FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Življenjski cikel s 1. januarjem tudi pri Pokojninski družbi A

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 1 min
03.12.2015  10:36
Pokojninska družba A je s strani Agencije za zavarovalni nadzor prejela soglasje za izvajanje naložbene politike življenjskega cikla, s katero bo zavarovancem omogočila varčevanje za pokojnino tudi v bolj dinamičnih delniških naložbah
Življenjski cikel s 1. januarjem tudi pri Pokojninski družbi A

Naložbena politika življenjskega cikla predstavlja novost na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, saj omogoča zavarovancem, da poleg obstoječe naložbene politike zajamčenega donosa, v kateri so bila sredstva investirana zelo konservativno, izberejo naložbeno politiko življenjskega cikla, ki bo sredstva investirala v bolj dinamične delniške naložbe.

Naložbena politika skladov življenjskega cikla je prilagojena starosti posameznega zavarovanca, ki z dosegom določene starosti prehaja v vedno bolj konservativne sklade.

Življenjski cikel temelji na zgodovinskih podatkih, da so delnice dolgoročno donosnejše od preostalih manj tveganih naložb. Tako je za mlajše, ki bodo varčevali daljše obdobje smiselno, da imajo v začetnem obdobju varčevanja svoje prihranke investirane večinoma v delnice. Ko se začenjajo bližati upokojitvi in obdobju, ko bodo začeli prejemati iz prihrankov dodatno pokojnino, se prične delež delnic zniževati, povečevati pa se prične delež kratkoročno bolj varnih naložb, kot so obveznice. S tem je zagotovljeno optimalno razmerje med donosom in tveganjem tekom celotnega varčevanja.

Kako deluje v praksi?

Krovni sklad življenjskega cikla Pokojninske družbe A je sestavljen iz treh kritnih skladov. Zavarovanci mlajši od 42 let začnejo svoje varčevanje v delniškem skladu v katerem bo med 55 do 85 % delnic.

Ko dopolnijo starost 42 let samodejno prestopijo v uravnoteženi sklad z 15 do 35 % delniških naložb in po 55. letu starosti prestopijo v sklad zajamčenega donosa, kjer imajo zagotovljen zajamčeni donos. Sicer pa lahko enkrat letno brezplačno prestopijo v manj tvegan sklad, v katerem nato nadaljujejo varčevanje.

Zavarovanci, ki niso naklonjeni tveganju, lahko že v začetku

pristopijo neposredno v sklad zajamčenega donosa.

Edini z jamstvom glavnice v uravnoteženem skladu

Posebnost življenjskega cikla Pokojninske družbe A predstavlja uravnoteženi sklad, v katerem imajo vsi zavarovanci, ki bodo vanj vključeni vsaj deset let, jamstvo glavnice na vplačane premije

Glavne prednosti:

Prilagajanje naložb starosti zavarovanca

Možnost brezplačnega prestopa med skladi (1x letno)

Davčna olajšava

Profesionalno upravljanje sredstev

Možnost kolektivnega ali individualnega pristopa

Pristop v sklade življenjskega cikla bo možen od 1. januarja 2016.

PRO
Članki
Članki Pogoji za javne pokojnine v letu 2019

Letos so prvič izenačeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske.

PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.

PRO
Članki
Članki Recept za nižjo dohodnino 

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji, s katero si lahko znižamo dohodnino in poskrbimo za svojo...

PRO
Članki
Članki Znižajte si dohodnino do konca leta z varčevanjem

Le še do konca leta si lahko znižamo dohodnino z vplačilom premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, s katerim...

PRO
Članki
Članki Bo pokojninsko problematiko reševala generacija 50+?

Med vsemi državami OECD ima Slovenija eno najnižjih stopenj delovne aktivnosti zaposlenih v starosti od 55 do 64 let. Ta znaša le 35...

PRO
Članki
Članki Kaj pa zdaj, ko zmanjkuje zaposlenih?

Kar 75 odstotkov zaposlenih v Sloveniji se upokoji takoj, ko izpolnijo minimalne pogoje za upokojitev, tako ima Slovenija med vsemi...

PRO
Članki
Članki Koliko vas stane kognitivna lenoba?

Zaradi nagnjenosti k statusu quo ne opustimo slabih navad in ne začnemo privzemati dobre.