FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? prPROpro

Velika verjetnost je, da je vaša pogodba z varnostnim podjetjem nezakonita. Globe in težave pri zavarovalnicah?

Čas branja: 4 min
05.12.2019  00:01  Dopolnjeno: 05.12.2019 04:01
Večina varnostnih podjetij najema podizvajalce. A če v vaši pogodbi o varovanju niso navedeni vsi izvajalci varovanja, je v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju pogodba nična.

Ko varovanje svojega premoženja zaupate varnostnemu podjetju, se morate zavedati, da ima ta dostop do vaših osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in morda celo do nekaterih tajnih podatkov. Če te informacije pridejo v napačne roke, lahko utrpite veliko poslovno škodo. Zato pred podpisom pogodbe o varovanju dobro preverite, ali so res našteti vsi izvajalci, ki bodo opravljali varnostne storitve. Skoraj vsa varnostna podjetja v Sloveniji namreč najemajo podizvajalce, ki pa v večini primerov v pogodbi med naročnikom in varnostnim podjetjem niso navedeni. Kljub temu tudi podizvajalci dostopajo do vaših podatkov. Kot naročnik imate ne le pravico vedeti za vsakega izmed njih, temveč se morate z njihovim izborom tudi pisno strinjati.

Zakon o zasebnem varovanju v tretjem odstavku enajstega člena določa, da mora podjetje za varovanje pred pričetkom opravljanja storitev z naročnikom skleniti pisno pogodbo o varovanju. V pogodbi morata biti jasno določena oblika in obseg varovanja ter našteti vsi izvajalci varnostnih storitev.

Pri opravljanju zasebnega varovanja namreč skoraj vsa varnostna podjetja v Sloveniji najemajo več podizvajalcev, a pozor: če v pogodbi o varovanju niso našteti vsi izvajalci, je pogodba nična. Zakonodaja na ta način naročnika ščiti pred tem, da bi varnostna podjetja brez njegovega soglasja posredovala svojim podizvajalcem občutljive podatke, kar bi lahko naročniku povzročilo poslovno škodo. A hkrati lahko naročnika drago stane neveljavna pogodba.

Zakaj so izvajalci vsake varnostne storitve običajno trije

Naročnik varovanja mora biti posebej pozoren, ali so v pogodbi o varovanju poleg izvajalca intervencije na alarm, fizičnega varovanja, prevoza denarja in drugih varnostnih storitev navedeni tudi izvajalci zakonsko predpisanih storitev varnostno nadzornih centrov (VNC). Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker je VNC srce vsakega varnostnega podjetja. Storitev varnostno nadzornega centra pa je hkrati ena izmed tistih, ki jih varnostna podjetja najpogosteje zaupajo zunanjim izvajalcem.

VNC za opravljanje svojega dela potrebuje tudi podatke naročnikov, ki so obravnavani kot poslovne skrivnosti, osebni podatki in včasih tudi tajni podatki.

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega varovanja je zakonski predpogoj za izvajanje vseh storitev varovanja, razen za projektiranje in vgradnjo alarmnih sistemov, da ima varnostno podjetje najmanj dva varnostno nadzorna centra, ki morata biti certificirana po predpisanem evropskem standardu SIST EN 50518 in morata imeti licenco ministrstva za notranje zadeve.

VNC so lahko lastni ali pa najeti. V Sloveniji ima dva lastna licencirana in certificirana VNC le Sintal, zato morajo ostala podjetja za storitve varnostno nadzornih centrov uporabljati podizvajalce.

V pogodbi o varovanju med izvajalcem in naročnikom morajo biti zato navedeni izvajalec storitev varovanja in podizvajalci storitev VNC.

Varovanje osebnih in občutljivih podatkov naročnika

Tudi Zakon o poslovni skrivnosti obvezuje varnostna podjetja k varovanju poslovnih skrivnosti naročnikov. Zakon o zasebnem varovanju pa naročnike ščiti z jasno opredelitvijo, da so dokumenti, ki vsebujejo občutljive informacije o obliki in načinu varovanja (na primer načrti varovanja ali projekti za izvedbo tehničnega varovanja), poslovna skrivnost - ne glede na to, ali so bili dokumenti opredeljeni kot poslovna skrivnost. Obveza varnostnih podjetij je, da s temi informacijami ravnajo posebej skrbno in jih ne posredujejo tretjim osebam brez pisnega privoljenja naročnika.

Varnostna podjetja morajo naročnike pravočasno obveščati tudi o načrtovanih spremembah. Varnostna podjetja, ki nimajo lastnih VNC, se namreč odločajo tudi za menjavo podizvajalcev VNC. Ker se z menjavo VNC k novemu podizvajalcu prenesejo tudi občutljivi podatki naročnikov, morajo varnostna podjetja še pred menjavo z vsemi naročniki obvezno skleniti anekse k obstoječim pogodbam, v katerih naročniki potrdijo strinjanje z novimi izvajalci.

Bolj kot kazni so lahko usodne težave na zavarovalnici

Na trgu, tudi iz dokumentacije javnih razpisov, je mogoče zaznati, da podjetja za varovanje ne podajajo podatkov o izvajalcih storitev varnostno nadzornih centrov. Iz tega lahko sklepamo, da ravnajo v nasprotju z Zakonom o zasebnem varovanju. Za tovrstno ravnanje so zagrožene kazni, ki za pravne osebe znašajo od 4.000 do 12.000 evrov, za odgovorne osebe pa od 200 do 400 evrov.

Za naročnika varnostnih storitev pa znajo biti večja težava od samih kazni težave, ki jih lahko doživijo na zavarovalnici. Če je namreč pogodba o varovanju sklenjena v nasprotju z zakonom in je zato nična, lahko zavarovalnica ob požaru, vlomu, ropu zavrne izplačilo odškodnine. To pa lahko naročnika varnostnih storitev zelo drago stane, v najslabšem primeru pa lahko privede celo do propada njegovega podjetja.

Vsebino omogoča podjetje Sintal.
PRO
Članki
Članki Webinar: 5 priporočil za uspešno digitalizacijo in učinkovitejše delo ekip

Že veste, kaj bodo prednostne naloge, ko se v polni sestavi vodstvo in zaposleni spet srečate na svojih delovnih mestih? Ste že naredili...

PRO
Članki
Članki Zagon gospodarstva – so podjetja pripravljena nanj?

Te dni je mogoče zaznati veliko nejasnosti in negotovosti, a varovalni ukrepi, kot je varna razdalja med zaposlenimi ter strankami in...

PRO
Članki
Članki AVP v novi akciji sporoča: Varnostni pas zmanjša tveganje smrti za polovico

Z nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas AVP poudarja, da dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt kar za polovico,...

PRO
Članki
Članki (Privoščite si) Top 5 aranžmajev za zimske počitnice

Za vas smo naredili izbor petih najbolj zanimivih nastanitvenih ponudb Megabona med zimskimi počitnicami. Cene se začnejo pri 78 evrih.

PRO
Članki
Članki (Privoščite si) Razvajanje v dvorcu in butičnem hotelu Lambergh Chateau & Hotel za 89 evrov

Ponudba je časovno omejena. Flash akcija traja le od 12.12. od 6.30 do 14. decembra do 10. ure.

PRO
Članki
Članki Osupljiv ambient za poslovne dogodke v naravi

Prostor v senci mogočnih dreves s svojim ekskluzivnim ambientom ponuja možnost najema za izvedbo dogodkov ter zagotavlja popolno...

PRO
Članki
Članki To soboto obiščite interaktivni dogodek o prometni varnosti

Ker praznični december pogosto zaznamujejo zabave in uživanje prepovedanih snovi, agencija za varnost prometa javnost vabi na dogodek na...

PRO
Članki
Članki Rešitve, ki vam bodo pomagale pri delu

Novi opel movano ima cel kup rešitev za voznika. Povečujejo njegovo udobje, varnost in predvsem lajšajo vožnjo.