FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? prPROpro

Zagon gospodarstva – so podjetja pripravljena nanj?

Čas branja: 10 min
23.04.2020  16:51
Te dni je mogoče zaznati veliko nejasnosti in negotovosti, a varovalni ukrepi, kot je varna razdalja med zaposlenimi ter strankami in ponekod tudi nošenje mask na obrazu ostajajo v veljavi. Testiranih je bilo 15 različnih materialov, iz katerih se izdelujejo maske v Sloveniji, rezultati pa so presenetljivi. Prav tako preseneča, do kakšnih razlik lahko pri stroških za podjetja pride že v kratkem obdobju.
Zagon gospodarstva – so podjetja pripravljena nanj?
Foto: Photographer:Julia Sudnitskaya

Vlada Republike Slovenije se pripravlja na postopno odpiranje podjetij v posameznih gospodarskih panogah, in ker smo Slovenci nori na avtomobile, bomo najprej odprli vulkanizerje, avtomehanične delavnice in pralnice. A če damo šalo na stran, je zimske pnevmatike gotovo smiselno zamenjati, saj bodo temperature kmalu višje, zato bo treba poskrbeti za varnost, prav tako pa logistična panoga potrebuje vzdrževana vozila. Kmalu za tem sledijo prodajalne s tehničnim blagom, belo tehniko in pohištvom ter prevzemna mesta spletnih trgovin.

Tako so na spletnih straneh Ministrstva za zdravje od 16. aprila objavljena navodila za delo na področju servisnih in drugih storitev ter v živilskih in tehničnih trgovinah z določenimi priporočili in navodili za zaposlene in delodajalce.

Delodajalci morajo upoštevati dobro higiensko prakso in že uveljavljene standarde, kot so higiena rok in kašlja, dosledno nošenje zaščitne maske in vzdrževanje razdalje vsaj od 1,5 do dveh metrov. Zagotavljati morajo tudi redno in temeljito zračenje prostorov.

Pričakovati je tudi zagon tudi drugih gospodarskih panog, pri čemer bodo morali biti prav vsi pripravljeni na spremenjene okoliščine. Strokovnjaki iz podjetja CIVIS, ki se ukvarjajo z opravljanjem vseh vrst strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, nevarnih kemikalij, ekologije ipd., že dlje časa pozorno spremljajo razmere, da lahko ustrezno svetujejo svojim naročnikom.

Kakšna je pripravljenost podjetij na vnovičen zagon?

Trenutno vladata na splošno velika zmeda in zaskrbljenost. V medijih je ogromno objav o trenutni epidemiji, vendar opažamo, da podjetja iz vsega tega težko izluščijo bistvo. Res je sicer, da se zadeve sproti prilagajajo in spreminjajo v zelo kratkem časovnem obdobju, zato je razumljivo, da je vsako informacijo tudi težko ovrednotiti.

Kako naj ravnajo, da bodo na varni strani?

Vsi zdajšnji predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu še vedno veljajo. Nacionalni inštitut za javno zdravje je 15. aprila izdal Priporočila za prodajalne in njihove zaposlene ob epidemiji novega virusa SARS-CoV-2, Ministrstvo za zdravje pa je objavilo navodila za delo na področju servisnih in drugih storitev ter v živilskih in tehničnih trgovinah. Tudi Inšpektorat Republike Slovenije za delo je sicer izdal nekaj navodil in smernic, vendar v njih nikjer ne preklicuje kakršnihkoli zahtev, prav nasprotno – nadzor na terenu se izvaja in sankcije se izrekajo. Poleg zdajšnjih zakonskih zahtev poteka tudi nadzor upoštevanja odlokov vlade in priporočil NIJZ. Kriza gotovo ne pomeni, da lahko zdaj delodajalci na varnost in zdravje pri delu kar pozabijo. Res pa je, da se osredotočenost na različna tveganja spreminja glede na pomembnost, epidemija pa je danes eno glavnih tveganj. Tako je treba v podjetjih dodatno narediti vse, da se optimalno zmanjšajo tveganja, ki so povezana s prenosom okužbe. To sicer ni nič novega, saj se npr. s sezonsko gripo soočamo vsako leto, a dejstvo je, da je resnost tveganja v primeru sezonske gripe bistveno manjša kot pri COVID-19, sorazmerno s tem pa so seveda tudi ukrepi za zmanjšanje tveganj bistveno drugačni. Za delodajalce oz. podjetja je vsakršna odsotnost zaposlenih zaradi bolezni poslovno tveganje. Morda bo sedanje stanje tudi v prihodnosti pripomoglo k boljšemu ravnanju v podjetjih, čeprav ne bo šlo za COVID-19. Ravnati je treba tako, da se zmanjša tveganje prenosa med zaposlenimi in vnosom okužbe od zunaj.

Sliši se sicer preprosto, a verjetno ni.

Kot pri vsaki stvari, ki se je lotimo resno, moramo imeti tudi tu oblikovane ustrezne postopke. Na področju varnosti in zdravja se običajen postopek začne z ocenjevanjem tveganja, kjer ugotovimo kritična področja, ki so lahko bodisi delovna mesta, delovno območje bodisi kaj drugega. Na podlagi tega nato za taka kritična območja po potrebi opredelimo ukrepe, da se tveganje zmanjša na sprejemljivo raven. Če poskusim poenostaviti, bi recimo v tem primeru v tako območje lahko sodila jedilnica v večjem podjetju, kjer se zbira več zaposlenih hkrati, ali pa delovno mesto, kjer ima zaposleni stik z veliko ljudmi. Glede na delovne postopke se potem izvedejo potrebni ukrepi za preprečitev kapljičnega prenosa okužbe. Dejstvo je, da so delovni prostori in delovna mesta zelo različni in da je zelo težko posploševati. Kaveljc se vedno skriva v podrobnostih, zato za nekatera podjetja takšne ocene tveganja že izvajamo in smo glede tega seveda na voljo za različna vprašanja. Na koncu je pomembno tudi, da podjetja redno spremljajo navodila vlade in NIJZ, kar pomeni tudi podlago za inšpekcijski nadzor in ne nazadnje samo varnost delodajalcev in delavcev.

Kaj to pomeni v praksi? Je treba meriti temperaturo zaposlenim preden vstopijo v prostore podjetja, kot vidimo na letališčih in ponekod drugje, nositi maske na obrazu in rokavice ipd.?

Natanko take stvari se opredelijo. Organizacijski ukrepi, kot so delo v različnih izmenah, omejevanje števila oseb in prirejene transportne poti, ali tehnični ukrepi, kot so uporaba mask in njihova pravilna zamenjava v času delovnega dne, način razkuževanja, različne pregrade in podobno. Zaposleni morajo dobiti tako ustrezna navodila kot praktičen prikaz uporabe. Če ste bili pozorni, ste recimo v trgovini hitro opazili, da so se pojavile dodatne pregrade ali da kar veliko ljudi maske nima pravilno nameščene. Še najmanjša težava je, da maska ne sedi lepo na nosu, kajti številni jo imajo celo narobe obrnjeno, npr. notranji material je na zunanji strani ali zgornji del spodaj, vprašanje pa je tudi, ali jo menjavajo v ustreznih časovnih presledkih. Zaposlene je treba opremiti z znanjem, kako se maska pravilno nadene in sname. Enako velja tudi za vse druge ukrepe.

Zaščitna oprema bo, kot kaže, potrebna še nekaj časa, podobno kot razkužila in verjetno še kaj. Kako je torej z zaščitno opremo – na kaj naj bodo delodajalci pozorni pri njej?

Izraz zaščitna oprema je v teh časih velikokrat napačno uporabljen. Na področju varnosti in zdravja uporabljamo izraz osebna varovalna oprema, saj ta primarno služi varovanju tistega, ki to opremo nosi. V tem primeru, ko je pomembna tudi zaščita okolice, pa je morda bolj ustrezen izraz kar zaščitna oprema. Res je tudi, da same razmere, ki jih je v svetu in pri nas zaznati glede pomanjkanja take opreme, narekujejo prilagoditve. Če povzamem oboje, bi zaščitna oprema kot termin lahko pomenila samo certificirano opremo, tj. opremo, opredeljeno z evropsko direktivo na celem območju EU. Če recimo govorimo o maskah v Evropski uniji, so to tiste, ki nosijo oznako FFP in ščitijo pred prehajanjem majhnih delcev, ali tiste še bolj zapletenih oznak, pri katerih govorimo o varovanju pred kemičnimi nevarnostmi. Vse drugo ne sodi pod termin zaščitna maska, ki je namenjena za kakršnokoli gospodarsko delo. Dejstvo pa je, da je danes takšno opremo zelo težko dobiti, vsaj ne v količinah, v kakršnih bi jo potrebovali, pa še cene so poskočile v nebo. Maske je treba poleg tega med delovnim časom tudi redno menjavati. Zato je zelo verjetno, da bo za tista delovna mesta zunaj zdravstva, na katerih tovrstne zaščite pred nastalimi razmerami ni bilo treba zagotoviti ali pri katerih tveganje ni bilo tako visoko, treba uporabiti higienske maske, ki niso certificirane. V skladu z doktrino ocenjevanja tveganja, ki sem ga omenil prej, mora delodajalec narediti vse, kar je za zmanjšanje tveganja pač mogoče. Ti ukrepi pa ne morejo biti vedno idealni. Zdaj namreč ne moremo čakati, da bodo na voljo prave maske, medtem pa ne storiti ničesar.

Ali to pomeni, da se bodo v podjetjih dvignili stroški dela in proizvodnje? Obstajajo ocene, koliko bodo ti stroški znašali, če pravite, da so se maske podražile?

Zanemarljivi nikakor ne bodo, a kakšni bodo v resnici, je zelo odvisno od dobrega načrtovanja in upoštevanja stare modrosti, da je najceneje velikokrat pravzaprav najdražje. Veliko pa je po drugi strani odvisno tudi od vrste ukrepa, saj imamo pogosto možnost uvesti različne ukrepe, s katerimi dosežemo podobne rezultate, tako da je cena lahko pri tem tudi odločilna. Ko govorimo o maskah, se moramo zavedati, da je v delovnih prostorih in tudi drugje vedno relativna vlažnost in da z dihanjem v masko nastaja kondenzacija vlage. Mokro masko je seveda treba zamenjati, zato je recimo NIJZ pri blagajničarkah navedel menjavo na približno dve do tri ure. To zahtevo je v večini primerov treba upoštevati pri izračunu stroškov, saj mora delavec med delovnim dnem masko menjavati, po potrebi tudi večkrat. In če računamo, da večslojna zaščitna maska (EN 149) stane en evro, lahko strošek mask samo za enega delavca na mesečni ravni doseže vsaj 40 evrov ali več oz. 480 evrov na leto. Ob tem je zelo verjetno, da bo takšen ukrep lahko ostal obvezen dlje časa, ne samo kak mesec ali dva. Kje so potem še razkužila in vse drugo! Zato je razmislek o primerni higienski maski zelo upravičen. Govorim o vprašanjih, kot je, ali je maska pralna ali za enkratno uporabo, ali slabo ali dobro zadržuje vodo in s tem kapljice, ki prenašajo virus, in podobno. Če vemo, da so cene mask zelo različne, saj nihajo od manj kot enega evra pa vse do 15 evrov, je recimo lahko dražja maska, ki omogoča dolgotrajnejšo uporabo in je dolgoročno bolj vzdržljiva, občutno ugodnejša.

Kako pa lahko delodajalci v vsej tej poplavi ponudb necertificiranih higienskih mask sploh prepoznajo kakovost? Še država se je ujela v zanko dvoma, ko so nekatere občine zadnjo pošiljko mask pričele vračati zaradi dvoma o kakovosti.

Ravno tega se zavedamo tudi sami, zato smo se odločili na trgu izbrati 15 različnih higienskih obraznih mask, ki so po naši oceni dovolj velik vzorec, narejene pa so iz različnih materialov, vse od papirja ali platna oz. bombaža do večslojnih sestavljenih tekstilnih materialov in zaščitne maske (EN 149), ki je predvidena za enkratno uporabo, in jih poslali v testiranje v priznanem meroslovnem laboratoriju. Pri maskah je smiselno upoštevati dve merili; eno je prepustnost za majhne delce, ki se nam v tem primeru ni zdelo smiselno, saj takšne higienske maske niso namenjene tovrstni zaščiti. Drugo merilo, ki smo ga testirali, pa je prepustnost za vodo in paro, saj vlaga v materialu lahko zelo spremeni njegove lastnosti, kar pomeni, da mokre maske hitro izgubijo svoje higienske lastnosti. Rezultati testiranja v svojem bistvu niso presenetljivi. Večina materialov, iz katerih so narejene »priročne« maske, kot so bombaž, papir in podobni, je namenjena vpijanju vlage. To seveda počnejo dobro, a je učinek na žalost prav nasproten od tega, kar bi bila naloga ustreznih mask, tj. kolikor je le mogoče delovati neprepustno za vodo in paro, kar prevedeno v laični jezik pomeni za človeško sapo. Ljudje namreč v 10 minutah predihamo približno 100 litrov zraka, ki pri 20 stopinjah Celzija in 50-odstotni relativni vlažnosti vsebuje približno 0,9 grama vlage oz. 0,9 mililitra vode. Pri opravljenih testih sta imeli pri tem osnovnem merilu drugačen rezultat kot skoraj popolno prepustnost samo dve maski, in sicer zaščitna maska(EN 149) in maska SHIELD slovenskega proizvajalca, ki ima v materialu TPU-membrano. Ti dve sta edini med testiranimi, ki v osmih urah nista vpili kapljice vode na površini. Vse druge so vpile vodo v nekaj sekundah. Razlika med tema dvema maskama se je pokazala pri preizkusu s paro, kjer je zaščitna maska (EN 149) premočila trikrat hitreje, zato jo je treba tudi večkrat zamenjati, res pa je, da je namenjena enkratni uporabi. Drugih mask, razen tiste iz bombažnega materiala zaradi lažje primerjave, za prepustnost pare nismo testirali, saj že testa z vodo niso zadovoljivo opravile. S tem so seveda tudi manj primerne za uporabo v trenutnih razmerah. Glede na to bi podjetjem svetovali, naj si naredijo resne izračune na daljši rok in kot merilo pri izbiri ustrezne maske uporabijo tudi to, da so maske čim bolj odporne proti vodi, tako da jih skupen strošek pozneje ne bi presenetil.

Imate za konec morda še kak nasvet ali napotek za podjetnike oziroma delovne organizacije?

Podjetjem bi svetoval, da razmer ne vzamejo prelahko. Zakonodajne zahteve so namreč jasne, vsako podjetje pa si gotovo želi čim manj stresnih situacij. Predvsem posredna škoda je tista, ki jo podjetja vse premalo upoštevajo. Škoda, ki nastane pri »nepotrebnih« bolniških odsotnostih zaradi bolezni, je v podjetjih malokrat ovrednotena. Presenečeni bi bili, za kakšne številke lahko gre. Če kdo v podjetju zboli za gripo, je pač doma, pri koronavirusu pa je bistveno drugače. Na hitro lahko izračunate, koliko je vreden vsak dan odsotnosti zaposlenega in vseh tistih v podjetju, ki morajo zaradi stika z njim v karanteno. Ta strošek je pogosto veliko višji kot strošek ukrepa, ki bi to lahko preprečil.

V primeru gripe je na bolniški le oboleli delavec, če kdo v podjetju zboli za koronavirusom, pa morajo poleg njega ostati doma tudi njegovi sodelavci

Z ustrezno oceno tveganja in načrtovanjem ukrepov se lahko temu večinoma izognemo. Enako je s spremembo delovnega časa, kjer se lahko popolnoma izognemo nepotrebnemu medsebojnemu srečevanju zaposlenih, ali pa z izbiro mask, kjer lahko s kakovostnejšo masko za večkratno uporabo, ki omogoča programirano vzdrževanje, kljub začetni večji naložbi dolgoročno veliko privarčujemo. Stroškovni preračun se splača narediti vsaj za čas, za katerega predvidevamo uporabo. Najslabše od vsega je sedeti križem rok in čakati na boljše čase.

Delodajalce pri vnovičnem zagonu gospodarstva očitno čaka veliko izzivov in, kot kaže, kar nekaj stroškov, ki pa jih je mogoče tudi znižati. Upoštevati je treba izdana navodila in priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ. Koliko časa bo minilo, da bo na voljo cepivo in s tem konec strahu pred preobremenitvijo zdravstvenega sistema, ni znano, vsekakor pa tega letos še ne moremo pričakovati. Zato sta za varno delo nujna dober, finančno ovrednoten načrt in seveda tudi njegovo dosledno izvajanje. Samo upamo lahko, da po prvih sprostitvah ukrepov ne bo vnovičnega naraščanja števila okužb, saj bo to gotovo spet pomenilo prekinitev dela. Znano je, kaj lahko za podjetje pomeni že eden, na okužbo pozitiven delavec, saj bi v karanteno morali oditi vsi v podjetju, ki so bili s takšnim delavcem v stiku. Od vseh nas in ukrepov, ki jih bodo izvajale delovne organizacije, je tako odvisno, ali bo odprava ukrepov trajna in ali bodo lahko podjetja čim bolj nemoteno izvajala delovne procese. Upajmo, da nam vsem skupaj uspe!

Za rešitev na ključ (protokol varnosti pri delu v času epidemije z ocenami tveganja in navodili za uporabo mask SHIELD ter samimi maskami) lahko naročite TUKAJ!

Vsebino omogoča podjetje Kovanček Group d.d.
PRO
Članki
Članki Webinar: 5 priporočil za uspešno digitalizacijo in učinkovitejše delo ekip

Že veste, kaj bodo prednostne naloge, ko se v polni sestavi vodstvo in zaposleni spet srečate na svojih delovnih mestih? Ste že naredili...

PRO
Članki
Članki AVP v novi akciji sporoča: Varnostni pas zmanjša tveganje smrti za polovico

Z nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas AVP poudarja, da dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt kar za polovico,...

PRO
Članki
Članki (Privoščite si) Top 5 aranžmajev za zimske počitnice

Za vas smo naredili izbor petih najbolj zanimivih nastanitvenih ponudb Megabona med zimskimi počitnicami. Cene se začnejo pri 78 evrih.

PRO
Članki
Članki (Privoščite si) Razvajanje v dvorcu in butičnem hotelu Lambergh Chateau & Hotel za 89 evrov

Ponudba je časovno omejena. Flash akcija traja le od 12.12. od 6.30 do 14. decembra do 10. ure.

PRO
Članki
Članki Osupljiv ambient za poslovne dogodke v naravi

Prostor v senci mogočnih dreves s svojim ekskluzivnim ambientom ponuja možnost najema za izvedbo dogodkov ter zagotavlja popolno...

PRO
Članki
Članki Velika verjetnost je, da je vaša pogodba z varnostnim podjetjem nezakonita. Globe in težave pri zavarovalnicah?

Večina varnostnih podjetij najema podizvajalce. A če v vaši pogodbi o varovanju niso navedeni vsi izvajalci varovanja, je v skladu z...

PRO
Članki
Članki To soboto obiščite interaktivni dogodek o prometni varnosti

Ker praznični december pogosto zaznamujejo zabave in uživanje prepovedanih snovi, agencija za varnost prometa javnost vabi na dogodek na...

PRO
Članki
Članki Rešitve, ki vam bodo pomagale pri delu

Novi opel movano ima cel kup rešitev za voznika. Povečujejo njegovo udobje, varnost in predvsem lajšajo vožnjo.