FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? TRIGLAVpro

Vse bo v redu

Kaj za podjetje pomeni smrt družbenika ali espeja?

Čas branja: 3 min
22.08.2019  04:14
Smrti družbenika družbe z omejeno odgovornostjo ali pa espeja neizogibno vpliva na poslovanje podjetja in ima številne pravne ter poslovne posledice.
Kaj za podjetje pomeni smrt družbenika ali espeja?

Ne glede na obliko pravne osebe velja, da se poslovni delež v družbi oziroma podjetje espeja lahko deduje. Pri tem je s pravnega vidika ključnega pomena ugotoviti, kdo so predvideni dediči in kakšna je vrednost zapustnikovega premoženja oziroma poslovnega deleža, ki se določi na podlagi skrbnega pregleda, popisa in ocene vrednosti.

Ne glede na obliko podjetja se dediči lahko poskusijo dogovoriti, kateri od njih bo prevzel podjetje (oz. poslovni delež) po zapustniku in skrbel, da podjetje posluje naprej. Dediči so nosilci tako premoženja kot obveznosti zapustnika, do razdelitve premoženja v zapuščinskem postopku pa tvorijo dediščinsko ali pravno skupnost, kar pomeni, da do delitve skupno upravljajo dediščino in razpolagajo z njo.

Dedovanje poslovnega deleža v d. o. o.

Najprej znova zakonski vidik. Poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo se kot pravica lahko deduje, dokončna odločitev o dejanskem dediču pa je znana šele po koncu zapuščinskega postopka. Prenos poslovnega deleža na dediča zaradi smrti fizične osebe se po zakonu o dohodnini ne šteje za obdavčljivo odsvojitev kapitala.

Zagotovitev nemotenega poslovanja

Kaj pa praktični vidik nadaljnjega poslovanja družbe? Pogosto se namreč zgodi, da želijo solastniki ohraniti nadaljnjo izvajanje poslovne strategije podjetja, kar lahko prihod novih družbenikov ogrozi. Lahko se odločijo za odkup lastniškega deleža pokojnega družbenika, kar pa je lahko težavno, če ima podjetje veliko tekočih finančnih obveznosti.

Ena od primernih rešitev je, da podjetje za družbenike sklene polico življenjskega zavarovanja za primer smrti. Zavarovalec in upravičenec je podjetje, zavarovana oseba pa družbenik. V primeru smrti družbenika bi se izplačilo iz zavarovanja namenilo za poplačilo dedičev in nemoteno poslovanje podjetja. Tako podjetje poskrbi za svojo varnost in svoje interese.

Dedovanje espeja

Kaj se zgodi z s. p. in njegovim poslovanjem, če umre lastnik espeja? S. p. je fizična oseba in odgovarja z vsem svojim premoženjem, in ne kot pri d. o. o., kjer za obveznosti odgovarja družba s svojim premoženjem. Kar pomeni, da s smrtjo s. p. preneha obstajati, ni pa avtomatično izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije. V treh mesecih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju namreč lahko kateri od dedičev podjetnika predloži izjavo, da bo nadaljeval zapustnikovo podjetje.

Imenovanje prokurista ali posebnega zastopnika espeja

V primerih več dedičev je priporočljivo, da podjetnik poskrbi za zastopanje podjetja tudi za primer svoje smrti, ena izmed možnosti je imenovanje prokurista, ki lahko še vedno zastopa podjetnika oziroma v primeru smrti njegove dediče. Možno je še, da podjetnik imenuje posebnega zastopnika za primer svoje smrti, ki bo od trenutka njegove smrti pooblaščen za opravljanje vseh pravnih dejanj, ki sodijo v redno poslovanje podjetnika.

Odgovornost do družinskih članov in njihova finančna varnost

Prav tako je priporočljiva sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti, saj samostojni podjetnik za svoje poslovne odločitve jamči s svojim osebnim premoženjem, kar pomeni veliko odgovornost za družinske člane. Obveznosti morebitnih dolgov in bančnih posojil lahko, poleg izgube družinskega člana in pomembnega vira prihodkov, izdatno zamajejo finančno varnost preostalih družinskih članov. Pri oceni potrebne zavarovalne vsote za samostojnega podjetnika je tako treba upoštevati uspešnost poslovanja espeja, finančne obveznosti in tudi starost otrok oziroma časa in z njim povezanih finančnih potreb na poti do samostojnosti.

Kaj se zgodi z zaposlenimi v espeju?

Kaj pa se zgodi z zaposlenimi v espeju, če jih ta ima pred smrtjo lastnika? Zakon o delovnih razmerjih določa, da pogodba o zaposlitvi neha veljati s smrtjo delodajalca fizične osebe, razen če zapustnikovo dejavnost nepretrgoma nadaljuje njegov naslednik. Pogodbe o zaposlitvi so tako odvisne od tega, ali bodo dediči nadaljevali dejavnost zapustnika ali ne. Če ob smrti delodajalca njegovo podjetje preide na dediče in ti nepretrgoma nadaljujejo dejavnost, potem tudi pogodbe o zaposlitvi ne prenehajo. Če pa dediči ne nadaljujejo dejavnosti zapustnika, pogodbe o zaposlitvi po zakonu prenehajo.

Kaj pa morebitne neizplačane plače in odpravnine? Če dedič (ali več dedičev) nadaljuje poslovanje, potem nanj preidejo vsa pravna razmerja podjetnika, povezana s podjetjem. V tem primeru dediči odgovarjajo za dolgove zapustnika z vsem svojim premoženjem, ne le s premoženjem, ki je bilo predmet dedovanja, vendar le do višine vrednosti dedovanega premoženja. V primeru smrti delodajalca fizične osebe pogodba o zaposlitvi preneha veljati, torej ni odpovedana, posledično ne morejo veljati določbe, ZDR-1 pravice do odpravnine zaradi smrti delodajalca fizične osebe ne določa.

PRO
Članki
Članki Ne zamenjujte skladov v naložbenih ali pokojninskih zavarovanjih zaradi koronavirusa

Varčevanje za pokojnino ali naložbena življenjska zavarovanja sta dve izmed najbolj dolgoročnih naložb; časovni horizont 20 ali več...

PRO
Članki
Članki Električni skiro, trajnostna mobilnost in življenje po koronavirusu

Obsežen globalni boj z novim virusom bi moral dati nov zagon okoljevarstvenikom. Navsezadnje je sedanja izkušnja z delom od doma in...

PRO
Članki
Članki Kako urejati zavarovanja, ko so poslovalnice zaprte?

Pogledali smo, kako je z urejanjem zavarovanj v času epidemije koronavirusa.

PRO
Članki
Članki Birokracija ni več izgovor, zakaj v mikropodjetju nimate kolektivnega PDPZ

Do zdaj se je, kljub finančnim ugodnostim, le malo mikropodjetij odločalo za pristop h kolektivnem prostovoljnem dodatnem pokojninskem...

PRO
Članki
Članki Zakaj ste verjetno slabši voznik, kot mislite

Slovenski voznik, predvsem moški, največkrat precenjuje svoje vozne sposobnosti. To je pokazala nedavna Turneja mobilnosti. Medtem ko si...

PRO
Članki
Članki Na kaj pozabljajo espeji, pa ne bi smeli?

Štirje stebri varnosti, ki bi si jih moral postaviti vsak espe, so varnost v primeru morebitne bolezni ali bolniške odsotnosti,...

PRO
Članki
Članki Ugotovite, ali ste le izčrpani ali pa morda že izgorevate

V Sloveniji je petina zaposlenih delovno izčrpana, tretjina pa jih izgoreva. Pojasnjujemo razlike in ponujamo rešitve, s spletnim testom...

PRO
Članki
Članki (izračun) Kakšna bo pokojnina espeja, ki je plačeval minimalne prispevke?

Enak mesečni vložek dodatnega pokojninskega varčevanja vam bo zagotovil za polovico nižjo mesečno rento, če boste namesto pri 30...