FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? SAOPpro

Vodilni informacijski sistemi

Na kaj mora biti pri poslovanju pozoren vsak podjetnik

Čas branja: 2 min
10.04.2016  22:45
Na kaj mora biti pri poslovanju pozoren vsak podjetnik
Ne poslujte na slepo!

Optimiziranje stroškov je prvi pogoj za uspešno delovanje vsakega podjetja. Vendar pa je razmišljanje, da se lahko dobro posluje brez računovodskega servisa v veliki večini primerov povsem zmotno in lahko ogrozi obstoj podjetja in opravljanje dejavnosti. Vedeti je namreč treba, da je dobro računovodstvo osnova za uspeh.

Kazni so visoke, posledice nepredvidljive

Računovodski standardi in postopki so zakonsko zelo natančno predpisani, zato lahko ob samosvojem ravnanju in poslovanju kar po domače podjetnik hitro pride v navzkriž z zakoni. Kazni so visoke, posledice nepredvidljive in velikokrat usodne. Zato je dober računovodski servis nujen člen učinkovitega poslovanja, strošek računovodje pa je krepko nižji kot kazen zaradi nepravilnega poslovanja.

Pazite, s kom in s čim delate

prevara.1460016129.jpg.n.960px.jpg
Kakšen računovodski servis izbrati in kako z njim sodelovati?

Enako pomembno kot izbira dobrega računovodskega servisa je tudi vprašanje, s kakšno programsko opremo dela računovodja. Vedeti moramo namreč, da so danes pravočasne in kakovostne informacije nujne. Z dobro programsko podporo lahko podjetnik brez posebnega znanja opravi številna opravila, ki jih brez tega ne bi mogel.

Več informacij - več možnosti - boljša odločitev

Povsem zmotno je tudi mišljenje, da programske rešitve odpirajo čedalje več novih vprašanj in da namesto rešitev prinašajo samo zmedo. Dobri programi prinašajo več možnosti, ki jih zna dober podjetnik pretehtati in sprejeti pravo odločitev. Med drugim se lahko odloči, katera opravila lahko opravi sam in kaj lahko prepusti izbranemu računovodskemu servisu. V veliki večini primerov lahko sam opravi več opravil.

Ne tratimo časa drugih

Poslovno okolje se hitro spreminja, hitre in natančne informacije so vse pomembnejše. Računovodja obdeluje podatke, pomembne za poročanje državi. Na drugi strani pa podjetnik s programsko opremo spremlja poslovanje, s čimer se lahko hitro in pravilno odloča. Zato mora imeti podjetnik prek programske opreme stalen dostop do podatkov o poslovanju, ne da bi s tem obremenjeval svoj računovodski servis in tratil čas. Vsekakor pa računovodja in podjetnik velikokrat potrebujeta povsem različne informacije.

Z državo ni šale

Odvečna vsakodnevna tehnična opravila računovodji jemljejo preveč časa, da bi lahko obenem še kakovostno svetoval. Zato je pomembno, da podjetje z dobrimi in s slovensko zakonodajo usklajenimi programskimi rešitvami samo poskrbi za osnovne postopke, ki so povezani z računi in spremlja obveznosti do države.

Napake se nimajo kam skriti

Računovodski servis lahko z dobro programsko rešitvijo te iste podatke sočasno spremlja in jih upravlja, analizira in daje prave odgovore. Bistvo je v tem, da imata obe strani hkraten dostop do istih podatkov, na podlagi katerih lahko podjetnik sprejema odločitve, računovodski servis pa opozarja na napake oziroma predlaga izboljšave.

Najbolj ekonomično je, da podjetnik in računovodja uporabljata isto programsko rešitev. Tako se podatki ne vnašajo dvakrat, ampak vsak opravi svoj del.

Podjetnik potrebuje za svoje odločanje ažurne informacije o svojem poslovanju, ki pa jih mora tudi razumeti.

Podjetje SAOP je pripravilo brezplačni spletni seminar, na katerem so pokazali, kaj mora pri poslovanju spremljati vsak podjetnik.

Ogled brezplačnega seminarja: Ne poslujte na slepo!