FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Samozaposleni, obsojeni na minimalno pokojnino in rob revščine

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 2 min
29.05.2018  10:24
Kazalnik tveganja za revščino je dvakrat višji pri upokojencih, ki so bili samozaposleni, kot pri upokojencih, ki so bili redno zaposleni.
Samozaposleni, obsojeni na minimalno pokojnino in rob revščine
Foto: Shutterstock

Že osnovna statistika delovno aktivnega prebivalstva nam prikaže krepitev ene najpogostejših oblik prekarnega dela, to je samozaposlitev prek statusa samostojnega podjetnika. Skupno število samozaposlenih podjetnikov posameznikov strmo narašča; februarja 2018 se je številka ustavila pri skoraj 64.237, leta 2005 smo jih našteli dobrih 43 tisoč.

Neplačane bolniške in plačilna nedisciplina

Samozaposleni so v bolj ranljivem položaju kot redno zaposleni na številnih področjih, saj je njihov prihodek vezan na opravljanje dela in imajo lahko velike težave v primeru bolniške. Prav tako so odvisni od plačila naročnikov, kar jih lahko ob slabi plačilni disciplini spravi v težak finančni položaj.

Z minimalnimi prispevki do minimalne pokojnine, na pragu revščine

Težave samozaposlenih so že danes velike, a se bodo ob upokojitvi še povečale. Velik del samozaposlenih si namreč mesečno plačuje le minimalne prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar pomeni, da bodo ob upokojitvi deležni minimalne javne pokojnine. Ta trenutno znaša 500 evrov ob izpolnjevanju polnih pogojev za pridobitev starostne pokojnine na primer 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe. Nevarnost nizkih prihodkov samozaposlenih v pokoju potrjuje zadnje poročilo evropske komisije, ki na podlagi analize v 19 državah EU ugotavlja, da so prihodki samozaposlenih v pokoju občutno nižji kot prihodki redno zaposlenih. Največje razlike so ugotovili v Luksemburgu, Franciji in na Danskem. Dodatno je kazalnik tveganja za revščino dvakrat višji pri upokojencih, ki so bili samozaposleni, kot pri upokojencih, ki so bili redno zaposleni.

Samozaposleni večinoma brez dodatne pokojnine

Ker bodo zaradi manjših vplačanih prispevkov javne pokojnine večine samozaposlenih nižje kot pri zaposlenih, bi morali biti samozaposleni gotovo med prvimi, ki so vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. S plačilom premij med delovno dobo bi si namreč ob upokojitvi zagotovili dodatno pokojnino, s katero bi nadomestili nižjo javno pokojnino.

V praksi ni tako, saj se večina samozaposlenih ne vključi v dodatno pokojninsko zavarovanje. Razlogi so različni: od nezavedanja in nepoznavanja možnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja, težav z rednimi prihodki, ki otežujejo redne oblike varčevanja, do strahu pred nepredvidljivim poslovnim okoljem, s čimer se spopadajo številni samostojni podjetniki in zato ne načrtujejo dolgoročno.

Prepuščeni samostojnemu varčevanju

Kaj narediti, da bi samozaposleni tudi v Sloveniji začeli varčevati za dodatno pokojnino, razlaga Karmen Dietner, predsednica uprave Pokojninske družbe A, d. d.: »V naši družbi smo lani pripravili posebno ponudbo varčevanja za samozaposlene, ki temelji na individualnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, ki omogoča samozaposlenim, da enostavno varčujejo za pokojnino in sočasno izkoristijo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji. Država namreč spodbuja varčevanje za pokojnino s posebno olajšavo in vplačane premije se upoštevajo posamezniku pri znižanju davčne osnove, kar pomeni, da bo dobil del vplačane premije nazaj ob poračunu dohodnine. Varčevanje je tudi zelo fleksibilno, saj premijo plačujemo, kadar želimo oziroma zmoremo, kar je še posebno primerno za samostojne podjetnike.«

Trije nasveti, kako si lahko samozaposleni zagotovijo dostojne pokojnine

1. Pomembno je, če prihodki seveda omogočajo, da si samozaposleni ne plačujejo le minimalnih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj si bodo le tako lahko zagotovili višjo javno pokojnino.

2. Za obdobje upokojitve naj začnejo čim prej redno namensko varčevati. Prej začnejo, z nižjim mesečnim zneskom lahko varčujejo, saj imajo dolgoročno veliko moč obresti in donos naložb.

3. Pozanimajo naj se o različnih oblikah varčevanja za pokojnino, izberejo zase najugodnejšo in začnejo postopno varčevati, čeprav z manjšim zneskom. Država spodbuja nekatere oblike varčevanja za pokojnino, kot je dodatno pokojninsko zavarovanje, s katerim si lahko v primeru individualnega zavarovanja dodatno znižamo svojo dohodnino. Zaradi nepredvidljivosti prihodkov morajo espeji paziti tudi na to, da za varčevanje izbirajo fleksibilne produkte brez vezave, ki jim omogočajo, da premijo plačujejo takrat, ko to zmorejo, in da nimajo nobenih kazni, ko kateri mesec ne bi mogli plačati obroka varčevanja.

PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

PRO
Članki
Članki Do nižje dohodnine z več otroki ali varčevanjem za pokojnino

Dohodninsko osnovo si lahko do konca leta znižamo z olajšavami. Najbolj uveljavljena je olajšava za vzdrževane družinske člane,...