FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Zakaj posamezniki ne varčujemo za pokojnino

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 4 min
02.11.2016  22:30
Žiga Vižintin, svetovalec uprave v Pokojninski družbi A, je predstavil nekaj glavnih vedenjskih omejitev, ki so zakoreninjene globoko v nas in delujejo proti sklenitvi varčevanja za pokojnino
Zakaj posamezniki ne varčujemo za pokojnino

Enotnega sistema za zagotavljanje varne starosti ni, zato mora vsak prevzeti večji delež odgovornosti pri skrbi za svoj življenjski standard po upokojitvi.

Slovenski sistem pokojninskega zavarovanja je v zadnjih letih dosegel korenite spremembe, nekatere nove se obetajo v bližnji prihodnosti. Do zdaj je jasno, da mora vsak posameznik prevzeti večji delež odgovornosti pri skrbi za svoj življenjski standard po upokojitvi, vendar pa posamezniki vseeno ne varčujejo za pokojnino. Zakaj je tako, so spregovorili tudi na predavanju o dodatnem pokojninskem zavarovanju pod okriljem Pokojninske družbe A.

Za dostojno pokojnino moramo poskrbeti v aktivni dobi

Obvezno pokojninsko zavarovanje (prvi steber) nam bo sicer še vedno zagotavljalo socialno varnost, vendar ti zneski ne bodo zadostovali za dostojno življenje. Tako moramo že v aktivni dobi sami poskrbeti za dodatno zavarovanje svojega standarda po upokojitvi. Temu sta namenjena druga dva pokojninska stebra.

Drugi pokojninski steber je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, vanj se lahko vključimo individualno ali pa kolektivno v okviru podjetja, kjer smo zaposleni. Medtem ko je v kolektivne pokojninske načrte v Sloveniji vključenih skoraj pol milijona varčevalcev, so se za individualno varčevanje odločili le redki. Razlogi za to so majhne davčne stimulacije, slab neto donos (zaradi stroškov vodenja) in pri zelo dolgi vezavi nejasen končni donos.

Kaj vse deluje proti sklenitvi varčevanja

Svetovalec uprave Žiga Vižintin je predstavil nekaj glavnih vedenjskih omejitev, ki so zakoreninjene globoko v nas in delujejo proti sklenitvi varčevanja za pokojnino. Tradicionalni ukrepi za spodbujanje varčevanja, kot so davčne olajšave, finančno opismenjevanje in delodajalčevo sofinanciranje premij, so večinoma neuspešni predvsem zaradi napačne uporabe, saj ljudem ne omogočajo, da bi preprosto naredili prave korake – začeli varčevati.

Vedenjska ekonomija, ki združuje prvine psihologije in ekonomije, je opredelila več kot 11 vedenjskih pristranskosti, ki vplivajo na varčevanje zaposlenih. Med glavnimi so nenaklonjenost izgubi, nagnjenost k statusu quo, kratkovidnost in diskontiranje prihodnjih vrednosti. S primernim načrtovanjem novih pokojninskih načrtov in preobrazbo starih lahko ne le zmanjšamo negativni vpliv navedenih psiholoških omejitev, ampak jih obrnemo v korist povečanja vključitve zaposlenih in povišanja premij. Glavno orodje pri tem je lahko samodejna vključitev zaposlenih v pokojninske načrte, ki jo Vižintin omenja kot dokazano najbolj učinkovit ukrep za dvig vključenosti zaposlenih v drugi pokojninski steber.

Do stanja svojih prihrankov iz naslanjača

Pomembno vlogo v prihodnje pri povečevanju varčevanja zaposlenih za pokojnino ima lahko tudi informacijska tehnologija, ki mora, kot je dejal Vižintin, olajšati varčevanje in omogočati preprostejši in poljudnejši prikaz kompleksnih informacij. V skladu s temi koncepti je predstavil tudi prenovljeno spletno stran družbe, ki poleg osnovnih informacij o družbi in varčevanju za pokojninsko rento omogoča preproste informativne izračune javne in dodatne pokojnine. Zavarovancem Pokojninske družbe so prek spletne strani na voljo prenovljeni spletni računi, kjer lahko spremljajo stanje svojih prihrankov, na voljo jim je tudi informacija, ali varčujejo dovolj za svojo pokojnino, v spletnem predalčku pa jih bo konec januarja 2017 čakalo prvo obvestilo o stanju zbranih sredstev na osebnem računu za preteklo leto.

Bela knjiga za dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema

Tako kot drugje v zahodnem svetu je tudi v Sloveniji stopnja rodnosti nizka, pričakovana življenjska doba pa je vse daljša. Aktivno prebivalstvo prevzema čedalje večje finančno breme skrbi za upokojence, grožnja tega dolgoročnega bremena pa je spodbudila odločitev, da je potrebna reforma pokojninskega sistema. Dobro izhodišče za nadaljnje pogovore o prihodnosti pokojninskega sistema je tudi Bela knjiga o pokojninah, ki jo je pripravilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na posvetu pod okriljem Pokojninske družbe A je tako Andraž Rangus z ministrstva za delo poudaril, da je Bela knjiga o pokojninah strokovni dokument, ki služi kot podlaga za širšo javno razpravo o možnostih zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema in ustrezne ravni pokojnin ter pravočasno sprejetje nadaljnjih zakonskih rešitev.

Bela knjiga vsebuje celostno analizo demografskih razmer ter njihov vpliv na dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema. Za vsak ključni parameter pokojninskega sistema je pripravljenih več možnih rešitev, opisana so tudi odprta vprašanja za nadaljnjo razpravo skupaj z ocenjenim vplivom na dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema in primernost pokojnin.

Pokojninski sistem zadeva vse posameznike

Najpomembnejše izmed predlaganih rešitev so: izenačitev upokojitvenih pogojev za oba spola, postopno prilagajanje upokojitvenih pogojev napovedanim demografskim gibanjem, uvedba točkovnega sistema, prilagoditev formule za usklajevanje pokojnin tako, da bo vsem generacijam upokojencev zagotovljena primerna višina prvotno odmerjene pokojnine, nadaljnje uvajanje načela »vsako delo šteje« v polni meri, krepitev drugega stebra (vendar ne na račun zmanjševanja pravic oziroma prispevne stopnje prvega stebra) ter aktivnejši pristop k ozaveščanju ljudi o pomembnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Vsi ukrepi in rešitve, ki se bodo na podlagi ugotovitev iz Bele knjige uvedli na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, bodo predmet širšega družbenega konsenza in bodo vsebovali zgolj tiste predloge, ki bodo v največji možni meri usklajeni s socialnimi partnerji. Pokojninski sistem namreč zadeva vse posameznike in interesne skupine, zato je treba odločitve sprejemati premišljeno, na podlagi razprave vseh deležnikov sistema, predvsem pa na temelju socialnega dialoga ter v iskanju čim večje stopnje soglasja na vseh ravneh, od političnega soglasja do soglasja med socialnimi partnerji kot tudi širšega družbenega soglasja.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki EBRI: 79 odstotkov Američanov namerava delo nadaljevati po upokojitvi

To pa pogosto zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ne bo možno. Medtem so starejši Slovenci še vedno med najmanj delovno aktivnimi.

PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Če ste eden izmed 307.570 Slovencev, ki ste v minulih dneh prejeli informativni izračun dohodnine, po katerem boste to morali spet...

PRO
Članki
Članki Večino zaposlenih v razvitih državah skrbi, kako bodo shajali v pokoju

Kar polovica zaposlenih Evropejcev pričakuje, da bo morala po upokojitvi še delati prek različnih oblik občasnega dela.

PRO
Članki
Članki Nemci bodo delali do 67. leta

Nemška koalicija je soglasno sprejela postopen dvig upokojitvene starosti na 67 let.

PRO
Članki
Članki Pogoji za javne pokojnine v letu 2019

Letos so prvič izenačeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske.

PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.

PRO
Članki
Članki Recept za nižjo dohodnino 

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji, s katero si lahko znižamo dohodnino in poskrbimo za svojo...