FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Vizija računovodstvopro

Podjetnikom prijazen računovodski servis.

Moški zaslužijo 89 evrov več kot ženske

Čas branja: 3 min
10.03.2016  10:25
Moški na mesec resda zaslužijo 89 evrov več kot ženske, a naj bi po tradiciji od njih danes prejeli simbolično darilo v obliki suhih sliv, trnja in klobase
Moški zaslužijo 89 evrov več kot ženske
Ženske so v ponedeljek slavile mednarodni dan žena, svoj praznik - 40 mučenikov - pa danes obeležujejo moški.

Praznik, ki ga enačimo s pogumom in trdnostjo moških, ima korenine v krščanskem izročilu, za njegov nastanek pa ni krivo ljubosumje moških, niti ni parodija na dan žena, ampak inspiracija, ki jo gre črpati iz zgodbe o 40 rimskih vojakih.

Podobno kot dan žena je tudi praznik 40 mučenikov namreč nastal kot priklon spolu za dejanja, ki navdihujejo.

Po tradiciji so moški na ta dan deležni majhne pozornosti nasprotnega spola, če so včasih prejeli simbolično darilo v obliki suhih sliv, trnja in klobase, so danes v igri bolj sladke stvari in kakšna posebna večerja s strani partnerice.

Praznik 40 mučenikov je spomin na čas vladavine cesarja Licinija v četrtem stoletju, ko se je ta sprl s cesarjem Konstantinom I. Velikim in v krščanstvu videl sovražnika, zato se je odločil kristjane spreobrniti ali odstraniti. Tudi vojakom na svojem območju je ukazal, naj se krščanstvu odrečejo ali pa bodo kaznovani s smrtjo.

Štirideset vojakov elitne legije se je temu uprlo, zato so jih odpeljali do zamrznjenega ribnika v bližini mesta Sebaste na ozemlju današnje Turčije ter jih vrgli vanj. Čeprav jim je Licinij tik pred smrtjo ponudil še zadnjo priložnost in jim ob ribnik namestil kopel s toplo vodo, ki je bila namenjena spreobrnjencem, si je premislil le eden.

A tudi ta ni preživel, potem ko je iz ledenega ribnika skočil v toplo kopel, naj bi ga po legendi zaradi nenadne spremembe temperature zadela kap. Ker naj bi se ga trpljenje vojakov zelo dotaknilo, se jim je v zadnjem trenutku pridružil eden od stražarjev, zato je bilo mučenikov na koncu vseeno štirideset. Podarjene suhe slive, trnje in klobasa naj bi moške opozarjali, da se mučeništvo tudi v sedanjem času še ni končalo.

Ob dnevu mučenikov smo pogledali, kakšen je za moške statistično trg delovne sile pri nas. V Sloveniji je nekaj več kot 440.000 delovno aktivnih moških od skupaj 1.022.554 moških v državi (žensk je 1.041.240). Večina delovno aktivnih, 86 odstotkov, jih je zaposlenih, 14 odstotkov pa se jih je odločilo za samozaposlitev.

Moški še vedno zaslužijo malo več

moski-zenske.1457602125.jpg.e.960px.jpg
"V povprečju moški na mesec zaslužijo 89 evrov več kot ženske," ugotavljajo o moških na trgu delovne sile na statističnem uradu, vendar pa so moški, po lastni samooceni, s svojim življenjem na splošno manj zadovoljni kot ženske.

Nekoliko bolj kot ženske pa je močnejši spol zadovoljen s porabo prostega časa, bolj zadovoljni so tudi s službami.

Povprečna mesečna bruto plača moških v letu 2014 je znašala 1.678 evrov, od povprečne mesečne bruto plače žensk (1.589 evrov) je bila v povprečju višja za skoraj šest odstotkov.

Statistiki ugotavljajo, da je bila razlika največja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, kjer so bile njihove plače v povprečju za 25,3 odstotka ali 699 evrov višje od plač žensk. Ker gre za povprečja, statistiki opozarjajo, da do razlik prihaja tudi zaradi različnih izobrazbenih, poklicnih in starostnih struktur.

Le v treh dejavnostih so bile v letu 2014 plače moških v povprečju nižje od plač žensk - v dejavnostih oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 16,4 odstotka ali 244 evrov), v gradbeništvu (za 14,9 odstotka ali 186 evrov) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 11,5 odstotka ali 167 evrov). Moški so bili v teh dejavnostih sicer v večini, a so opravljali večinoma slabše plačana dela.

Štirje dnevi bolniške na leto

V zadnjih 15 letih je stopnja registrirane brezposelnosti med moškimi nižja kot med ženskami, vendar se ta razlika že zmanjšuje.

V 2015 je bila za moške 11,1-odstotna, za ženske 13,7-odstotna. Zanimivo je, da so bili v letu 2014 moški zaradi bolezni iz dela povprečno odsotni skoraj štiri dni, najpogosteje zaradi poškodb in zastrupitev, ženske pa tri dni.

Malo manj kot petina odstotkov delovno aktivnih moških je imelo konec leta 2015 terciarno izobrazbo, pri ženskah denimo ta odstotek znaša 42,3. Delovno aktivni moški so lani predstavljali 54,8 odstotka vseh delovno aktivnih Slovencev.

Pobudo ponekod že prevzemajo ženske

Moški številčno prevladujejo v veliko poklicnih skupinah, delež pa se zmanjšuje v nekaterih poklicih, ki so nekoč veljali za izrazito moške, npr. v policiji. Na vodilnih mestih so še vedno v večini, a se tudi tu delež žensk počasi povečuje.

Pred desetimi leti je bilo tako med generalnimi direktorji in člani uprav družb tako 78,2 odstotka moških, konec leta 2015 pa za 2,8 odstotne točke manj. V letu 2014 je bilo med vsemi 18.400 diplomanti 40 odstotkov diplomantov. Po drugi strani je bilo konec leta 2012 med vsemi doktoricami in doktorji znanosti kar 59 odstotkov doktorjev - vseh doktorjev je bilo okoli 4.600.

Vizija računovodstvo d. d.

Kot največji računovodski servis v Sloveniji našim naročnikom zagotavljamo najsodobnejše računovodske in davčne rešitve.

Velik poudarek dajemo predvsem strokovnosti in osebnemu pristopu.

Pri nas vsak naročnik dobi svojega osebnega računovodjo, vedno pa je na voljo tudi tim vrhunskih strokovnjakov, specializiranih za posamezna področja. Tako smo uspeli združiti prednosti osebnega individualnega pristopa, z vsemi privilegiji velikega sistema.

PRO
Članki
Članki 7 korakov, kako učinkovito izpeljati inventuro

Popis terjatev in obveznosti lahko pomembno vpliva na podatke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida in ne nazadnje na davčne...

PRO
Članki
Članki Kako si brez Paname znižati davčno osnovo

Davčna optimizacija v zadnjem hipu navadno ne prinese želenih učinkov, saj mora podjetje svoje davke načrtovati že precej prej

PRO
Članki
Članki Delodajalci, ali pravilno obračunavate potne stroške?

Neurejeni potni stroški pomenijo dodaten davek od dohodka pravnih oseb, dodatno dohodnino, dodatne prispevke za socialno varnost, zamudne...

PRO
Članki
Članki Kako po zaprtju s. p. premoženje prenesti na gospodinjstvo

Podjetniku se pred upokojitvijo pogosto postavi vprašanje, kako je z obdavčitvijo prenosa nepremičnin iz podjetja v osebno premoženje

PRO
Članki
Članki Kako zaslužiti s spletno trgovino

Prodaja blaga prek spleta v Sloveniji hitro raste, zakaj tudi vi ne bi imeli kaj od tega?

PRO
Članki
Članki Računovodenje poslov s tujino ni za vsakega

Računovodenje poslov s tujino je precej zahtevnejše kot računovodenje preprostejših poslovnih dogodkov med slovenskimi podjetji

PRO
Članki
Članki Šest nasvetov, kako dobiti plačilo za posel

Kdor gre na lepe oči v posel s podjetjem, ne da bi kakorkoli preveril njegovo kondicijo, je preprosto - kockar

PRO
Članki
Članki Pri 'nočni' en evro delavcu, skoraj pol državi

V obračun minimalnih plač se ne vštevajo več dodatki za nočno delo, delo v nedeljo, na praznike in dela proste dneve.