FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? TRIGLAVpro

Vse bo v redu

Podcenjenost in stres srednjega menedžmenta: kako ublažiti operativni stres?

Čas branja: 2 min
21.03.2019  00:00
Pomembno je razumeti psihološke pritiske, s katerimi se srečuje srednji menedžment, in poznati strategije za lajšanje bremen, ki jih prinaša njihova organizacijska vloga.
Podcenjenost in stres srednjega menedžmenta: kako ublažiti operativni stres?
Foto: Shutterstock

Srednji menedžment v podjetjih pogosto ni dovolj spoštovan, čeprav morajo vodje posamičnih služb in oddelkov obvladovati širok spekter odnosov: od problematičnih ali izjemno nadarjenih podrejenih do ravnanja z nepredvidljivimi in narcističnimi šefi.

Pravi vodje podjetja ali potrošni kader?

Oddelčni vodje so pogosto pravi voditelji, saj usposabljajo in ocenjujejo podrejene ter jim zagotavljajo priložnosti za rast in strokovno napredovanje. Poleg tega skrbijo za stike podjetja z zaposlenimi in tudi strankami ter pogosto vedo največ o tem, kaj potrebujejo zaposleni in kaj želijo kupci. Kljub temu vodstvo srednji menedžment pogosto obravnava kot potrošni kader. Ko časi na trgu ali v podjetju postanejo težki, se njihovo število zmanjša, pogosto z odobravanjem lastnikov podjetij. Praksa je velikokrat pokazala, da se, ko vodstvo podjetja ravna s srednjim menedžmentom nespoštljivo, operativni stres prenaša navzdol po hierarhični lestvici na celotno podjetje.

V podjetjih se pričakuje, da bo srednji menedžment igral zelo različne vloge v svojih izmeničnih interakcijah s pod- in nadrejenimi. Tako je hkrati »žrtev in nosilec sprememb« v organizaciji, kjer prejema strateška navodila od nadrejenih in mora izvajati te strategije s podrejenimi. Posledica je, da se vodje pogosto znajdejo v različnih interesnih skupinah, kar lahko pomeni nasprotujoče si vloge.

Stres, tesnoba in številne zdravstvene težave

Na čustveni strani te nasprotujoče si vloge vodijo k povečanemu občutku stresa in tesnobe, kar se še dodatno izraža v napetosti glede na pogosto nezdružljiva pričakovanja podjetja. Visoka stopnja fizičnega stresa, ki spremlja takšne konflikte, je lahko vzrok za številne zdravstvene težave, od visokega krvnega pritiska do bolezni srca. Poleg tega lahko nasprotujoče si vloge motijo ​​kognitivno zmogljivost in sposobnosti.

V obsežni epidemiološki študiji, ki je vključevala odgovore 21.859 zaposlenih s polnim delovnim časom v številnih industrijskih panogah, so raziskovalci s kolumbijske in torontske univerze opazili, da imajo zaposleni v srednjem menedžmentu višjo stopnjo depresije in anksioznosti kot zaposleni, ki so na najvišjih položajih.

Kaj lahko naredi vrhnji menedžment, da bi ublažil operativni stres srednjega menedžmenta? Eric M. Anicich in Jacob B. Hirsh sta v Harvard Business Review pripravila uporabne nasvete:

  1. Poenostavite poročanje, da zmanjšate organizacijske interakcije navzgor in navzdol. Smiselno je odpravljanje nepotrebnih sestankov.
  2. Opravite pregled omrežja odnosov, da ugotovite, kako se zaposleni med seboj povezujejo osebno, po e-pošti ... Proučite posledice, ki jih ima tako omrežje na občutke moči.
  3. Pomagajte srednjemu menedžmentu, da vodje svoje različne vloge vidijo kot integrirane, in ne segmentirane.
  4. Srednjega menedžmenta ne nadzorujte pretirano. To zanj pomeni nepotrebne menjave vlog. Bolje je, da daste strateška navodila, nato pa mu omogočite svobodo pri izvajanju teh strategij.
  5. Sprejemanje bolj egalitarnih organizacijskih kultur in struktur učinkovito zmanjša vedenjske razlike med vlogami nadrejenih in podrejenih.
  6. Obremenitev se lahko zmanjša, če zaposleni razvijejo učinkovit scenarij za prehod iz ene v drugo vlogo. Z zadostno prakso lahko srednji menedžerji razvijejo učinkovite strategije za preklapljanje med vlogami, v katerih imajo večjo oziroma manjšo moč, ne da bi čutili dolgotrajne učinke svojih prejšnjih interakcij.

Občutite stres na delovnem mestu? Zdravniki ocenjujejo, da je stres najpomembnejši dejavnik tveganja. V testu ugotovite, kateri drugi dejavniki poleg stresa še vplivajo na vaš življenjski slog.

PRO
Članki
Članki Ne zamenjujte skladov v naložbenih ali pokojninskih zavarovanjih zaradi koronavirusa

Varčevanje za pokojnino ali naložbena življenjska zavarovanja sta dve izmed najbolj dolgoročnih naložb; časovni horizont 20 ali več...

PRO
Članki
Članki Električni skiro, trajnostna mobilnost in življenje po koronavirusu

Obsežen globalni boj z novim virusom bi moral dati nov zagon okoljevarstvenikom. Navsezadnje je sedanja izkušnja z delom od doma in...

PRO
Članki
Članki Kako urejati zavarovanja, ko so poslovalnice zaprte?

Pogledali smo, kako je z urejanjem zavarovanj v času epidemije koronavirusa.

PRO
Članki
Članki Birokracija ni več izgovor, zakaj v mikropodjetju nimate kolektivnega PDPZ

Do zdaj se je, kljub finančnim ugodnostim, le malo mikropodjetij odločalo za pristop h kolektivnem prostovoljnem dodatnem pokojninskem...

PRO
Članki
Članki Zakaj ste verjetno slabši voznik, kot mislite

Slovenski voznik, predvsem moški, največkrat precenjuje svoje vozne sposobnosti. To je pokazala nedavna Turneja mobilnosti. Medtem ko si...

PRO
Članki
Članki Na kaj pozabljajo espeji, pa ne bi smeli?

Štirje stebri varnosti, ki bi si jih moral postaviti vsak espe, so varnost v primeru morebitne bolezni ali bolniške odsotnosti,...

PRO
Članki
Članki Ugotovite, ali ste le izčrpani ali pa morda že izgorevate

V Sloveniji je petina zaposlenih delovno izčrpana, tretjina pa jih izgoreva. Pojasnjujemo razlike in ponujamo rešitve, s spletnim testom...

PRO
Članki
Članki (izračun) Kakšna bo pokojnina espeja, ki je plačeval minimalne prispevke?

Enak mesečni vložek dodatnega pokojninskega varčevanja vam bo zagotovil za polovico nižjo mesečno rento, če boste namesto pri 30...