FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Življenjski cikel s 1. januarjem tudi pri Pokojninski družbi A

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 1 min
03.12.2015  10:36
Pokojninska družba A je s strani Agencije za zavarovalni nadzor prejela soglasje za izvajanje naložbene politike življenjskega cikla, s katero bo zavarovancem omogočila varčevanje za pokojnino tudi v bolj dinamičnih delniških naložbah
Življenjski cikel s 1. januarjem tudi pri Pokojninski družbi A

Naložbena politika življenjskega cikla predstavlja novost na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, saj omogoča zavarovancem, da poleg obstoječe naložbene politike zajamčenega donosa, v kateri so bila sredstva investirana zelo konservativno, izberejo naložbeno politiko življenjskega cikla, ki bo sredstva investirala v bolj dinamične delniške naložbe.

Naložbena politika skladov življenjskega cikla je prilagojena starosti posameznega zavarovanca, ki z dosegom določene starosti prehaja v vedno bolj konservativne sklade.

Življenjski cikel temelji na zgodovinskih podatkih, da so delnice dolgoročno donosnejše od preostalih manj tveganih naložb. Tako je za mlajše, ki bodo varčevali daljše obdobje smiselno, da imajo v začetnem obdobju varčevanja svoje prihranke investirane večinoma v delnice. Ko se začenjajo bližati upokojitvi in obdobju, ko bodo začeli prejemati iz prihrankov dodatno pokojnino, se prične delež delnic zniževati, povečevati pa se prične delež kratkoročno bolj varnih naložb, kot so obveznice. S tem je zagotovljeno optimalno razmerje med donosom in tveganjem tekom celotnega varčevanja.

Kako deluje v praksi?

Krovni sklad življenjskega cikla Pokojninske družbe A je sestavljen iz treh kritnih skladov. Zavarovanci mlajši od 42 let začnejo svoje varčevanje v delniškem skladu v katerem bo med 55 do 85 % delnic.

Ko dopolnijo starost 42 let samodejno prestopijo v uravnoteženi sklad z 15 do 35 % delniških naložb in po 55. letu starosti prestopijo v sklad zajamčenega donosa, kjer imajo zagotovljen zajamčeni donos. Sicer pa lahko enkrat letno brezplačno prestopijo v manj tvegan sklad, v katerem nato nadaljujejo varčevanje.

Zavarovanci, ki niso naklonjeni tveganju, lahko že v začetku

pristopijo neposredno v sklad zajamčenega donosa.

Edini z jamstvom glavnice v uravnoteženem skladu

Posebnost življenjskega cikla Pokojninske družbe A predstavlja uravnoteženi sklad, v katerem imajo vsi zavarovanci, ki bodo vanj vključeni vsaj deset let, jamstvo glavnice na vplačane premije

Glavne prednosti:

Prilagajanje naložb starosti zavarovanca

Možnost brezplačnega prestopa med skladi (1x letno)

Davčna olajšava

Profesionalno upravljanje sredstev

Možnost kolektivnega ali individualnega pristopa

Pristop v sklade življenjskega cikla bo možen od 1. januarja 2016.

PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Večina še vedno ne ve, da si lahko poleg olajšave za vzdrževane družinske člane (otroke) dohodninsko osnovno zniža tudi z...

PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.