FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Vizija računovodstvopro

Podjetnikom prijazen računovodski servis.

Kako po zaprtju s. p. premoženje prenesti na gospodinjstvo

Čas branja: 3 min
08.03.2016  08:52  Dopolnjeno: 08.03.2016 08:52
Podjetniku se pred upokojitvijo pogosto postavi vprašanje, kako je z obdavčitvijo prenosa nepremičnin iz podjetja v osebno premoženje
Kako po zaprtju s. p. premoženje prenesti na gospodinjstvo
Podjetniki, ki imajo pred začetkom opravljanja dejavnosti v lasti premoženje, se lahko odločijo, da del osebnega premoženja prenesejo v podjetje.

Po prenehanju opravljanja dejavnosti sledi obraten proces kot ob odprtju - prenos premoženja iz podjetja v gospodinjstvo, ko v nekaterih primerih podjetnika lahko čaka tudi obdavčitev tega prenosa.

Podjetnik tik pred upokojitvijo

Podjetnik Marko je kot fizična oseba leta 2000 pridobil nepremičnino; to je bilo še pred začetkom opravljanja dejavnosti s. p. leta 2002, nato jo je leta 2004 prenesel iz osebnega premoženja (gospodinjstva) v podjetje. Dejavnost bo opravljal vse do konca leta 2016, ko se bo upokojil.

Nepremičnine v gospodinjstvu ne potrebuje, zato jo bo najpozneje v letu 2017 prodal. V poslovnih knjigah ima tudi nepremičnino, ki jo je pridobil leta 2004 in jo bo po prenehanju opravljanja dejavnosti tudi prenesel v gospodinjstvo in pozneje morda prodal.

Kako je z obdavčitvijo prenosa nepremičnin iz podjetja v gospodinjstvo in kako bo obdavčen promet teh nepremičnin ob prodaji, ki se bo zgodila po prenehanju opravljanja dejavnosti?

Kako je z nepremičnino, ki jo je pridobil pred začetkom dejavnosti?

Ob prenehanju dejavnosti s. p. prenos nepremičnine v gospodinjstvo ne bo pomenil odtujitve sredstev po prvem odstavku 51. člena Zakona o dohodnini, ker je nepremičnino pridobil še pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Ker je bila nepremičnina zgrajena oziroma pridobljena pred začetkom opravljanja dejavnosti, v tem primeru tudi ne bo veljal 146. člen Zakona o dohodnini, ki se dotika knjigovodske vrednosti.

Ob nadaljnji prodaji po prenehanju opravljanja dejavnosti se bo pri ugotavljanju kapitalskih dobičkov namesto knjigovodske vrednosti nepremičnine na dan prenehanja opravljanja dejavnosti tako uporabljala njena primerljiva tržna cena, ki jo bo ugotovil cenilec gradbene stroke na dan prenehanja dejavnosti.

Kot datum pridobitve nepremičnine se bo štel datum prenehanja opravljanja dejavnosti oziroma datum prenosa nepremičnine v gospodinjstvo (ne glede na to, da je bila nepremičnina pridobljena že leta 2000).

Če bo prodajna vrednost nepremičnine, ki jo bo prodal kot občan, na dan prodaje enaka ocenjeni vrednosti nepremičnine na dan prenehanja dejavnosti, ne bo podlage za davek od dobička iz kapitala, med vrednostjo kapitala ob pridobitvi in prodajno vrednostjo ob njegovi odtujitvi namreč ne bo razlike.

Kako je z nepremičnino, ki jo je pridobil v času opravljanja dejavnosti?

Za nepremičnine, ki jih je Marko pridobil v času opravljanja dejavnosti, vendar pred letom 2005, se ob prenehanju opravljanja dejavnosti ne bodo ugotavljale obdavčljive razlike (razlika med knjigovodsko in tržno vrednostjo nepremičnine).

nepremicnine.1456325199.jpg.s.960px.jpg
Tudi takšne nepremičnine bo nekdanji podjetnik lahko prenesel v gospodinjstvo brez davčnih posledic.

Če jih bo pozneje prodal, se bodo ugotavljali dobički iz kapitala kot razlika med knjigovodsko vrednostjo nepremičnine na dan prenehanja dejavnosti in njeno prodajno vrednostjo.

Dohodnina od dobička, doseženega z odsvojitvijo nepremičnine, se izračuna in plača od davčne osnove po 25-odstotni stopnji. Na vsakih pet let imetništva nepremičnine se stopnja dohodnine znižuje za pet odstotnih točk.

Davčna obveznost je dokončna in ne pomeni vira dohodnine, ki bi ga bilo treba vključiti tudi v sintetično letno dohodninsko obdavčitev.

Za nepremičnine, ki jih je Marko morda pridobil v svojem s. p. po letu 2005, se bo ob prenehanju opravljanja dejavnosti ugotavljala razlika med knjigovodsko vrednostjo na dan prenehanja in njeno primerljivo tržno vrednostjo na ta dan.

Ta razlika se bo prištela njegovi davčni osnovi v obračunu davka od dohodkov iz dejavnosti v letu prenehanja (predvidoma leta 2016) in bo obdavčena progresivno, stopnja davka pa bo odvisna od višine osnove za davek iz dejavnosti (od 16 do 41 odstotkov).

Če bo Marko pozneje to nepremičnino morda prodal, se bo štelo, da je datum pridobitve te nepremične datum prenehanja opravljanja dejavnosti. Kot nakupna vrednost se bo upoštevala primerljiva tržna cena na dan prenehanja dejavnosti, saj je ob prenehanju dejavnosti že plačal davek od razlike med knjigovodsko in primerljivo tržno vrednostjo nepremičnine.

Kapitalski dobički se bodo tako ugotavljali le kot razlika med nakupno vrednostjo nepremičnine v višini poštene tržne vrednosti na dan prenehanja dejavnosti in njeno prodajno vrednostjo na dan prodaje.

Prodaja premičnin, ki so ločene od nepremičnin

Pozorni bodite tudi pri prodaji tistih premičnin, ki so v registru osnovnih sredstev vknjižene ločeno od nepremičnin (niso pritikline nepremičnin) in katerih ocenjena tržna vrednost bi bila ob prenehanju opravljanja dejavnosti višja od njihove knjigovodske vrednosti na ta dan.

Tudi v tem primeru bi bila obdavčena razlika, za katero bi se zvišala osnova za davek od dohodkov iz dejavnosti, ki bi ga predložili ob prenehanju opravljanja dejavnosti.

Potrebujete še kak nasvet ob zaprtju svojega podjetja?

Kontaktirajte izkušenega računovodjo!

Na voljo vam je 12 poslovnih enot po vsej Sloveniji.

VIZIJA računovodstvo d. d.

PRO
Članki
Članki 7 korakov, kako učinkovito izpeljati inventuro

Popis terjatev in obveznosti lahko pomembno vpliva na podatke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida in ne nazadnje na davčne...

PRO
Članki
Članki Kako si brez Paname znižati davčno osnovo

Davčna optimizacija v zadnjem hipu navadno ne prinese želenih učinkov, saj mora podjetje svoje davke načrtovati že precej prej

PRO
Članki
Članki Delodajalci, ali pravilno obračunavate potne stroške?

Neurejeni potni stroški pomenijo dodaten davek od dohodka pravnih oseb, dodatno dohodnino, dodatne prispevke za socialno varnost, zamudne...

PRO
Članki
Članki Moški zaslužijo 89 evrov več kot ženske

Moški na mesec resda zaslužijo 89 evrov več kot ženske, a naj bi po tradiciji od njih danes prejeli simbolično darilo v obliki suhih...

PRO
Članki
Članki Kako zaslužiti s spletno trgovino

Prodaja blaga prek spleta v Sloveniji hitro raste, zakaj tudi vi ne bi imeli kaj od tega?

PRO
Članki
Članki Računovodenje poslov s tujino ni za vsakega

Računovodenje poslov s tujino je precej zahtevnejše kot računovodenje preprostejših poslovnih dogodkov med slovenskimi podjetji

PRO
Članki
Članki Šest nasvetov, kako dobiti plačilo za posel

Kdor gre na lepe oči v posel s podjetjem, ne da bi kakorkoli preveril njegovo kondicijo, je preprosto - kockar

PRO
Članki
Članki Pri 'nočni' en evro delavcu, skoraj pol državi

V obračun minimalnih plač se ne vštevajo več dodatki za nočno delo, delo v nedeljo, na praznike in dela proste dneve.