FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Do nižje dohodnine z več otroki ali varčevanjem za pokojnino

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 3 min
09.12.2019  06:16
Dohodninsko osnovo si lahko do konca leta znižamo z olajšavami. Najbolj uveljavljena je olajšava za vzdrževane družinske člane, najpogosteje jo uveljavljamo za otroke, posebne olajšave pa je deležno tudi prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Do nižje dohodnine z več otroki ali varčevanjem za pokojnino

Poleg splošne olajšave, do katere so upravičeni vsi zavezanci za plačilo dohodnine, je najpogosteje uveljavljena posebna olajšava za vzdrževane družinske člane. Z njo si lahko zavezanec za enega otroka zniža svojo dohodninsko osnovo za 2.436 evrov, za drugega otroka za 2.649 evrov, za tretjega za 4.418 evrov in tako naprej. Olajšave se uveljavljajo večinoma za otroke, za katere se šteje tudi posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja ali druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodišča. Olajšava se lahko uveljavlja tudi za zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, ki nima dovolj dohodkov. Večina dobro pozna to olajšavo in jo tudi izkoristi – praviloma jo uveljavlja tisti od staršev, ki ima večje prihodke.

Varčevanje za pokojnino prav tako zniža dohodninsko osnovo

Država poleg večje rodnosti davčno spodbuja tudi varčevanje za obdobje upokojitve, saj drugo posebno olajšavo dobimo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ). Gre za drugi pokojninski steber, od leta 2001 ga izvajajo zasebne pokojninske družbe in nekatere zavarovalnice.

Z vplačilom letne ali mesečne premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja si tako lahko znižamo osnovo za obračun dohodnine, kar pomeni, da del vplačanih premij dobimo nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se nam zmanjša doplačilo dohodnine. To velja, če davčne olajšave ne izkoristimo prek kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja prek delodajalca. Vse premije gredo sicer na individualne varčevalne račune, kjer se obrestujejo z doseženim donosom in iz katerih ob upokojitvi začnemo prejemati dodatno pokojninsko rento do konca življenja ter si tako ob vse nižjih javnih pokojninah zagotovimo višjo kakovost življenja.

Dodatno se lahko sredstva individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja kadarkoli pred upokojitvijo izplačajo tudi v obliki enkratnega izplačila. Tako si lahko s tem varčevanjem ustvarimo fond za nujne čase, s katerim si lahko finančno pomagamo v nepredvidljivih situacijah. Tudi v primeru smrti se prihranki dedujejo in tako ob neljubih dogodkih dodatno poskrbimo za socialno varnost svojih bližnjih.

Vračilo do 50 odstotkov vplačane letne premije

Največji znesek vplačane premije, ki se upošteva pri znižanju osnove za dohodnino, znaša 5,84 odstotka bruto plače zaposlenega – dodatno letni znesek ne sme presegati 2.819 evrov. Posameznik lahko seveda vplača tudi več, le pri dohodnini se ne upošteva. Tako si lahko zaposleni z neto plačo dva tisoč evrov vplača letno 2.340 evrov, ob poračunu dohodnine pa se mu zniža doplačilo dohodnine za približno 795 evrov, medtem ko bo imel celotni vplačani znesek na svojem varčevalnem računu, kjer se mu bo mesečno obrestoval z doseženim donosom. Vračilo dohodnine je odvisno od tega, v kateri dohodninski razred je uvrščen posameznik, višji je dohodninski razred, večje je vračilo. Tako lahko zaposleni z leti prihrani več tisoč evrov le pri dohodnini, medtem ko si sočasno ustvarja dodatne prihranke za prihodnost. Na spletu je več kalkulatorjev, s katerimi si lahko izračunate znižanje dohodnine, pri Pokojninski družbi A pa so razvili tudi brezplačno mobilno aplikacijo ePokojnina, s katero si lahko vsak preprosto izračuna znižanje dohodnine glede na svojo plačo in poljubno vplačano premijo.

Vlaganje v delniške ali zajamčene sklade

Prihranki, ki jih posamezniki namenijo za dodatno pokojninsko rento, se vse do črpanja plemenitijo v pokojninskih skladih, ki so prilagojeni za različne starosti varčevalcev oziroma njihove želje. Od delniškega sklada, ki ima večino naložb v dinamičnih delniških naložbah, do uravnoteženega in zajamčenega sklada, ki ima garantirano glavnico in letni donos ter je zelo primeren za konservativne varčevalce. Široka paleta skladov omogoča, da vsak varčevalec najde sebi primeren sklad, dodatno pa lahko enkrat na leto sklad brezplačno zamenja.

Individualno varčevanje za dodatno pokojnino je povsem fleksibilno, saj je kadarkoli možna razveljavitev oziroma mirovanje. Prav tako sami določamo višino vplačil, ki jih izvajamo po poljubni frekvenci, lahko mesečno, lahko letno oziroma lahko nekaj let tudi ne vplačamo premije, povsem odvisno od naših zmožnosti. Karkoli bomo vplačali, se nam bo mesečno obrestovalo na našem računu vse do črpanja prihrankov. Veliko oseb se odloči tudi plačevati letno premijo in v decembru vplačajo premijo za celotno leto za nazaj.

PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

PRO
Članki
Članki Z varčevanjem do nižje dohodnine

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav pri nas, s katero si lahko znižamo dohodnino.