FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Vizija računovodstvopro

Podjetnikom prijazen računovodski servis.

7 korakov, kako učinkovito izpeljati inventuro

Čas branja: 3 min
09.05.2016  09:06
Popis terjatev in obveznosti lahko pomembno vpliva na podatke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida in ne nazadnje na davčne obveznosti, zato ni vseeno, kako je opravljen
7 korakov, kako učinkovito izpeljati inventuro

Čas za inventuro oziroma letni popis terjatev in obveznosti je ponavadi proti koncu leta, vendar pravne osebe lahko opravijo popis tudi v katerem drugem mesecu, ne le decembra.

Ker višina ugotovljenega stanja lahko pomembno vpliva na bilanco in tudi na davčne obveznosti, ni vseeno, kako je popis opravljen. Prav popis je za zagotovitev pravilnega in poštenega prikaza premoženja in njegovih virov zelo pomemben.

Zakaj bi se mučili ob koncu leta?

Čeprav je po zakonu o gospodarskih družbah letni popis obvezno opraviti enkrat na leto, bo konec leta ta manj težaven in zamuden, če se med letom sproti usklajujejo stanja v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem. V malih podjetjih je tu pomembno dobro sodelovanje z računovodskim servisom. Sprotno usklajevanje terjatev, obveznosti, osnovnih sredstev in zalog bo konec leta podjetjem prihranilo precej časa. Tudi učinek na sam poslovni izid, bilanco stanja in tudi na višino davčne obveznosti bo manjši, če je knjiženje teh poslovnih dogodkov sprotno.

Kaj je pomembno pri inventuri in kako jo izpeljati

1. Ustrezna in pravočasna predpriprava, kar pomeni, da ne počnemo vsega na hitro in zadnji hip. Knjigovodska dokumentacija mora biti urejena in poknjiženi vsi dogodki, ki so se zgodili do dneva, na katerega sestavljamo popis. Vnaprej moramo načrtovati, kdo bo kaj popisoval, kje in kdaj.

Pri načrtovanju popisa je treba paziti, da se izvaja takrat, ko je obseg popisanih stvari čim manjši (zaloga čim manjša), ko je obremenjenost, aktivnost področja, ki se popisuje, čim manjša (v trgovinah ob dela prostih dnevih). Cilj je, da je izvedba čim cenejša in da ne moti rednih delovnih procesov.

2. Preden dejansko opravljamo popis sredstev, preverimo, ali so stanja, ki jih izkazujemo v poslovnih knjigah, logična. Če se pomožne evidence ne ujemajo z glavno knjigo, najprej odpravimo te napake.

Tu gre zlasti za primerjavo blagovne oziroma materialne evidence z glavno knjigo, primerjavo knjig davka na dodano vrednost s stanji kontov DDV ter primerjavo saldakontov s stanji v glavni knjigi, kjer so kartoteke kontov, v katerih so prikazane terjatve in obveznosti (saldakonti), ločene od glavne knjige.

3. Sproti je treba spremljati stanje in gibanje sredstev, terjatve do kupcev bomo tako spremljali in pregledovali vsaj vsak teden. Takšen nadzor je nujen že zaradi zagotavljanja informacij o tekočem poslovanju, redni izterjavi in podobno.

Pri zalogah blaga in materiala pa s sprotnim spremljanjem ugotavljamo, kateri izdelki so nekurantni oziroma neuporabni ali bodo taki postali in se tako pravočasno odzivamo in jih poskusimo odprodati.

Prav tako je smiselno, da v proizvodnih podjetjih predvidijo, kaj bodo proizvajali v prihodnjem obdobju ter tudi tako ugotovijo, katerega materiala morda ne bodo več uporabljali. To nujno pomeni, da morajo pri popisu sodelovati nabavni, proizvodni in prodajni oddelek, seveda pa ne gre brez računovodske službe.

Podlaga za letni popis sredstev je praviloma opredeljena v pravilniku o računovodstvu podjetja.

Ta določa sklep o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov, ki določa: popisno komisijo, vrsto sredstev, ki se popisujejo (terjatve, obveznosti, denarna sredstva, zaloge blaga in materiala ter osnovnih sredstev), rokovnik izvedbe in poročilo o popisu sredstev z navodili za knjiženje (o odpisih, mankih in presežkih).

Vse te dokumente morajo zavezanci oddati svoji računovodski službi oziroma servisu.

4. Razmislimo, kdaj bomo delali popise vseh sredstev in do kdaj jih želimo končati. To je zlasti pomembno pri tistih, pri katerih je izdaja računov vezana na predhodno potrditev od naročnika, takšne so predvsem gradbene situacije. Te potrditve trajajo včasih več časa, tudi nad 30 dni, tako da je težko pravočasno sestaviti ustrezen popis.

5. Prav je, da si za pregled popisnih rezultatov in njihov komentar vzame čas odgovorna oseba. Pri mikro podjetjih je to velikokrat lastnik oziroma direktor. Na tej točki se večkrat odkrije, da se stanja ne ujemajo, ker za posamezne dogovore ni bila sestavljena ali prejeta ustrezna dokumentacija. Zato stanja v poslovnih knjigah ne ustrezajo dejanskemu stanju.

6. Ko opravljamo popis, ni dovolj, da le preverimo, ali sredstva imamo, ampak tudi, v kakšnem stanju so. To še zlasti velja za opredmetena osnovna sredstva, drobni inventar in zaloge blaga, materiala in izdelkov.

7. Še tako dober popis sredstev pa ne bo popoln, če ga ne spremljata tudi popis in kontrola obveznosti.

Vizija računovodstvo, d. d.

Kot največji računovodski servis v Sloveniji svojim naročnikom zagotavljamo najsodobnejše računovodske in davčne rešitve.

Velik poudarek dajemo predvsem strokovnosti in osebnemu pristopu.

Pri nas vsak naročnik dobi svojega osebnega računovodjo, vedno pa je na voljo tudi tim vrhunskih strokovnjakov, specializiranih za posamezna področja. Tako nam je uspelo združiti prednosti osebnega individualnega pristopa, z vsemi privilegiji velikega sistema.

PRO
Članki
Članki Kako si brez Paname znižati davčno osnovo

Davčna optimizacija v zadnjem hipu navadno ne prinese želenih učinkov, saj mora podjetje svoje davke načrtovati že precej prej

PRO
Članki
Članki Delodajalci, ali pravilno obračunavate potne stroške?

Neurejeni potni stroški pomenijo dodaten davek od dohodka pravnih oseb, dodatno dohodnino, dodatne prispevke za socialno varnost, zamudne...

PRO
Članki
Članki Moški zaslužijo 89 evrov več kot ženske

Moški na mesec resda zaslužijo 89 evrov več kot ženske, a naj bi po tradiciji od njih danes prejeli simbolično darilo v obliki suhih...

PRO
Članki
Članki Kako po zaprtju s. p. premoženje prenesti na gospodinjstvo

Podjetniku se pred upokojitvijo pogosto postavi vprašanje, kako je z obdavčitvijo prenosa nepremičnin iz podjetja v osebno premoženje

PRO
Članki
Članki Kako zaslužiti s spletno trgovino

Prodaja blaga prek spleta v Sloveniji hitro raste, zakaj tudi vi ne bi imeli kaj od tega?

PRO
Članki
Članki Računovodenje poslov s tujino ni za vsakega

Računovodenje poslov s tujino je precej zahtevnejše kot računovodenje preprostejših poslovnih dogodkov med slovenskimi podjetji

PRO
Članki
Članki Šest nasvetov, kako dobiti plačilo za posel

Kdor gre na lepe oči v posel s podjetjem, ne da bi kakorkoli preveril njegovo kondicijo, je preprosto - kockar

PRO
Članki
Članki Pri 'nočni' en evro delavcu, skoraj pol državi

V obračun minimalnih plač se ne vštevajo več dodatki za nočno delo, delo v nedeljo, na praznike in dela proste dneve.