FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Življenjski cikel s 1. januarjem tudi pri Pokojninski družbi A

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 1 min
03.12.2015  10:36
Pokojninska družba A je s strani Agencije za zavarovalni nadzor prejela soglasje za izvajanje naložbene politike življenjskega cikla, s katero bo zavarovancem omogočila varčevanje za pokojnino tudi v bolj dinamičnih delniških naložbah
Življenjski cikel s 1. januarjem tudi pri Pokojninski družbi A

Naložbena politika življenjskega cikla predstavlja novost na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, saj omogoča zavarovancem, da poleg obstoječe naložbene politike zajamčenega donosa, v kateri so bila sredstva investirana zelo konservativno, izberejo naložbeno politiko življenjskega cikla, ki bo sredstva investirala v bolj dinamične delniške naložbe.

Naložbena politika skladov življenjskega cikla je prilagojena starosti posameznega zavarovanca, ki z dosegom določene starosti prehaja v vedno bolj konservativne sklade.

Življenjski cikel temelji na zgodovinskih podatkih, da so delnice dolgoročno donosnejše od preostalih manj tveganih naložb. Tako je za mlajše, ki bodo varčevali daljše obdobje smiselno, da imajo v začetnem obdobju varčevanja svoje prihranke investirane večinoma v delnice. Ko se začenjajo bližati upokojitvi in obdobju, ko bodo začeli prejemati iz prihrankov dodatno pokojnino, se prične delež delnic zniževati, povečevati pa se prične delež kratkoročno bolj varnih naložb, kot so obveznice. S tem je zagotovljeno optimalno razmerje med donosom in tveganjem tekom celotnega varčevanja.

Kako deluje v praksi?

Krovni sklad življenjskega cikla Pokojninske družbe A je sestavljen iz treh kritnih skladov. Zavarovanci mlajši od 42 let začnejo svoje varčevanje v delniškem skladu v katerem bo med 55 do 85 % delnic.

Ko dopolnijo starost 42 let samodejno prestopijo v uravnoteženi sklad z 15 do 35 % delniških naložb in po 55. letu starosti prestopijo v sklad zajamčenega donosa, kjer imajo zagotovljen zajamčeni donos. Sicer pa lahko enkrat letno brezplačno prestopijo v manj tvegan sklad, v katerem nato nadaljujejo varčevanje.

Zavarovanci, ki niso naklonjeni tveganju, lahko že v začetku

pristopijo neposredno v sklad zajamčenega donosa.

Edini z jamstvom glavnice v uravnoteženem skladu

Posebnost življenjskega cikla Pokojninske družbe A predstavlja uravnoteženi sklad, v katerem imajo vsi zavarovanci, ki bodo vanj vključeni vsaj deset let, jamstvo glavnice na vplačane premije

Glavne prednosti:

Prilagajanje naložb starosti zavarovanca

Možnost brezplačnega prestopa med skladi (1x letno)

Davčna olajšava

Profesionalno upravljanje sredstev

Možnost kolektivnega ali individualnega pristopa

Pristop v sklade življenjskega cikla bo možen od 1. januarja 2016.

PRO
Članki
Članki EBRI: 79 odstotkov Američanov namerava delo nadaljevati po upokojitvi

To pa pogosto zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ne bo možno. Medtem so starejši Slovenci še vedno med najmanj delovno aktivnimi.

PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Če ste eden izmed 307.570 Slovencev, ki ste v minulih dneh prejeli informativni izračun dohodnine, po katerem boste to morali spet...

PRO
Članki
Članki Večino zaposlenih v razvitih državah skrbi, kako bodo shajali v pokoju

Kar polovica zaposlenih Evropejcev pričakuje, da bo morala po upokojitvi še delati prek različnih oblik občasnega dela.

PRO
Članki
Članki Nemci bodo delali do 67. leta

Nemška koalicija je soglasno sprejela postopen dvig upokojitvene starosti na 67 let.

PRO
Članki
Članki Pogoji za javne pokojnine v letu 2019

Letos so prvič izenačeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske.

PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.

PRO
Članki
Članki Recept za nižjo dohodnino 

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji, s katero si lahko znižamo dohodnino in poskrbimo za svojo...