FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Telekompro

Prihodnost nas navdušuje.

Visoka tehnologija v boj z ognjem

Čas branja: 3 min
14.06.2017  15:16
Visoka tehnologija v boj z ognjem
Foto: Alek_Koltukov

»OGENJ! GORIII!«, strašljiva krika, ki nas lahko presenetita na delovnem mestu, delavnici, v trgovini, ali lokalu, oziroma kjerkoli, ne sme povzročiti panike. Človek v huje zadimljenem prostoru ne zdrži več kot pet minut, zato je ob izbruhu požara najbolj pomemben hiter in organiziran umik iz objekta.

Da bi evakuacija potekala čim hitreje in tekoče, mora imeti vsak objekt izdelan požarni načrt oziroma načrt evakuacije, ki sta izdelana na osnovi ocene njegove požarne ogroženosti. Dobra priprava načrta in večkratni praktični preizkus izvedbe evakuacije lahko ključno pomagata, da boste v primeru požara ukrepali hitro in pravilno, kar vam lahko reši življenje in ne nazadnje morda tudi premoženje. Evakuacijska pot mora biti označena z dobro vidnimi znaki, ki kažejo smer najhitrejšega umika iz stavbe do označenega varnega zbirnega mesta zunaj nje. Redno je treba preverjati ali je pot optimalnega umika iz gorečega objekta vedno neovirana.

Pri tleh je zrak čistejši

Če ste v primeru požara in ob širjenju dima ujeti v prostoru, gasilci svetujejo, da odprete okna, odprtine pod ali okoli vrat pa zamašite z (mokrimi) kosi oblačil ali drugega blaga. Če je v prostoru že več dima, pot iz njega poiščete tako, da se splazite po tleh, saj je zrak tam čistejši. Usta in nos si pokrijte z vlažno krpo. Izhod iz zadimljenega prostora lažje najdete, če se gibate ob stenah. Vrat v naslednji prostor ne odpirajte, dokler ne preverite, če so topla. Če so, jih ne odpirajte, saj na drugi strani vrat zagotovo divja ogenj.

Dvigalo je hitro, a nevarno

Ob reševanju iz višjih stavb ne uporabljajte dvigala, saj to lahko zaradi prekinitve električnega toka ali drugih zapletov obtiči. Umikajte se po stopnicah.

Ko že zunaj stavbe čakate na prihod gasilcev, odprite zapornice ali dvoriščna vrata oziroma umaknite parkirane avtomobile ali drugo, kar bi lahko oviralo gasilsko intervencijo. Omogočite jim prosto dovozno - intervencijsko pot, zlasti poskrbite, da bodo bližnji hidranti dostopni; po možnosti jim izročite požarni načrt.

Pokličite telefonsko številko 112

Gasilce, pa tudi nujno medicinsko pomoč ali policijo, lahko v vseh državah Evropske unije brezplačno pokličete na številko 112. Da bi lahko kar najhitreje in najbolj učinkovito ukrepali, jim pri tem povejte:

kdo kliče,

kaj se je zgodilo,

kje se je zgodilo,

kdaj se je zgodilo,

koliko približno je ponesrečencev,

kakšne so po vaši oceni poškodbe,

kakšne so okoliščine na kraju nesreče,

kakšna pomoč je potrebna.

Kaj pa, če zagori sredi noči ali med prazniki?

Časi, ko so protipožarno varstvo v nočnem času, med vikendi in prazniki z obhodi skrbeli varnostniki, so že davno mimo. Nalogo zgodnjega odkrivanja in javljanja požara učinkovito opravljajo protipožarni sistemi, ki preko sodobnih komunikacijskih povezav o nevarnosti obvestijo protipožarne centre, intervente, oziroma gasilce.

Sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara tvorijo senzorji, oziroma javljalniki požara, ki požar zaznajo tako, da reagirajo na povišano temperaturo, dim, plamen ali iskro. Alarmna centrala reagira s prenosom alarmnih sporočil na varnostno-nadzorni center, vključi pa lahko tudi zvočno opozorilo, ki omogoči evakuacijo objekta oziroma ogroženih stavb v okolici.

Pri zaznavanju požara in učinkovitem ukrepanju veliko vlogo odigra reakcijska hitrost. Sekunde in minute pomenijo mejo med življenjem in smrtjo, vsekakor pa tudi razliko med delnim ali popolnim uničenjem premoženja.

PRO
Članki
Članki Kaj potrebujete za učinkovito delo od doma?

Mnogi se sprašujejo, kako v teh razmerah, ko delamo od doma, biti delovno čim bolj učinkoviti in kako ostati povezani, ko se ne moremo...

PRO
Članki
Članki Razdelite svojim zaposlenim neporabljene mobilne podatke

Datasharing ali deljenje mobilnih podatkov med sodelavci, prijatelji ali družinskimi člani je nov trend v svetu mobilne telefonije. V...

PRO
Članki
Članki Pametni senzorji prinašajo vse boljšo varnost poslovnih prostorov

Vse bolj tehnološko izpopolnjeni senzorji v pametnih poslovnih prostorih delujejo kot varnostna tipala za nevarnosti vlomov, požarov,...

PRO
Članki
Članki Kaj v praksi zmore pametna pisarna?

Pametni pisarniški sistemi uporabljajo avtomatizirane in varčne sisteme ter napredna komunikacijska omrežja, ki omogočajo centraliziran...

PRO
Članki
Članki Vrednost trga pametnih pisarn naj bi se podvojila v petih letih

Sočasno naj bi novi trg lastnikom podjetij prinašal večjo delovno učinkovitost, vlagateljem pa več kot desetodstotne letne donosnosti.

PRO
Članki
Članki Kako sprejemati boljše poslovne odločitve?

Tudi dobre odločitve ne zagotavljajo vedno uspeha - pa vendar vam ena poslovna odločitev odpre vrata več kot 800 letaliških salonov po...

PRO
Članki
Članki Trgovci na terenu z blagajno v žepu

Razvoj sodobnih poslovnih rešitev precej olajša izdajo računov v poslovnih prostorih ali na terenu.

PRO
Članki
Članki Kakšno tveganje za varnost podatkov predstavlja odprti Wi-Fi?

Nezaščiteno brezžično omrežje ni primerno za izvajanje finančnih ali poslovnih transakcij. Kako torej poskrbeti za čim večjo...