FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Starejši kot mentorji mladim, ne pa v napoto

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 3 min
26.05.2016  22:30
Zdajšnji pokojninski sistem pri nas temelji na modelu medgeneracijske solidarnosti, zato je smiselno vlagati v projekte in akcije, ki spodbujajo sodelovanje mladih in starejših
Starejši kot mentorji mladim, ne pa v napoto

Brezposelnost mladih je žgoča težava današnje družbe, trajnostno rešitev pa lahko poiščemo tudi z ustvarjanjem medgeneracijskega dialoga in spodbujanjem solidarnosti med generacijami.

Bela knjiga o pokojninah sporoča, da bo v prihodnje zaradi zagotavljanja vzdržnosti javnih financ nujno povišati zahtevano upokojitveno starost za pridobitev starostne pokojnine.

Bela knjiga tako vsebuje predlog štirih različnih kombinacij podaljševanja zahtevane upokojitvene starosti in pokojninske dobe, ki ju bomo morali v prihodnje izpolniti za pridobitev starostne pokojnine. Predlogi so zelo različni in gredo od zahtevane upokojitvene starosti 63 let in 42 let zavarovalne dobe ali 67 let upokojitvene starosti in 15 let zavarovalne dobe do upokojitvene starosti 65 let in 45 let zavarovalne dobe. Prav tako predlog v prihodnje ne daje več možnosti predčasne upokojitve, po kateri se lahko zdaj upokojimo tudi pred izpolnjevanjem polnih pogojev in imamo za »kazen« nižjo pokojnino.

37589

Ali starejši mladim res odžirajo delovna mesta?

Starejši bodo tako delali še dlje, na kar pa mladi vse bolj gledajo postrani. Brezposelnost mladih je žgoča težava današ­nje družbe, saj je težko razmišljati, kaj boš čez 30 let, če ne veš, kako boš preživel prihodnji teden. Mladi v Sloveniji tako tudi podpirajo zgodnje upokojevanje starejših pri nas, ker menijo, da jim bodo starejši zaposleni ob upokojitvi sprostili delovna mesta. Študije OECD in še nekaterih drugih držav pa dokazujejo prav nasprotno: države z večjim deležem zaposlenih starejših imajo tudi večje deleže zaposlenih mladih, zaradi česar je teza, da starejši z odlašanjem upokojevanja prevzemajo delo mlajšim, na trhlih temeljih.

Mentorstvo kot ena od rešitev za medgeneracijsko sodelovanje

SabinaDuvelek.1464285736.jpg.o.240px.jpg
Namen akcije je spodbujanje pretoka znanja in informacij med generacijami, ozaveščanje o pomenu mentorstva ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja.

Sabina Đuvelek, Zavod Ypsilon

Starejša delovna sila je zaradi svojih izkušenj, ki jih je pridobila v desetletjih službovanja, lahko za delodajalce dragocen vir znanja, toda v Sloveniji je po ugotovitvah Sursa ta potencial slabo izkoriščen. Ena od rešitev je širša vpeljava mentorstva oziroma mentorskih programov, pri katerih starejši zaposleni v podjetjih kot mentorji mlajšim zaposlenim te uvajajo in jim postopoma predajajo svoje izkušnje in znanja. Sočasno tudi mentor prek mlajšega zaposlenega spoznava dragocen pogled mladih na posamezne vidike poslovanja in življenja, s čimer bogati svoja znanja in poglede.

Zavod Ypsilon spodbuja medgeneracijsko sodelovanje

V Sloveniji do konca junija poteka vseslovenska akcija, katere pobudnik je Zavod Ypsilon. Gre za pobudo mladih za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Slovenija je namreč lahko referenčna država na področju medgeneracijskega sodelovanja ter z raznimi projekti zgled Evropi in svetu. »Z akcijo Slovenija - mentorska država želimo čim več mladim omogočiti dostop do mentorjev z različnih področij (gospodarstvo, šport, podjetništvo, umetnost, kultura, politika ...). Povezovanje poteka prek spletne platforme ([www.mentorstvo.si]),« pravi Sabina Đuvelek, strokovna direktorica Zavoda Ypsilon ter pobudnica in vodja akcije. »Namen akcije je spodbujanje pretoka znanja in informacij med generacijami, ozaveščanje o pomenu mentorstva ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Pri tem želim opozoriti, da je poudarek na dvosmernem mentorstvu,« dodaja Đuvelekova.

Pet ciljev akcije mentorskega povezovanja

V okviru projekta bodo po celotni Sloveniji na več kot sto lokacijah potekali delavnice in izobraževanja na temo mentorskega povezovanja, kjer bodo čim več mentorjev in mentorirancev povezali v mentorske pare. Akcija je trajnostno naravnana, saj bodo vzpostavili mrežo »mentorskih kotičkov«, kjer se bodo vzpostavljeni mentorski pari lahko srečevali tudi med letom.

Cilji akcije so:

• mlade opogumiti, da začnejo že danes postavljati temelje svoji prihodnosti (spodbuja proaktivnost);

• povečati zaposljivost mladih (inovativna oblika iskanja zaposlitve);

• spodbujati vseživljenjsko učenje;

• spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost ter pretok znanja in informacij med predstavniki;

• ustvariti uspešne mentorske odnose, ki bodo pozitivno vplivali na celotno družbo ter lokalno okolje (ustvarjamo sodelovalno družbo, ki se zna pogovarjati, sodelovati).

Mladi osredotočeni na iskanje zaposlitve, starejši na podaljševanje delovne dobe

S podaljševanjem delovne dobe se zdaj ukvarjajo večinoma zaposleni in starejši, številni mladi pa se z vprašanjem pokojnin še ne ukvarjajo aktivno, saj so bolj osredotočeni na to, da najdejo zaposlitev, ki bi jim zagotovila neko varnost in stabilnost. Tisti mladi, ki so že zaposleni, pa že imajo možnost razmišljati o svojih finančnih ciljih in prihodnosti in ti se večkrat odločijo za možnost dodatnega pokojninskega varčevanja kot dolgoročno rešitev.

V Sloveniji je tako vse večje razhajanje med generacijami. Na eni strani je čedalje več starejših in upokojencev, čedalje manj pa delovno aktivnega prebivalstva, hkrati je vse višja tudi brezposelnost mladih. Položaj je kompleksen, trajnostno rešitev pa lahko po mnenju Đuvelekove iščemo le z ustvarjanjem medgeneracijskega dialoga in spodbujanjem solidarnosti med generacijami. Zato je pomembno, da se predstavniki različnih generacij znajo povezovati, pogovarjati in sodelovati, sploh ker na modelu medgeneracijske solidarnosti temelji zdajšnji pokojninski sistem.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki EBRI: 79 odstotkov Američanov namerava delo nadaljevati po upokojitvi

To pa pogosto zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ne bo možno. Medtem so starejši Slovenci še vedno med najmanj delovno aktivnimi.

PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Če ste eden izmed 307.570 Slovencev, ki ste v minulih dneh prejeli informativni izračun dohodnine, po katerem boste to morali spet...

PRO
Članki
Članki Večino zaposlenih v razvitih državah skrbi, kako bodo shajali v pokoju

Kar polovica zaposlenih Evropejcev pričakuje, da bo morala po upokojitvi še delati prek različnih oblik občasnega dela.

PRO
Članki
Članki Nemci bodo delali do 67. leta

Nemška koalicija je soglasno sprejela postopen dvig upokojitvene starosti na 67 let.

PRO
Članki
Članki Pogoji za javne pokojnine v letu 2019

Letos so prvič izenačeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske.

PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.

PRO
Članki
Članki Recept za nižjo dohodnino 

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji, s katero si lahko znižamo dohodnino in poskrbimo za svojo...