FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Prohitpro

Profesionalna izterjava terjatev

Zakaj pri izterjavi potrebujete sočutje, ne pa čustev?

Čas branja: 2 min
27.10.2017  06:17
Je možno, da sočustvujete s težkim položajem dolžnika, če sočasno ne smete čutiti ničesar?
Zakaj pri izterjavi potrebujete sočutje, ne pa čustev?
Foto: Creatas Images

Izterjava po telefonu je najverjetneje ena komunikacijsko najbolj zahtevnih situacij, ki jo lahko uspešno izvajajo le komunikacijsko najbolj vešči ter strokovno usposobljeni posamezniki. Zato podjetja, ki delujejo na področju izterjav, veliko pozornosti namenjajo komunikacijskim usposabljanjem, saj se sočasno ukvarjajo na eni strani z dolžniki, s katerimi morajo poiskat ugodno rešitev nastalega problema, na drugi strani pa z upniki, ki želijo za storitev prejeti denar. Strokovna produktna usposabljanja, komunikacijski in retorični treningi ter potrebna osebnostna empatija so nujni elementi zaposlenega osebja, ki mora najti pot do končnega cilja, to je poplačilo dolga.

Dolžnik je še vedno stranka, zato pozor

Pri vzpostavljanju komunikacije z dolžniki je treba ohraniti zavedanje, da so dolžniki navkljub težavam z neplačili še vedno stranke podjetja, ki jih zdaj terja, saj uporabljajo njihove storitve, ki jim jih žal ni uspelo pravočasno poravnati. Praviloma imajo konkreten razlog za neplačilo, najpogosteje je finančne narave ali posledica neprijetnih življenjskih situacij, na primer izguba službe, zdravstvene težave ...

So čustva v komunikaciji zaželena ali ne?

Pri opravljanju komunikacijsko najtežjih poklicnih opravil, kamor telefonska izterjava dolžnikov vsekakor sodi, so čustva področje, kjer se pogosto pokaže razlika med povprečno in nadpovprečno komunikacijsko sposobnostjo. Čustva so namreč na eni strani eden najpogostejših šumov oziroma komunikacijskih motenj, po drugi strani pa nosijo pozitiven pomen, saj izražajo sočutje v težkih situacijah, kamor vsekakor sodijo najbolj pogosti razlogi za izterjavo. Kdaj so torej čustva dobrodošla in kdaj lahko ovirajo proces učinkovite komunikacije?

Izražanje sočutja pokaže, da vam je mar

Vsekakor je izražanje sočutja eden pomembnejših dejavnikov pri vzpostavljanju kakovostne dvostranske komunikacije, v primeru izterjav gre za sočutje z dolžnikom, ki se je znašel v težki situaciji. Sočutje pomeni, da čutimo želje in strahove našega sogovornika. Če tega ne čutimo, težko ugotovimo, kakšne težave imajo dolžniki, in če ne poznamo njihovih težave, je njihovo poplačilo dolga manj verjetno. Sočutje je tudi sicer ena pomembnih in zaželenih osebnostnih lastnosti, ki v zasebnem življenju pogosto določa obseg in kakovost osebnih odnosov nekega posameznika.

Osebna in čustvena nevpletenost je nestrokovna

Vendar pa čustva lahko tudi negativno vplivajo na uspešno izterjavo, ki je prav tako komunikacijski proces med dvema stranema. Ker mora podjetje za izterjavo zadovoljiti tako svojega naročnika, ki uveljavlja terjatev do terjanega, od katerega je navsezadnje odvisno poplačilo, je pravilno upravljanje čustev v komunikaciji še toliko bolj pomembno.

Strokovnjak, ki po telefonu poskuša z dolžnikom urediti poravnavo terjatev v imenu upnika, mora sicer pokazati sočutje do pogosto težavne situacije, v kateri se je znašel dolžnik. Vendar pa mora sočasno izključiti lastna čustva, osebna stališča in tudi morebitne predsodke, ki so ena glavnih ovir pri učinkoviti dvostranski komunikaciji. Upnik navsezadnje najame podjetje za izterjavo tudi zaradi tega, ker zaposleni v tem podjetju niso osebni vpleteni v dolžniško situacijo med upnikom in dolžnikom in jo zato lahko, ravno zaradi čustvene nevpletenosti, precej hitreje in uspešneje razrešijo.

PRO
Članki
Članki Kako izterjati dolg od najemnika?

Ste najemniku oddali stanovanje, pa vam zdaj neredno plačuje najemnino ali pa sploh ne? Preverite, kaj lahko storite in kaj bi že morali...

PRO
Članki
Članki Kako sodno uveljaviti hipoteko in priti do denarja?

Prednost postopka sodne izterjave in uveljavitve hipoteke je predvsem v sodni prisili, da se dolg izterja neodvisno od volje dolžnika

PRO
Članki
Članki 5 napačnih domnev, da ne potrebujete pomoči pri izterjavi

Podjetniki, preberite pet napačnih domnev o tem, da za uspešno izterjavo ne potrebujete strokovne pomoči

PRO
Članki
Članki Podjetniki, veste, kako bi izterjali Bernieja Madoffa?

Prevarant Bernie Madoff je tudi eden največjih dolžnikov na svetu; preverite, kako podjetniki najlaže izterjate dolg od poslovnega...

PRO
Članki
Članki POZOR: to vas čaka, če gre vaš dolžnik v stečaj

Kako poiskati podatke, ki jih potrebujemo za prijavo terjatev, kako izpolniti prijavo ter kako spremljati stečajni postopek?

PRO
Članki
Članki Nasvet: telefon je vaš najboljši prijatelj pri izterjavi dolga!

Telefonski pogovori z dolžnikom so najpogostejša pot izterjave. Večinoma so tudi odločilni, ali bomo dobili svoj denar ali ne, zato se...

PRO
Članki
Članki Podjetniki, veste, kako izterjati dolg?

Najlažje se težavam z dolžniki izognemo tako, da vnaprej preverimo, s kom začenjamo posel. A vseeno se lahko zgodi, da vam ostanejo...