FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? TRIGLAVpro

Vse bo v redu

Sodite med tretjino zavarovancev s prenizko zavarovalno vsoto?

Čas branja: 2 min
15.11.2018  10:39
Skoraj tretjina skleniteljev življenjskega zavarovanja se odloči za najnižjo zavarovalno vsoto, ki je za prejemnika povprečne neto plače brez dolgov štirikrat prenizka od priporočil.
Sodite med tretjino zavarovancev s prenizko zavarovalno vsoto?
Foto: dimabl

Posamezniki se za sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti najpogosteje odločajo v aktivni dobi, kar je povezano s pomembnimi življenjskimi prelomnicami, kot so poroka, rojstvo otroka, nakup nepremičnine. Povprečna starost zavarovane osebe ob sklenitvi življenjskega zavarovanja za primer smrti je med letoma 2012 in 2017 znašala 38 let, ugotavlja raziskava Zavarovalnice Triglav.

Zakaj se moški prej odločijo za sklenitev zavarovanja?

Zanimiva je tudi ugotovitev, da se za življenjsko zavarovanje odloča nekaj več moških kot žensk, delež moških skleniteljev v obdobju 2012–2017 je znašal 57 odstotkov, delež žensk 43 odstotkov. Razloge za to bi lahko iskali v več okoliščinah – morda se moški prej odločijo za sklenitev zavarovanja, ker ocenjujejo, da bi družina težje nadomestila njihov prihodek kot prihodek partnerke, ali pa so večkrat nosilci posojila in z zavarovanjem poskušajo preprečiti, da bi breme dolgov padlo na družino.

Priporočljivo je, da se zavarujeta oba partnerja, saj tako lahko poskrbita za finančno varnost drug drugega in otrok, če se enemu ali drugemu ali celo obema zgodi najhujše.

Pri sklepanju življenjskega zavarovanja pa se ne odločajte le na podlagi cene. Ni namreč dovolj, da življenjsko zavarovanje imate – pomembno je, da pokrije vaše potrebe. Zato bodite pozorni predvsem na ustrezno višino kritja in pa na trajanje zavarovanja. Zaželeno je, da si že pred dogovorom o zavarovanju znate odgovoriti na vprašanje, kaj bi se lahko zgodilo z vašim oziroma družinskim proračunom v primeru smrti, hude bolezni ali nezmožnosti za delo. Predvsem pa morate ugotoviti, kakšno višino in obseg kritij dejansko potrebujete.

Kolikšno zavarovalno vsoto potrebujete?

Zavarovalna vsota življenjskega zavarovanja za primer smrti naj bi bila vsaj trikratnik letnih prihodkov, k temu pa prištejte še višino neodplačanih dolgov, kot so posojila, lizingi, negativna stanja na bančnem transakcijskem računu. Vsota za smrt pokrije morebitne dolgove in omogoča dedičem nadaljnje življenje brez dodatnih finančnih bremen.

Koliko bi potrebovali vaši najbližji? Ugotovite z nekaj kliki v spletnem kalkulatorju.

Ena izmed najbolj skrb zbujajočih ugotovitev Zavarovalnice Triglav se nanaša ravno na povprečno višino zavarovalne vsote: med novosklenjenimi življenjskimi zavarovanji za primer smrti v letu 2018 je kar 29 odstotkov zavarovanj z zavarovalno vsoto 10 tisoč evrov, to je minimalno zavarovalno vsoto, za katero se je možno zavarovati v okviru tega zavarovanja.

Če upoštevamo povprečno neto plačo v Sloveniji (za mesec avgust 2018 je znašala 1.083 evrov), bi tako zavarovalna vsota za ta namen morala znašati najmanj 39 tisoč evrov. To je zavarovalna vsota, ki bi zadoščala zgolj za nadomestitev izpada dohodka za minimalno priporočljivo obdobje, nikakor pa ne za pokritje morebitnih finančnih dolgov v obliki posojil in zagotovitev finančne varnosti za vzdrževane družinske člane.

Povprečne izplačane zavarovalne vsote se gibljejo okrog 28 tisočakov

Skladno s predhodno ugotovitvijo ne preseneča sledeča: Tudi podatek o povprečni izplačani zavarovalni vsoti za obdobje od leta 2012 do 2017 kaže na to, da so zavarovalne vsote praviloma prenizke in ne zadostijo osnovnemu namenu zavarovanja – premostitvi finančnih bremen, ki padejo na svojce ob smrti družinskega člana. Povprečne izplačane zavarovalne vsote se tako gibljejo okrog 28 tisoč evrov.

Sicer je bila v obdobju od leta 2012 do 2017 povprečna starost ob smrti zavarovane osebe, ki je imela sklenjeno življenjsko zavarovanje za primer smrti, 46 let. Kar 75 odstotkov vseh umrlih oseb je bilo moških. V tem obdobju je bilo 80 odstotkov vseh izplačil zavarovalnin iz življenjskega zavarovanja za primer smrti posledica bolezni, 20 odstotkov pa posledica nezgod. Pri tem je bil največji delež smrti (34 odstotkov) posledica različnih oblik raka, 12 odstotkov pa posledica prometnih nesreč.

PRO
Članki
Članki Ne zamenjujte skladov v naložbenih ali pokojninskih zavarovanjih zaradi koronavirusa

Varčevanje za pokojnino ali naložbena življenjska zavarovanja sta dve izmed najbolj dolgoročnih naložb; časovni horizont 20 ali več...

PRO
Članki
Članki Električni skiro, trajnostna mobilnost in življenje po koronavirusu

Obsežen globalni boj z novim virusom bi moral dati nov zagon okoljevarstvenikom. Navsezadnje je sedanja izkušnja z delom od doma in...

PRO
Članki
Članki Kako urejati zavarovanja, ko so poslovalnice zaprte?

Pogledali smo, kako je z urejanjem zavarovanj v času epidemije koronavirusa.

PRO
Članki
Članki Birokracija ni več izgovor, zakaj v mikropodjetju nimate kolektivnega PDPZ

Do zdaj se je, kljub finančnim ugodnostim, le malo mikropodjetij odločalo za pristop h kolektivnem prostovoljnem dodatnem pokojninskem...

PRO
Članki
Članki Zakaj ste verjetno slabši voznik, kot mislite

Slovenski voznik, predvsem moški, največkrat precenjuje svoje vozne sposobnosti. To je pokazala nedavna Turneja mobilnosti. Medtem ko si...

PRO
Članki
Članki Na kaj pozabljajo espeji, pa ne bi smeli?

Štirje stebri varnosti, ki bi si jih moral postaviti vsak espe, so varnost v primeru morebitne bolezni ali bolniške odsotnosti,...

PRO
Članki
Članki Ugotovite, ali ste le izčrpani ali pa morda že izgorevate

V Sloveniji je petina zaposlenih delovno izčrpana, tretjina pa jih izgoreva. Pojasnjujemo razlike in ponujamo rešitve, s spletnim testom...

PRO
Članki
Članki (izračun) Kakšna bo pokojnina espeja, ki je plačeval minimalne prispevke?

Enak mesečni vložek dodatnega pokojninskega varčevanja vam bo zagotovil za polovico nižjo mesečno rento, če boste namesto pri 30...