FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Prohitpro

Profesionalna izterjava terjatev

Če ne plačujejo bankam, res mislite, da bodo plačali vam?

Čas branja: 4 min
22.06.2017  15:10
Če ne plačujejo bankam, res mislite, da bodo plačali vam?
Foto: Wavebreakmedia Ltd

Ena večjih skrbi vsakega podjetnika je, da za svoje delo ne bo dobil plačila. Če ni plačila, so ogroženi nabava materiala, plače zaposlenih, razvoj, plačilo lastnih računov … Tak podjetnik tudi sam kar hitro lahko postane ujetnik neplačanih računov oziroma se zavrti v krogu plačilne nediscipline. Sklenjena pogodba torej ni jamstvo za »dober posel«; ta je v resnici končan šele, ko podjetje dobi nakazilo za opravljeno delo na svoj transakcijski račun.

V katerih panogah je največ zamudnikov?

Iz razpredelnice Banke Slovenije razberemo, da so bili 17. marca letos najvišji zneski razvrščenih terjatev v predelovalnih in trgovinskih dejavnostih ter pri dejavnostih v prometu oziroma transportnih dejavnostih, skladiščenju in gradbeništvu. Vsi dolžniki skupaj so bili pri tem obremenjeni za skoraj 13 milijard evrov terjatev. Če pogledamo razvrščene terjatve do bank z zamudo nad 90 dni, največ dolgujejo v gradbeništvu, predelovalnih in trgovinskih dejavnostih. Dejavnost gradbeništva pri tem »vodi« s 24-odstotnim deležem, z dobrimi 16 odstotki sledi gostinstvo, z več kot 13 in 10 odstotki pa poslovanje z nepremičninami ter strokovne in druge poslovne dejavnosti. Če dolgujejo bankam, ki imajo ničelno toleranco do zamudnikov, res mislite, da bodo račune poravnali ostalim partnerjem?

Nasvet: preverite partnerja

Finančni strokovnjaki – in ne nazadnje zdrava pamet – svetujejo oziroma narekujejo, da še pred sklenitvijo posla dobro preverite plačilno zgodovino oziroma bonitete novega partnerja oziroma kupca. Tega lahko sicer sami preverite v bazi podatkov na spletni strani AJPES, bolj pregledna in natančna pa je bonitetna ocena. Ta na podlagi zbranih informacij o premoženjskem in finančnem položaju prihodnjega partnerja, njegovi plačilni disciplini, morebitnih dosedanjih blokadah njegovih transakcijskih računov, tožbah na sodiščih, poravnavanju davčnih obveznostih, realnosti bilance in morebitni prezadolženosti omogoči še bolj realno oceno zanesljivosti poslovanja z njim. Tudi če z določenim partnerjem poslujete že dalj časa, previdnost ni odveč, saj se na živahnem trgu uspešnost njegovega poslovanja lahko hitro spremeni. Sprotno preverjanje partnerjeve »likvidnosti« je najcenejše zavarovanje vsakega sklenjenega posla.

Preventivno zavarovanje posla

Drugi previdnostni ukrep pri sklepanju poslov je gotovo komercialno zavarovanje terjatev, ki ga ponujajo zavarovalnice. Te podjetniku prevzamejo upravljanje njegovih terjatev in redno nadzorujejo njegove kupce oziroma poslovne partnerje ter ga tako razbremenijo dodatnega (stresnega) dela, ki mu lahko zelo oslabi osredotočenost na njegovo osnovno dejavnost. V taka zavarovanja ponavadi že vključujejo ocene bonitete kupcev in nenehno spremljanje njihovega poslovanja. Zavarovanje terjatev krije tako komercialna tveganja, kot so čezmerna zamuda plačil in primeri insolventnosti, ter nekomercialna ali politična tveganja, kar še posebej pride prav izvozno usmerjenim podjetjem.

Ne čakajte, da bo prepozno!

Če oziroma ko se dolžnik začne izogibati plačilu zapadlih računov, je zaradi zamudnih postopkov izterjave nujno treba računati na večji časovni vložek enega od zaposlenih, ki bo skrbel za poplačilo dolgov. Telefoniranje stranki, pisanje opominov, dogovarjanje zahtevajo čas, pa tudi strokovno znanje oziroma prijeme ter izkušnje, kar močno pripomore k temu, da kar se da hitro pridemo do svojega denarja. Pri tem je odločilnega pomena, da se za izterjavo odločite takoj, ko poteče rok plačila, ter z dolžnikom navežete stik in mu daste vedeti, da niste »pozabili« nanj.

Profesionalci so praviloma uspešnejši

Izkušnje in statistični podatki povedo, da so podjetja, ki se ukvarjajo z izterjavo terjatev, pri tem bolj učinkovita. Tretja oseba, ki je podkovana z znanjem in številnimi praktičnimi izkušnjami, kar je tudi psihološka prednost, ima zaradi vsega tega več možnosti, da se uspešneje dogovori o poravnavi dolga. Podjetje za izterjavo dolžniku predstavi dokumentacijo o pravni upravičenosti terjatve in mu svetuje najustreznejšo poravnavo obveznosti. Ko dolžnik vidi, »da gre zares«, se ponavadi neha izogibati upniku in privoli v dogovor o optimalnem poplačilu. Dolžniku je vsekakor v interesu, da se izogne blokadi svojega transakcijskega računa ter po posredovanju tretje osebe, ki se sistematično loti preverjenega scenarija izterjave, obveznosti običajno hitreje poravna.

Strah pred izgubo partnerja?

Pri postopku izterjave naj strah pred izgubo partnerja oziroma obetavnega dolgoročnega posla ne bo ovira. Prednost mora imeti skrb za solventnost lastnega podjetja. Med slovenskimi podjetniki je vse preveč odlaganja ukrepanja zaradi zapadlih računov, glede dolžine valutnih rokov pa smo prav na repu v evropskem merilu. Slovenci namreč veljamo za »vrtičkarje«, prav vse bi radi in zmoremo sami narediti, zapadle terjatve pa se kopičijo in lahko hitro ogrozijo finančno stanje ali celo obstoj podjetja.

PRO
Članki
Članki Kako izterjati dolg od najemnika?

Ste najemniku oddali stanovanje, pa vam zdaj neredno plačuje najemnino ali pa sploh ne? Preverite, kaj lahko storite in kaj bi že morali...

PRO
Članki
Članki Kako sodno uveljaviti hipoteko in priti do denarja?

Prednost postopka sodne izterjave in uveljavitve hipoteke je predvsem v sodni prisili, da se dolg izterja neodvisno od volje dolžnika

PRO
Članki
Članki Zakaj pri izterjavi potrebujete sočutje, ne pa čustev?

Je možno, da sočustvujete s težkim položajem dolžnika, če sočasno ne smete čutiti ničesar?

PRO
Članki
Članki 5 napačnih domnev, da ne potrebujete pomoči pri izterjavi

Podjetniki, preberite pet napačnih domnev o tem, da za uspešno izterjavo ne potrebujete strokovne pomoči

PRO
Članki
Članki Podjetniki, veste, kako bi izterjali Bernieja Madoffa?

Prevarant Bernie Madoff je tudi eden največjih dolžnikov na svetu; preverite, kako podjetniki najlaže izterjate dolg od poslovnega...

PRO
Članki
Članki POZOR: to vas čaka, če gre vaš dolžnik v stečaj

Kako poiskati podatke, ki jih potrebujemo za prijavo terjatev, kako izpolniti prijavo ter kako spremljati stečajni postopek?

PRO
Članki
Članki Nasvet: telefon je vaš najboljši prijatelj pri izterjavi dolga!

Telefonski pogovori z dolžnikom so najpogostejša pot izterjave. Večinoma so tudi odločilni, ali bomo dobili svoj denar ali ne, zato se...

PRO
Članki
Članki Podjetniki, veste, kako izterjati dolg?

Najlažje se težavam z dolžniki izognemo tako, da vnaprej preverimo, s kom začenjamo posel. A vseeno se lahko zgodi, da vam ostanejo...