FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Vizija računovodstvopro

Podjetnikom prijazen računovodski servis.

Sedem minut za davčno optimizacijo

Čas branja: 3 min
15.12.2015  22:39
Kaj lahko v zadnjih izdihljajih leta naredite, da bodo bilance točne in boste plačali ravno toliko davka, kot ga morate
Sedem minut za davčno optimizacijo
Konec leta se nezadržno bliža, časa za davčno optimizacijo in izboljšanje letošnjega poslovanja ni veliko, a hkrati ga je še vedno dovolj za zadnje finese.

Ali veste kako poiskati in počistiti nepotrebne stroške, kako prevetriti terjatve in za svoj denar od dobaviteljev dobiti čim več?

1. Uredite bilance

Proučite bilance, poiščite rezerve in ustrezno načrtujte denarne tokove, kar je podlaga za nadaljnje odločitve ob koncu leta. Gotovo ste že ocenili, kakšna bo vaša davčna bilanca za leto 2015, torej koliko davka boste morali plačati po oddaji davčnega obračuna marca prihodnje leto.

Resno se lotite popisa oziroma inventure, ki je tudi zakonska obveznost in nikakor ni sama sebi namen. Prešteto oziroma dejansko stanje sredstev primerjajte s stanjem v knjigah. Lahko ste imeli prihodke, prilivov pa ne. Poenostavljeno: izdelke ste prodali (v bilanci imate prihodke, ki zvišujejo davčno osnovo), a vam jih kupci še niso plačali (nimate priliva). Kljub temu - davek od dohodka boste morali plačati.

2. Prenašajte davčne izgube

Leto ste sklenili s poslovno izgubo. Preverite, ali imate tudi davčno izgubo (nekateri odhodki, ki manjšajo poslovni dobiček, niso davčno priznani v celoti - recimo nekatere slabitve finančnih naložb in popravki vrednosti terjatev). Če imate pozitivno davčno osnovo, preverite, ali jo lahko znižate na račun davčnih izgub iz minulih let. Znižuje vam jo tudi davčna izguba podjetja, ki ste si ga pripojili, če je podjetje takšno izgubo seveda imelo.

Če imate letos davčno izgubo, pripravite načrt, kako jo boste izkoriščali v prihodnjih letih, ko boste imeli dobiček.

Potrebujete dodaten nasvet glede davčne optimizacije? Kontaktirajte izkušenega računovodjo!

Na voljo vam je 12 poslovnih enot z lokacijami po celotni Sloveniji.

VIZIJA računovodstvo d. d.

3. Odpisujte in slabite finančne naložbe, zaloge, terjatve,...

Slabitev dobrega imena, ki ga vaša družba izkazuje v bilanci stanja, lahko zniža davčno osnovo, a ne za več kot 20 odstotkov prvotno izkazane vrednosti.

Slabitve finančnih naložb v delnice, ki kotirajo na borzi, znižujejo davčno osnovo. Pri tem preverite, ali je finančna naložba za računovodske namene razvrščena v ustrezno skupino, prav tako slabitve vrednosti zalog in odpisi terjatev.

Če so oslabljene finančne naložbe uvrščene v prvo skupino (finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega rezultata), bo slabitev vplivala na davčno osnovo v tekočem letu. Če pa so razvrščene v četrto skupino (za prodajo razpoložljiva finančna sredstva), bo slabitev vplivala na davčno osnovo šele v letu prodaje finančne naložbe.

Če vrednost zalog konec leta ne ustreza več dejanskim razmeram, znižajte njihovo bilančno vrednost in takoj bo nižja tudi davčna osnova. Družba iz slabitve zalog lahko zniža davčno osnovo v celotnem znesku, medtem ko so slabitve terjatev le pogojno davčno priznane. Z upadom vrednosti zalog se lahko opravi bilančni popravek vrednosti, kar znižuje davčno osnovo v celotnem znesku.

Zavedati se je treba, da je strošek financiranja zalog enak strošku vira finančnih sredstev (kapitala), s katerim se financirajo. Strošek zalog je odvisen od tega, kako hitro se te obračajo. Če so zaloge že stare, se odločite za razprodajo, saj je bolje zanje iztržiti zelo malo kot nič.

Pri terjatvah ni nujno, da bo odhodek iz popravka vrednosti v celotni vrednosti tudi davčno priznan. Odvisno, ali je dolžnik končal v stečaju ali bi vas izterjava stala več, kot znaša terjatev ... Ne pozabite, da morajo odpisi ustrezati dejanskemu stanju vašega premoženja.

4. Ukrotite terjatve

Če vam kupci ne morejo več plačevati, nimate več česa storiti. Pred koncem leta se raje osredotočite na zdajšnje kupce in njihove finančne zmožnosti in se na podlagi bonitete svojih strank odločite, kako boste z njimi poslovali v prihodnje. Podjetja si morajo standardizirati finančne pogoje do kupcev, s tistim, ki ne plačuje, namreč ne morete poslovati.

V skladu s tem določite plačilne roke, ki so za vas še sprejemljivi, pri tem pa se odločajte na podlagi panoge. Če prodajate kruh in mleko, imate enak obrat in tako ne morete čakati na plačilo 120 dni. Na drugi strani pa izdelovalec hladilnikov in traktorjev ne more zahtevati plačila v 15 dneh.

5. Preverite davčne olajšave

V zakonu o davku na dohodke pravnih oseb preverite, katere in kako visoke davčne olajšave lahko izkoristite za zniževanje osnove. Pa tudi, katere lahko prenašate v prihodnja leta - denimo olajšavo vlaganja za raziskave in razvoj in investicijsko olajšavo -, ki jih v tekočem letu zaradi že tako nizke davčne osnove ne bi mogli izkoristiti v celoti.

6. Oblikujte rezervacije

Če načrtujete dogodke, ki se bodo šele zgodili in bodo pomenili breme, preverite možnost oblikovanja rezervacij. Pravila za njihovo oblikovanje določajo računovodski standardi. Če vaš načrtovani dogodek ustreza pogojem, ki jih standardi določajo za oblikovanje rezervacij, te oblikujte, polovica oblikovanega zneska bo učinkovala na znižanje davčne osnove že letos, čeprav se dogodek sploh še ni zgodil.

7. S plačevanjem do boljše bonitetne ocene

Bonitetna ocena z bilancami nima veliko povezave. Največji del bonitete sestavljata plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost. Ta je v krizi pomembnejša od donosnosti, saj je treba kratkoročno poskrbeti, da podjetje preživi. Na dobičkonosnost boste pozorni pozneje.

Kratkoročno si morate prizadevati, da pravočasno poravnavate svoje obveznosti, s tem se vam izboljša tudi izboljša bonitetna ocena.

Pazite, s kom poslujete! Če z nekom, ki ne bo redno poravnaval svojih obveznosti, vas bo ta potegnil v težave.

Potrebujete dodaten nasvet glede davčne optimizacije? Kontaktirajte izkušenega računovodjo!

Na voljo vam je 12 poslovnih enot z lokacijami po celotni Sloveniji.

VIZIJA računovodstvo d. d.

PRO
Članki
Članki 7 korakov, kako učinkovito izpeljati inventuro

Popis terjatev in obveznosti lahko pomembno vpliva na podatke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida in ne nazadnje na davčne...

PRO
Članki
Članki Kako si brez Paname znižati davčno osnovo

Davčna optimizacija v zadnjem hipu navadno ne prinese želenih učinkov, saj mora podjetje svoje davke načrtovati že precej prej

PRO
Članki
Članki Delodajalci, ali pravilno obračunavate potne stroške?

Neurejeni potni stroški pomenijo dodaten davek od dohodka pravnih oseb, dodatno dohodnino, dodatne prispevke za socialno varnost, zamudne...

PRO
Članki
Članki Moški zaslužijo 89 evrov več kot ženske

Moški na mesec resda zaslužijo 89 evrov več kot ženske, a naj bi po tradiciji od njih danes prejeli simbolično darilo v obliki suhih...

PRO
Članki
Članki Kako po zaprtju s. p. premoženje prenesti na gospodinjstvo

Podjetniku se pred upokojitvijo pogosto postavi vprašanje, kako je z obdavčitvijo prenosa nepremičnin iz podjetja v osebno premoženje

PRO
Članki
Članki Kako zaslužiti s spletno trgovino

Prodaja blaga prek spleta v Sloveniji hitro raste, zakaj tudi vi ne bi imeli kaj od tega?

PRO
Članki
Članki Računovodenje poslov s tujino ni za vsakega

Računovodenje poslov s tujino je precej zahtevnejše kot računovodenje preprostejših poslovnih dogodkov med slovenskimi podjetji

PRO
Članki
Članki Šest nasvetov, kako dobiti plačilo za posel

Kdor gre na lepe oči v posel s podjetjem, ne da bi kakorkoli preveril njegovo kondicijo, je preprosto - kockar