FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Slovenci radi varčujemo, a ne za pokojnino

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 4 min
22.12.2016  22:30
Stopnja varčevanja slovenskih gospodinjstev je že tradicionalno med najvišjimi v Evropi, vendar pa premalo dajemo na stran za pokojnino
Slovenci radi varčujemo, a ne za pokojnino

Če Slovenci po eni strani zelo radi varčujemo v depozitih, kjer je namen varčevanja večinoma poznejši nakup določenih dobrin, ter se zadolžujemo za nakupe stanovanj in avtomobile, pa po drugi strani slabo varčujemo za pokojnino.

Slovenija tretja po bruto stopnji varčevanja gospodinjstev

Evropska gospodinjstva namenjajo del svojega razpoložljivega dohodka za varčevanje, v glavnem za poznejši nakup določenih dobrin ali za investiranje. Gospodinjstva v Sloveniji so v letu 2015 privarčevala 14,8 odstotka bruto razpoložljivega dohodka, s tem pa se naša država uvršča med članicami EU na kar tretje mesto. Več so privarčevala le še gospodinjstva na Švedskem in v Nemčiji, na samem repu sta Latvija in Ciper, ki sta imela celo negativno stopnjo varčevanja – tamkajšnja gospodinjstva so porabila več, kot je znašal njihov razpoložljivi dohodek, oziroma so se zadolževala. Bruto stopnja varčevanja gospodinjstev v Sloveniji je bila višja od povprečja v celotni EU-28, kjer je bila 10,1-odstotna, ter višja od povprečja na evrskem območju, kjer je bila 12,3-odstotna.

Največ varčujemo v bankah

V Sloveniji se razmerje med finančnimi sredstvi in finančnimi obveznostmi gospodinjstev vse od leta 2012 postopno izboljšuje. Kot kažejo podatki Banke Slovenije, so se finančna sredstva slovenskih gospodinjstev v letu 2015 v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 2,5 odstotka. Približno polovico vseh svojih finančnih sredstev so imela gospodinjstva naloženo v obliki depozitov in vlog, nekaj več kot četrtino v obliki delnic in drugega lastniškega kapitala, preostala četrtina finančnih sredstev gospodinjstev so bila zavarovanja in pokojninske sheme, vrednostni papirji ter druge terjatve ter posojila.

Na drugi strani je znesek finančnih obveznosti gospodinjstev v letu 2015 glede na prejšnje leto ostal skoraj nespremenjen. Med finančnimi obveznosti gospodinjstev so prevladovala posojila (87,7 odstotka vseh finančnih obveznosti gospodinjstev), največ je bilo stanovanjskih posojil (62,4 odstotka), sledila so potrošniška (22,9 odstotka) in druga posojila (14,7 odstotka).

Slovenci (pre)malo varčujemo za pokojnino

Slovenci na eni strani zelo radi varčujemo za poznejši nakup določenih dobrin, obenem se tudi dosti zadolžujemo za nakupe stanovanj in avtomobile, pri tem pa slabo varčujemo za pokojnino.

Stopnja vključitve v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma v drugi pokojninski steber pri nas še ni tako slaba. Za dodatno pokojnino varčuje skoraj pol milijona ljudi, kar je 59 odstotkov vseh zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vendar pa je zelo nizka povprečna mesečna premija, ki znaša le 2,2 odstotka povprečne bruto plače. Skupna višina privarčevanih sredstev v drugem pokojninskem stebru tako letos znaša le približno dve milijardi evrov, kar je slabih pet odstotkov BDP.

V drugem stebru se večinoma varčuje prek delodajalcev

V primerjavi z drugimi državami EU nas to uvršča na sam rep, saj imajo pokojninski skladi na Nizozemskem privarčevanih sredstev v višini 165 odstotkov BDP, ZDA 127 odstotkov BDP, Švica 121 odstotkov … Del razlogov za majhno višino privarčevanih sredstev v Sloveniji je pozen začetek drugega pokojninskega stebra v Sloveniji, ki je bilo uvedeno šele leta 2001, slaba spodbuda za dodatno varčevanje od države ter možnost predčasnega dviga dela privarčevanih sredstev, ki jo je omogočala stara zakonodaja ZPIZ-1.

Velika večina zaposlenih je v dodatno pokojninsko zavarovanje vključena prek delodajalcev, ki v celoti oziroma deloma financirajo premije zavarovanja, le trije odstotki so vključeni individualno ter si samostojno plačujejo premijo. V dodatno pokojninsko zavarovanje sicer ni vključeno več kot 40 odstotkov zaposlenih, v pokoju bodo tako odvisni le od javne pokojnine.

Pozitivne novosti zadnje pokojninske reforme

Zadnja pokojninska reforma je na področje dodatnega pokojninskega zavarovanja prinesla nove naložbene možnosti in izvajalci pokojninskih načrtov so lahko poleg naložbene politike zajamčenega donosa oblikovali tudi sklade življenjskega cikla. Ti omogočajo mlajšim, da varčujejo tudi v bolj dinamičnih delniških naložbah, katerih sestava se glede na starost samodejno prilagaja, od bolj dinamične v mlajših letih do bolj konservativne v zrelih letih. Posameznik lahko zdaj tudi v drugem pokojninskem stebru svoje prihranke za dodatno pokojnino nalaga v delniške sklade, še vedno pa so na voljo tudi skladi z minimalnim zajamčenim donosom, v katerih je večina zavarovancev.

Davčna olajšava še vedno slabo izkoriščena

Kar 40 odstotkov zaposlenih, ki jim delodajalci ne omogočajo kolektivnega pokojninskega načrta, pa samostojno še vedno ne varčuje za dodatno pokojnino. In to kljub posebni davčni olajšavi, s katero država spodbuja individualno dodatno pokojninsko zavarovanje. Vse vplačane premije v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje med letom do višine 5,844 odstotka bruto letne plače zaposlenega (skupaj ne več kot 2.819 evrov) znižujejo davčno osnovo, kar pomeni, da dobimo del vplačane premije nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo.

Tako lahko zaposleni z neto plačo 1.500 evrov decembra vplača letno premijo 1.650 evrov in ob poračunu dohodnine bo dobil vrnjeno približno 450 evrov dohodnine oziroma se mu bo za toliko znižalo doplačilo, celotnih 1.650 evrov pa bo imel na svojem varčevalnem računu. Tovrstne davčne olajšave v Sloveniji ne omogoča nobena druga oblika varčevanja, zato preseneča, da še vedno velik del zaposlenih ne izkorišča te olajšave in hkrati varčuje za svojo prihodnost.

 

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki EBRI: 79 odstotkov Američanov namerava delo nadaljevati po upokojitvi

To pa pogosto zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ne bo možno. Medtem so starejši Slovenci še vedno med najmanj delovno aktivnimi.

PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Če ste eden izmed 307.570 Slovencev, ki ste v minulih dneh prejeli informativni izračun dohodnine, po katerem boste to morali spet...

PRO
Članki
Članki Večino zaposlenih v razvitih državah skrbi, kako bodo shajali v pokoju

Kar polovica zaposlenih Evropejcev pričakuje, da bo morala po upokojitvi še delati prek različnih oblik občasnega dela.

PRO
Članki
Članki Nemci bodo delali do 67. leta

Nemška koalicija je soglasno sprejela postopen dvig upokojitvene starosti na 67 let.

PRO
Članki
Članki Pogoji za javne pokojnine v letu 2019

Letos so prvič izenačeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske.

PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.

PRO
Članki
Članki Recept za nižjo dohodnino 

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji, s katero si lahko znižamo dohodnino in poskrbimo za svojo...