FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? TRIGLAVpro

Vse bo v redu

Od česa boste živeli leta 2040?

Čas branja: 4 min
27.09.2018  14:25
S staranjem prebivalstva je pokojninska blagajna pod vse večjim pritiskom. Poleg tega študije kažejo na nadaljni upad deleža redno zaposlenih, tako naj bi bil do leta 2040 že vsak drugi »freelancer«.
Od česa boste živeli leta 2040?

Demografska slika Slovenije kaže, da se bo pritisk na pokojninsko blagajno še stopnjeval, saj se slovenska družba stara. Staranje družbe sicer ni težava le pri nas, ampak tudi v drugih državah članicah Evropske unije. Neizpodbitno dejstvo je torej, da morate za pokojnino poskrbite sami, in to čimprej, saj boste le tako lahko v starosti ohranili trenutni življenjski slog in se izognili vsakomesečnemu boju s računi. Vrzel med plačo, ki jo prejemate, in prihodnjo pokojnino, lahko premostite z vključitvijo v pokojninski načrt kolektivnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, v katerem varčuje že več kot pol milijona Slovencev. Ti zaposleni in njihovi delodajalci že izkoriščajo prednosti, ki jih ta oblika pokojninskega zavarovanja omogoča tako zaposlenemu kot podjetju.

V 20 letih s 3,3 na 1,49 delovno aktivnega posameznika na vsakega upokojenca

Demografska slika Slovenije kaže na vse prej kot rožnate čase za pokojninsko blagajno, saj se prebivalstvo stara in število delovno sposobnih ljudi upada. Leta 2026 se bo število slednjih glede na leto 2006 zmanjšalo za 150 tisoč, napovedujejo projekcije Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Število starejših od 65 let pa se bo povečalo za 180 tisoč. Tudi razmerje med zavarovanci, ki vplačujejo v pokojninsko blagajno, in upokojenci ne kaže nič dobrega. Medtem ko smo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja imeli v Sloveniji 3,3 delovno aktivnega posameznika na vsakega upokojenca, se je to število zdaj več kot prepolovilo. Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) za lani je to razmerje znašalo le še 1,49 delovno aktivnega na enega upokojenca.

Več starih, manj mladih

Iz primerjave leta 2008 in leta 2018, ki jo je pripravil slovenski statistični urad, je razvidno naraščanje števila upokojencev in tistih tik pred upokojitvijo. Podatki kažejo, da se je število starejših od 65 let povečalo za skoraj 23 odstotkov. Prav tako se je povečalo število tistih, ki naslednji čakajo na upokojitev. Število ljudi v starostni skupini od 45 do 64 let se je namreč povečalo za skoraj osem odstotkov. Po drugi strani pa je število delovno aktivnega prebivalstva med 26. in 45. letom upadlo za 6,5 odstotka ter število mladih med 16. in 25. letom, ki končujejo šolanje in vstopajo na trg dela, za kar 24 odstotkov.

Veliko mladih ne vplačuje v pokojninsko blagajno

Dodatna težava, ki se ne tiše le Slovenije, ampak celotne Evrope, je, da veliko mladih občuti ovire pri vstopu na trg dela, ker se išče delovna sila z izkušnjami, teh pa mladi nimajo. Poleg tega je med mladimi tudi največje število začasnih zaposlitev oziroma zaposlitev za določen čas in drugih oblik dela za določen čas. Alarmantni so tudi podatki, koliko mladih ostane zunaj sistema in ne vplačuje v pokojninsko blagajno, saj niso niti zaposleni niti se ne izobražujejo.

Povprečna starostna pokojnina tako znaša dobrih 600 evrov na mesec

Kar 87 odstotkov upokojencev prejema pokojnino, ki je nižja od tisoč evrov. Četrtina je celo takih, ki vsak mesec od Zpiza na račun prejme manj kot 500 evrov pokojnine. Povprečna starostna pokojnina tako znaša dobrih 600 evrov na mesec, medtem ko je povprečna neto plača leta 2017 v Sloveniji znašala 1.055 evrov. Vrzel med višino plače, ki jo prejemate zdaj, in pokojnino, ki jo boste prejeli, lahko premostite le z varčevanjem za pokojnino in si tako zagotovite dostojno jesen svojega življenja.

Do dostojne pokojnine s pokojninskim zavarovanjem

Varčevanje za dodatno pokojnino vam lahko zagotovi tudi delodajalec in vas vključi v kolektivno dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Podjetja s tem tudi krepijo pripadnost in stalnost zaposlenih ter privabljajo kakovosten in visoko izobražen kader. Prednosti takšne oblike zavarovanja lahko izkoristijo tako zaposleni kot podjetja, kar je prepoznalo že več kot pol milijona Slovencev, ki so vključeni v kolektivno pokojninsko zavarovanje. Delodajalec vam zavarovanje lahko financira delno ali v celoti. Smiselno je vplačevati do maksimalne davčne olajšave, ki znaša 5,844 odstotka bruto plače zavarovanca, vendar ne več, kot znaša absolutni znesek maksimalne davčne olajšave. Če vaša plača na primer znaša 1.571,30 evra bruto, lahko izkoristite največ 1.101,92 evra davčne olajšave. Če boste sami in vaš delodajalec na letni ravni v pokojninsko zavarovanje skupaj vplačali 768 evrov, boste ob dohodnini dobili povrnjenih okoli 200 evrov vplačane premije, bodisi z znižanjem davčne obveznosti bodisi z vračilom dohodnine.

Za bodoče"freelancerje": individualno dodatno pokojninsko zavarovanje

Kolektivno oziroma individualno dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje pa lahko sklenete tudi kot podjetnik in prav tako uveljavljate davčno olajšavo. Katera oblika zavarovanja bo za vas najbolj primerna, bo odvisno predvsem od oblike podjetja in ugotavljanja davčne osnove. Za sredstva, ki jih sami vplačujete v individualno ali kolektivno obliko tega zavarovanja, si namreč lahko znižate osnovo za izračun dohodnine. Vplačila delodajalca v kolektivno obliko zavarovanja pa se podjetju priznajo kot davčna olajšava pri davku od dohodka pravnih oseb oziroma pri davku od dohodka iz dejavnosti.

Prednosti za zaposlenega in delodajalca

Delodajalec si z vplačilom premij v kolektivno dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje znižuje davek na dobiček, izkoristi finančno ugodno obliko nagrajevanja zaposlenih, krepi pripadnost zaposlenih in tudi po tej poti privablja najbolj kakovostne kadre v svoj kolektiv. Zaposleni imajo tudi svobodno izbiro glede naložbenih možnosti, ki jih je Zavarovalnica Triglav dopolnila z naložbeno politiko življenjskega cikla. Na izbiro imajo tri kritne sklade z različno naložbeno politiko:

  • TRIGLAV PDPZ – zajamčeni s konservativno naložbeno politiko, ki je namenjen članom od vključno 55. leta starosti dalje in tudi mlajšim, če želijo dosegati dolgoročno rast z zajamčenim donosom;
  • TRIGLAV PDPZ – drzni z agresivno naložbeno politiko, ki je prvenstveno namenjen članom do 45. leta starosti;
  • TRIGLAV PDPZ – zmerni z zmerno naložbeno politiko, ki je prvenstveno namenjen članom od vključno 45. do 55. leta starosti.

    Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje iz aktualne ponudbe Zavarovalnice Triglav poleg dodatne starostne in predčasne dodatne starostne pokojnine vključuje tudi zavarovanje dodatne družinske pokojnine in zavarovanje za primer nezgodne smrti. Dodatni kritji sta brez doplačila in brez dodatnih stroškov. . V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine zavarovalnica upravičencu za dodatno družinsko pokojnino izplača pokojninsko rento v višini 20 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu člana. Če je smrt posledica nezgode, pa se upravičencu za dodatno družinsko pokojnino izplača še zavarovalnina v višini 100 % vrednosti sredstev na osebnem računu člana.

PRO
Članki
Članki Ne zamenjujte skladov v naložbenih ali pokojninskih zavarovanjih zaradi koronavirusa

Varčevanje za pokojnino ali naložbena življenjska zavarovanja sta dve izmed najbolj dolgoročnih naložb; časovni horizont 20 ali več...

PRO
Članki
Članki Električni skiro, trajnostna mobilnost in življenje po koronavirusu

Obsežen globalni boj z novim virusom bi moral dati nov zagon okoljevarstvenikom. Navsezadnje je sedanja izkušnja z delom od doma in...

PRO
Članki
Članki Kako urejati zavarovanja, ko so poslovalnice zaprte?

Pogledali smo, kako je z urejanjem zavarovanj v času epidemije koronavirusa.

PRO
Članki
Članki Birokracija ni več izgovor, zakaj v mikropodjetju nimate kolektivnega PDPZ

Do zdaj se je, kljub finančnim ugodnostim, le malo mikropodjetij odločalo za pristop h kolektivnem prostovoljnem dodatnem pokojninskem...

PRO
Članki
Članki Zakaj ste verjetno slabši voznik, kot mislite

Slovenski voznik, predvsem moški, največkrat precenjuje svoje vozne sposobnosti. To je pokazala nedavna Turneja mobilnosti. Medtem ko si...

PRO
Članki
Članki Na kaj pozabljajo espeji, pa ne bi smeli?

Štirje stebri varnosti, ki bi si jih moral postaviti vsak espe, so varnost v primeru morebitne bolezni ali bolniške odsotnosti,...

PRO
Članki
Članki Ugotovite, ali ste le izčrpani ali pa morda že izgorevate

V Sloveniji je petina zaposlenih delovno izčrpana, tretjina pa jih izgoreva. Pojasnjujemo razlike in ponujamo rešitve, s spletnim testom...

PRO
Članki
Članki (izračun) Kakšna bo pokojnina espeja, ki je plačeval minimalne prispevke?

Enak mesečni vložek dodatnega pokojninskega varčevanja vam bo zagotovil za polovico nižjo mesečno rento, če boste namesto pri 30...