FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? TRIGLAVpro

Vse bo v redu

Bi šli na svoje? Kaj morate vedeti?

Čas branja: 4 min
25.04.2019  06:57
Izbira stanovanjskega posojila in ustreznega zavarovanja zahteva čas za razmislek in ustrezne informacije.
Bi šli na svoje? Kaj morate vedeti?
Foto: Aleš Beno

Pot na svoje se pri večini mladih začne z reševanjem stanovanjskega vprašanja – lahko odločijo za najem stanovanja, ki je najhitrejša pot do samostojnega življenja. Vseeno pa si veliko mladih želi svoje stanovanje, kar pa je povezano z visokimi denarnimi vložki in sprejetjem dolgoročne finančne zaveze.

Zato so finančne zmožnosti praviloma pomembnejše od želje ali dejanske potrebe. Vsekakor je najugodneje nepremičnino v celoti financirati iz lastnih oziroma privarčevanih sredstev, vendar največkrat to ni mogoče, zato se večina mladih za nakup nepremičnine odloči najeti posojilo pri banki. Izbira stanovanjskega posojila in pogosto tudi ustreznega zavarovanja pa zahtevata čas za razmislek.

Kaj določa vašo posojilno sposobnost?

Pred najetjem stanovanjskega posojila je treba vedeti, kakšni so pogoji za najem posojila, kjer se zahteva ustrezna posojilna sposobnost, ustrezno zavarovanje posojila in tudi starost posojilojemalca ob koncu odplačilne dobe. Tri stvari, ki vplivajo na vašo posojilno sposobnost so torej vaša plača, vaši odhodki in starost.

Plača, ki jo banke upoštevajo v pripravi kreditne ponudbe, je v večini primerov neto plača brez dodatkov. Banke pri oceni posojilne sposobnosti na podlagi prilivov uporabljajo različne metodologije. A ne glede na izbrano metodologijo mora na vašem računu po odtegljaju obroka ostati najmanj 674 evrov, kolikor trenutno znaša minimalna plača.

Vaši odhodki prav tako vplivajo na vašo posojilno sposobnost, saj se upoštevajo že odobrena posojila, ki jih seveda lahko predčasno odplačate z najetjem stanovanjskega posojila in si tako izboljšate posojilno sposobnost. Pri nekaterih bankah morate celo oceniti svoje odhodke za hrano, oblačila, varčevanja in podobno.

Tretji poglavitni dejavnik posojilne sposobnosti je starost, nekatere banke povezujejo odobritev posojila z minimalno starostjo 25 let. Predvsem pa je pomembna starost pri izračunu posojilne sposobnosti pri starejših posojilojemalcih, ki se med odplačevanjem posojila lahko upokojijo, kar pa ponavadi pomeni manjše prihodke, v povprečju od 30 do 40 odstotkov.

Stanovanjske želje v skladu s finančnimi sredstvi

Nenapisano pravilo je, da je nakup nepremičnine smiseln, če vam je uspelo privarčevati najmanj tretjino vrednosti nepremičnine. Banke pri stanovanjskem posojilu ponavadi tudi zahtevajo lastno udeležbo posojilojemalca pri nakupu nepremičnine v višini med 20 in 40 odstotki. Vsekakor bo najem posojila brez lastnih sredstev težji in tudi dražji. Pred najetjem posojila je zato nujno, da že sami ocenite svojo finančno sposobnost in si zabeležite vse prihodke, predvidene stroške in stalne mesečne odhodke, da dobite znesek, koliko vam še ostane na mesec in koliko od tega bi lahko namenili za poplačilo posojila.

Fiksna ali spremenljiva obrestna mera?

Fiksna obrestna mera ostane nespremenjena ves čas trajanja pogodbe, kar pomeni, da se mesečni obrok ne spreminja. Spremenljiva obrestna mera pa je vsota referenčne obrestne mere – EURIBOR in fiksnega pribitka, o katerem se dogovorite z banko. Med odplačevanjem posojila se referenčna obrestna mera EURIBOR lahko spreminja, kar pomeni, da se tudi višina anuitete zvišuje ali znižuje in jo banke prilagajajo mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Stanovanjska posojila se v večini primerov najemajo za daljše časovno obdobje, ker gre za večje zneske, v katerem se lahko zgodijo večje spremembe referenčne obrestne mere, zato je ponavadi spremenljiva obrestna mera mikavnejša.

Spremljanje EURIBOR je pri stanovanjskem posojilu s spremenljivo obrestno mero nujno, saj se lahko le tako pravočasno pripravite na morebitna zvišanja.

Ne zadolžite se do skrajnih mej

Upoštevati je smiselno tudi nepredvidene dejavnike, ki so povezani z izrednimi stroški, kot so zdravstvene storitve, popravilo avtomobila in podobno. Med odplačevanjem posojila se vam lahko tudi zmanjšajo prihodki, zaradi zamenjave ali izgube službe, upokojitve, zdravstvenih težav in drugega, zato se ni smiselno zadolžiti do skrajnih mej posojilne sposobnosti. Smiselno pa je poskrbeti za ustrezno zavarovanje.

Zavarovanje posojila

Prepričanje, da je plačilo stroškov zavarovanja bančnega posojila enako sklenitvi zavarovalne pogodbe pri zavarovalnici, je napačno, na kar opozarja tudi Zavarovalnica Triglav v poglobljeni zgodbi »Na svoje«.
Zavarovanje posojila pri banki je pravzaprav zavarovanje banke pri zavarovalnici, kar pomeni, da bi v primeru težav vaše posojilo banki poplačala zavarovalnica. Dolg pa morate vi oziroma vaši dediči še vedno odplačati ali pa se odpovedati zapuščini. Zavarovalnica kljub plačilu stroškov zavarovanja posojila namreč ne nosi jamstva za poplačilo obveznosti posojilojemalca, saj za to nista sklenila zavarovalne pogodbe. Zato je smiselno, da se posojilojemalec z zavarovalnico pogovori o sklenitvi življenjskega zavarovanja, ki ob dostopni premiji zagotavlja dovolj visoko zavarovalno kritje, in s tem zaščiti svoje bližnje.

S sklenjenim življenjskim zavarovanjem ob najemu posojila si posojilojemalec zagotovi, da njegovi bližnji v primeru nepričakovanih dogodkov ne bodo nosili finančnega bremena posojila, saj bo posojilo poplačano iz zavarovalne vsote. Posojilojemalec ga sklene ob najemu posojila pri banki, tako da se zavarovalna doba ujema z dobo najema posojila in da je zavarovalna vsota enaka ali višja znesku odobrenega posojila. Zavarovalna vsota se letno znižuje, kot se niža neodplačani del posojila in je ob koncu zavarovalne dobe enaka nič. Ob primeru smrti posojilojemalca se iz zavarovalne vsote najprej poplača posojilo, morebitni presežek zavarovalne vsote pa zavarovalnica izplača njegovim bližnjim oziroma upravičencu na zavarovalni pogodbi.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

S tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost najbližjih, če se vam zgodi najhujše. Z njim bi svojcem olajšali finančno stisko, v kateri bi se znašli v primeru vaše smrti, če so odvisni od vaših prihodkov ali če imate neodplačane obveznosti, kot so posojila. V nasprotju z življenjskim zavarovanjem posojilojemalca se pri življenjskem zavarovanju za primer smrti zavarovalna vsota ne spreminja in ostane enaka ves čas trajanja zavarovanja. Ob smrti zavarovanca se iz zavarovalne vsote najprej poplača preostanek posojila, preostala sredstva pa se izplačajo svojcem, ki tako lahko ohranijo primerljiv življenjski standard tudi v primeru najhujšega.

Kaj morate upoštevati pri višini kritja?

Največkrat se poudarja, da mora biti višina zavarovalne vsote vsaj trikratnik letne bruto plače, kar pa je lahko zavajajoče, saj ne upošteva posameznikovega položaja. Pri določitvi ustrezne zavarovalne vsote življenjskega zavarovanja upoštevajte, koliko zaslužite zdaj, katere stroške z dohodkom pokrivate in za koliko časa mora ta znesek zadostovati. Na primer za čas trajanja stanovanjskega posojila, do konca šolanja otrok in podobno. Pomembno je tudi, da izračunate, kolikšen bi bil izpad vašega prihodnjega dohodka. Ne smete pa pozabiti tudi na dolgove, ki jih trenutno odplačujete. Upoštevajte vse zneske neodplačanih posojil, lizingov, posojilnih kartic, limitov in drugih morebitnih dolgov. Vse skupaj seštejte in tako boste dobili višino kritja, lahko pa si pomagate z izračunom na spletni strani zavarovalnice Triglav.

V poglobljeni zgodbi Zavarovalnice Triglav Na svoje so zbrali vse korake na poti do lastnega doma. Preverite, kaj, razen posojila, vas še čaka.

PRO
Članki
Članki (izračun) Kakšna bo pokojnina espeja, ki je plačeval minimalne prispevke?

Enak mesečni vložek dodatnega pokojninskega varčevanja vam bo zagotovil za polovico nižjo mesečno rento, če boste namesto pri 30...

PRO
Članki
Članki Kaj za podjetje pomeni smrt družbenika ali espeja?

Smrti družbenika družbe z omejeno odgovornostjo ali pa espeja neizogibno vpliva na poslovanje podjetja in ima številne pravne ter...

PRO
Članki
Članki Izgorelost kot sindrom kroničnega stresa

Kdaj lahko govorimo o sindromu izgorelosti in kdaj o delovni izčrpanosti ter zakaj menedžerji na delo hodijo bolni?

PRO
Članki
Članki Skupno zavarovanje obeh partnerjev ugodnejše od dveh ločenih zavarovanj

Če primerjamo dve ločeni življenjski zavarovanji s skupnim (vzajemnim) zavarovanjem obeh partnerjev, ugotovimo, da je vzajemno...

PRO
Članki
Članki Zamolčanje podatkov pri sklenitvi zavarovanja vas lahko veliko stane

Ob sklepanju življenjskega zavarovanja se splača biti iskren.

PRO
Članki
Članki Podcenjenost in stres srednjega menedžmenta: kako ublažiti operativni stres?

Pomembno je razumeti psihološke pritiske, s katerimi se srečuje srednji menedžment, in poznati strategije za lajšanje bremen, ki jih...

PRO
Članki
Članki Kaj lahko v podjetju storite za upravljanje kibernetskih tveganj?

Popolne zaščite ni. A tveganja lahko obvladujete. 

PRO
Članki
Članki Sodite med tretjino zavarovancev s prenizko zavarovalno vsoto?

Skoraj tretjina skleniteljev življenjskega zavarovanja se odloči za najnižjo zavarovalno vsoto, ki je za prejemnika povprečne neto...