FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? TRIGLAVpro

Vse bo v redu

Na kaj pozabljajo espeji, pa ne bi smeli?

Čas branja: 3 min
14.11.2019  10:11
Štirje stebri varnosti, ki bi si jih moral postaviti vsak espe, so varnost v primeru morebitne bolezni ali bolniške odsotnosti, varčevanje za pokojnino, zavarovanje za primer smrti in zavarovanje odgovornosti.
Na kaj pozabljajo espeji, pa ne bi smeli?

Samostojni podjetniki velikokrat pozabijo poskrbeti za svojo varnost in varnost svojih najbližjih za primer nepredvidenih dogodkov. Drugače od oseb v običajnem rednem delovnem razmerju je dostop do socialnih pravic, kot so bolniška odsotnost, dopust, pokojnina in nadomestilo za brezposelnost, drugačen za samostojne podjetnike in morajo zanje pravočasno poskrbeti sami ter si tako zagotoviti primerno odškodnino ob nepredvidenih dogodkih. Vsak samostojni podjetnik bi si moral postaviti štiri stebre varnosti, s katerimi bi poskrbel za svojo varnost in varnost svoje družine v primeru nepredvidenih dogodkov ter se tako lahko mirne vesti posvetil opravljanju svoje dejavnosti.

Prvi steber: bolniške odsotnosti

Zakon podjetnikom na področju nadomestil zaradi izpada prihodkov v primeru bolniške odsotnosti ni naklonjen. Po zdajšnji zakonodaji mora namreč prvih 30 delovnih dni bolniškega dopusta vse prispevke plačevati podjetnik, čeprav v tem času ne ustvarja prihodkov. Ob tem kaže poudariti, da 30 delovnih dni dejansko pomeni mesec in pol dolgo koledarsko obdobje, kolikor časa vse breme bolniške nosi podjetnik sam, in ne država, kljub redno plačanim vsem prispevkom. Podjetniki zato velikokrat pravijo, da si bolezni ne morejo privoščiti, saj ostanejo mesec in pol brez prihodkov in s stroški prispevkov, ob tem pa se lahko zamerijo še svojim strankam, ker projektov ne morejo končati ali pa prestavljajo datum začetka novega projekta in posledično izgubijo posel.

Nezgodna zavarovanja z dnevno odškodnino so zaradi pogostosti škodnih primerov dražja, vendar so za samostojne podjetnike, ki opravljajo dejavnosti z večjim tveganjem nezgode, kot je gradbeništvo, smiselna, saj je zdravljenje po poškodbi lahko dolgotrajno, s tem pa tudi izpad prihodka večji. Podjetnik ima možnost skleniti tudi kolektivno nezgodno zavarovanje, ki vključuje mesečno nezgodno rento in se sklene na espe. Premije se tako štejejo v strošek poslovanja, saj je upravičenec podjetnikov espe. Za podjetnika pa je smiselno skleniti tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, ki omogoča hitrejši dostop do zdravljenja, kadar je to potrebno.

Drugi steber: pokojnina

Dodatno varčevanje za pokojnino je nujno tako za redno zaposlene kot za samostojne podjetnike, saj izračuni kažejo, da bi pokojnina podjetnika v primeru plačevanja minimalnih prispevkov ob upokojitvi znašala le 530 evrov, ker je krepko pod pragom revščine. Vrzel med pokojnino, ki bi vam omogočala dostojno življenje v starosti, in pričakovano starostno pokojnino je nujno premostiti z dodatnim pokojninskim varčevanjem in že zdaj pripraviti pokojninski varčevalni načrt. Odlašanje s pokojninskim varčevanjem pomeni le, da boste morali pozneje zategniti pas in vplačevati višje premije, da bi si zagotovili dostojno življenje v pokoju.

Smiselno je, da začnete varčevati za pokojnino čim prej in si v daljšem času z dostopnejšimi mesečnimi vplačili zagotovite več privarčevanih sredstev ob upokojitvi. Ena od možnosti je varčevanje z individualnim prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem, kjer si zagotovite pokojninsko rento, s katero boste nadomestili izpad dohodka po upokojitvi.

Tretji steber: zavarovanje za primer smrti

Smiselno je, da se podjetnik zavaruje tudi za primer rizika smrti in invalidnosti, saj s tem poskrbi za svoje najbližje v primeru najhujšega. K zavarovanju za primer smrti se lahko priključijo tudi dodatna zavarovanja, kot je nezgodno zavarovanje, ki zagotavlja dodatno izplačilo v primeru nezgodne smrti, dnevno nadomestilo za prehodno nesposobnost za delo, nadomestilo za bolnišnični dan ter mesečno rento za invalidnost ter dodatno zavarovanje za hujše bolezni in poškodbe. Za določitev dovolj visoke zavarovalne osnove se mora podjetnik vprašati, s kolikšnim zneskom bi ob njegovi smrti družina brezskrbno preživela. Pri določitvi ustrezne zavarovalne vsote mora upoštevati, koliko zasluži zdaj, katere stroške z dohodkom pokriva in za koliko časa mora ta znesek zadostovati, na primer za čas trajanja posojila, do konca šolanja otrok in podobno. Pomembno je tudi, da izračuna, kolikšen bi bil izpad prihodnjega dohodka.

Ne sme pa pozabiti tudi na dolgove, ki jih trenutno odplačuje. Upoštevati je treba vse zneske neodplačanih posojil, lizingov, kreditnih kartic, limitov in drugih morebitnih dolgov. Vse skupaj se sešteje in tako izračuna višina kritja, pomaga pa tudi izračun na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

Četrti steber: zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje splošne odgovornosti krije škodo zaradi poškodovanja oseb in škodo na stvareh ter se lahko razširi še na odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki nastane zaradi dejanja, opustitve ali napake. Vsak, ki dela, lahko namreč stori napako nenamerno, zato je priporočljivo, da se podjetnik zaščiti za primer strokovne napake ter se tako zavaruje pred utemeljenimi in neutemeljenimi odškodninskimi zahtevki. Odškodnina za odgovornost je lahko namreč tudi tako visoka, da podjetnika finančno uniči.

PRO
Članki
Članki Ne zamenjujte skladov v naložbenih ali pokojninskih zavarovanjih zaradi koronavirusa

Varčevanje za pokojnino ali naložbena življenjska zavarovanja sta dve izmed najbolj dolgoročnih naložb; časovni horizont 20 ali več...

PRO
Članki
Članki Električni skiro, trajnostna mobilnost in življenje po koronavirusu

Obsežen globalni boj z novim virusom bi moral dati nov zagon okoljevarstvenikom. Navsezadnje je sedanja izkušnja z delom od doma in...

PRO
Članki
Članki Kako urejati zavarovanja, ko so poslovalnice zaprte?

Pogledali smo, kako je z urejanjem zavarovanj v času epidemije koronavirusa.

PRO
Članki
Članki Birokracija ni več izgovor, zakaj v mikropodjetju nimate kolektivnega PDPZ

Do zdaj se je, kljub finančnim ugodnostim, le malo mikropodjetij odločalo za pristop h kolektivnem prostovoljnem dodatnem pokojninskem...

PRO
Članki
Članki Zakaj ste verjetno slabši voznik, kot mislite

Slovenski voznik, predvsem moški, največkrat precenjuje svoje vozne sposobnosti. To je pokazala nedavna Turneja mobilnosti. Medtem ko si...

PRO
Članki
Članki Ugotovite, ali ste le izčrpani ali pa morda že izgorevate

V Sloveniji je petina zaposlenih delovno izčrpana, tretjina pa jih izgoreva. Pojasnjujemo razlike in ponujamo rešitve, s spletnim testom...

PRO
Članki
Članki (izračun) Kakšna bo pokojnina espeja, ki je plačeval minimalne prispevke?

Enak mesečni vložek dodatnega pokojninskega varčevanja vam bo zagotovil za polovico nižjo mesečno rento, če boste namesto pri 30...

PRO
Članki
Članki Kaj za podjetje pomeni smrt družbenika ali espeja?

Smrti družbenika družbe z omejeno odgovornostjo ali pa espeja neizogibno vpliva na poslovanje podjetja in ima številne pravne ter...