FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Strožji pogoji za javne pokojnine in nove možnosti varčevanja za dodatne pokojnine

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 4 min
28.01.2016  22:30
Novo leto prinaša strožje pogoje za pridobitev javne pokojnine iz prvega pokojninskega stebra in nove možnosti varčevanja v drugem pokojninskem stebru
Strožji pogoji za javne pokojnine in nove možnosti varčevanja za dodatne pokojnine
Foto: Shutterstock

Na podlagi pokojninske reforme iz leta 2013 se v zadnjih letih zaradi prehodnega obdobja vsako leto zaostrijo pogoji, ki jih moramo izpolniti za pridobitev javne pokojnine, hkrati pa so na voljo nove možnosti vlaganja prihrankov za dodatno pokojnino.

Z novim letom so se v Sloveniji znova zaostrili pogoji za upokojitev. Pogoja, ki morata biti izpolnjena sočasno, sta dopolnjena starost in pokojninska doba. V letu 2016 so po podatkih zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje tako novi pogoji za pridobitev starostne pokojnine:

penzije-20-1.1454007347.jpg

Tisoč evrov plače, 570 evrov pokojnine

Letos se podaljšuje tudi obdobje, ki se upošteva pri izračunu pokojninske osnove. Lani se je upoštevala osnova iz najboljših zaporednih 21 let, letos pa se bo upoštevalo 22 let. To obdobje se bo podaljševalo do 24 let. Ko se bo končalo prehodno obdobje zakona ZPIZ-2, bo lahko moški za 40 let pokojninske dobe brez dokupa pri 60 letih starosti računal na starostno pokojnino 57,25 odstotka od svoje osnove, ki se izračuna kot povprečje njegovih neto plač v skupnih najboljših 24 letih. Če vzamemo za povprečje povprečno neto plačo v Sloveniji, ki je lani znašala približno tisoč evrov, to pomeni 570 evrov starostne pokojnine.

V Sloveniji gremo zgodaj v pokoj

V primerjavi z zadnjimi podatki OECD o upokojitveni starosti za pridobitev javne pokojnine je Slovenija z možnostjo pridobitve polne javne pokojnine ob starosti 60 let in 40 letih pokojninske dobe brez dokupa (po koncu prehodnega obdobja) na samem repu med vsemi članicami OECD.

penzije-20-2.1454007539.jpg.o.480px.jpg

Tabela prikazuje zahtevano upokojitveno starost za polno javno pokojnino za leto 2014 in za 20-letnika, ki se bo danes zaposlil in se upokojil v prihodnje po trenutno veljavni zakonodaji v posamezni državi. Iz grafa je očitno, da je Slovenija po zahtevani upokojitveni starosti že zdaj na repu in bo ostala na repu tudi v prihodnje, saj ima večina držav že zdaj upokojitveno starost 65 let, po koncu prehodnih obdobij pa bo znašala 67 let, v primeru Italije, Irske in Velike Britanije pa že 68 let. V Sloveniji je tako nova pokojninska reforma napovedana že za leto 2020, z njo bo bržkone sledilo novo povišanje upokojitvene starosti.

Nove možnosti vlaganja prihrankov za dodatno pokojnino

Leto 2016 prinaša večje novosti pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju (PDPZ), v katero je vključena že dobra polovica vseh zaposlenih - konec leta 2014 je bilo po podatkih MDDSZ vključenih 489.881 oseb. Prek dodatnega pokojninskega zavarovanja si zaposleni samostojno ali s pomočjo delodajalca vplačujejo mesečne premije, ki se zbirajo na individualnih varčevalnih računih, ki jih upravljajo zavarovalnice ali pokojninske družbe.

Iz tega naslova upravičenec od upokojitve začne prejemati dodatno pokojninsko rento, ki pomeni dodatni vir prihodka ob upokojitvi in nadomešča izpad javnih pokojnin ter s tem ohranja življenjski standard ob upokojitvi. Taka oblika namenskega varčevanja za pokojnino ima v zahodnem svetu že dolgo tradicijo, pri nas pa je uveljavljena zadnjih 15 let.

Skladi življenjskega cikla v letu 2016

Do lani so lahko izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja prihranke vseh članov vlagali le v skladih z zajamčenim donosom, pri katerih so sredstva vložena skrajno konservativno (večinoma v obveznice in depozite), delniške naložbe pa so pomenile le majhen delež portfeljev izvajalcev. Ti so morali na vložena sredstva zagotavljati tudi minimalni zajamčeni donos, ki je bil določen vsako leto glede na višino donosa slovenskih državnih obveznic.

Že zadnja pokojninska reforma je omogočila zakonsko podlago za uvedbo novih možnosti vlaganja prihrankov v drugem pokojninskem stebru v obliki tako imenovanih skladov življenjskega cikla, ki pa bodo večinoma zaživeli šele letos. Lani je to omogočal le en izvajalec, že zdaj pa se mu pridružujejo še drugi večji. Največja novost skladov življenjskega cikla je, da ima zdaj posameznik možnost izbire, kam želi vlagati svoje prihranke za dodatno pokojnino.

Sestava naložb po meri zavarovanca

Izbira lahko med tremi skladi, katerih sestava naložb je prilagojena njegovi starosti - mlajši lahko vložijo večino svojih prihrankov v delnice in druge delniške naložbe, v srednjih letih se ta delež zmanjša na približno polovico in v starejših letih pred upokojitvijo imajo večino sredstev naloženih v bolj konservativnih naložbah, kot so obveznice in depoziti.

Po teoriji življenjskega cikla se namreč sestava naložb spreminja glede na starost zavarovanca, od bolj tveganih in tudi potencialno bolj donosnih naložb v mlajših letih do bolj konservativnih v starejših letih. S tem se zavarovanec zaščiti pred večjimi izgubami prihrankov v času pred upokojitvijo, ko bi morebitne izgube težko nadoknadili, vseeno pa nam takšna naložbena politika omogoča v mlajših letih več tveganja in tudi morda več donosa.

Več delnic, večji donosi?

Zavarovalnice in pokojninske družbe ponujajo svoje različice življenjskega cikla, saj ima vsak ponudnik postavljene svoje starostne meje za prestope med skladi in različne sestave portfeljev posameznih skladov. V Pokojninski družbi A, kjer za dodatno pokojnino varčuje prek 42 tisoč zavarovancev, je od 1. januarja 2016 možen pristop v Delniški sklad za stare do vključno 42 let, ki bo imel v sestavi med 55 in 85 odstotki delniških naložb. Uravnoteženi sklad za stare do vključno 55 let bo imel v sestavi med 15 in 35 odstotki delniških naložb, Zajamčeni sklad za starejše od 55 let pa bo imel v sestavi do 10 odstotkov delniških naložb. Pri Modri zavarovalnici, ki ponuja življenjski cikel že od lani, pa so oblikovali Dinamični sklad za stare do 50 let s 70 do sto odstotkov delniških naložb, Preudarni sklad za stare od 50 do 60 let s 40 do 80 odstotkov delniških naložb in Zajamčeni sklad za starejše od 60 let z do 30 odstotkov delniških naložb.

Kakšne so prednosti skladov življenjskega cikla

dietner-karmen3-ih.1454007206.jpg
Foto: Irena Herak

Karmen Dietner, predsednica uprave Pokojninske družbe A: »Pri oblikovanju novih skladov življenjskega cikla smo izhajali iz dejstva, da dodatna pokojnina ni luksuz, ampak nujno potreben prihodek, ki bo posameznikom ob upokojitvi omogočal dostojno življenje, saj le javne pokojnine tega ne bodo omogočale. Zaradi tega je naš življenjski cikel naravnan temu primerno konservativno in bo mlajšim omogočal vlaganje prihrankov večinoma v delniške naložbe.

Te se bodo začenjale v srednjih letih zmanjševati in njihov delež bodo nadomestile kratkoročno manj tvegane naložbe, ki bodo sestavljale večino portfelja zavarovancev pred upokojitvijo. S tem bodo skrbele, da zavarovanci v zadnjem obdobju pred upokojitvijo ne bodo mogli imeti izgub v svojem portfelju in bodo imeli zagotovljeno zmerno rast sredstev vse do upokojitve. V skladu s to usmeritvijo ponujamo kot edini od izvajalcev PDPZ v srednjem uravnoteženem skladu jamstvo glavnice na vplačane premije za vse zavarovance, ki bodo v skladu varčevali vsaj deset let. Glede primerjave z drugimi skladi pa dodatno pokojninsko zavarovanje tudi v skladih življenjskega cikla ohranja edinstveno davčno olajšavo, s katero država spodbuja to varčevanje in je ne najdemo pri nobeni drugi obliki varčevanja.«

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

PRO
Članki
Članki Do nižje dohodnine z več otroki ali varčevanjem za pokojnino

Dohodninsko osnovo si lahko do konca leta znižamo z olajšavami. Najbolj uveljavljena je olajšava za vzdrževane družinske člane,...