskim družbam otežujejo iskanje dovolj varnih naložb, da bi lahko dosegale garantirane...

PRO
Članki
Članki 11 mitov o vzajemnih skladih

Tudi v času izjemno nizkih obrestnih mer se obseg denarnih sredstev na bankah povečuje, pa čeprav v istem obdobju delniški trgi...

PRO
Članki
Članki Finančni vodnik 2020: kam naložiti denar, da bi ta vsaj ohranjal svojo vrednost?

Rekordno nizke obrestne mere so nižje od inflacije, denar na bankah tako izgublja realno vrednost. Težave se kažejo tudi pri...

PRO
Članki
Članki (Intervju) Centralne banke povečujejo zlate rezerve. Pa vi?

Navkljub podcenjenosti zlata in srebra ter rekordnim cenam nepremičnin imamo v Sloveniji več kot 75 odstotkov premoženja v...