FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Pokojninsko zavarovanje tudi po meri mladih

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 4 min
16.09.2015  22:30
Izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja imajo pri iskanju donosnejših poti za plemenitenje sredstev zavarovancev bolj proste roke, naložbena politika življenjskega cikla naj bi prepričala predvsem mlade
Pokojninsko zavarovanje tudi po meri mladih

Ponudniki dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo zavarovancem ob naložbeni politiki z zajamčenim donosom kmalu lahko ponudili tudi naložbeno politiko življenjskega cikla. Po novem bomo lahko za dodatno pokojnino varčevali tudi v delnicah, in ne zgolj obveznicah in depozitih, kar pa za zavarovance pomeni večje tveganje.

smeh-upokojenci-th.1442424674.jpg.n.960px.jpg

Med različnimi oblikami varčevanja za dostojno pokojnino je v Sloveniji najbolj razširjeno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Vanj je vključenih okoli 500 tisoč posameznikov, premije pa jim večinoma vplačujejo odgovorni delodajalci. Donosnost na njihova sredstva ni visoka, saj imajo pokojninci zaradi strogih zakonskih omejitev pri vlaganju precej zvezane roke, kar najbolj zmoti mlade. Pokojninski skladi se jim zdijo preveč konservativni, saj so pripravljeni več tvegati - varčevanje za dodatno pokojnino jim je namreč zelo oddaljena korist. Novi zakon, ki med pokojninske sklade vpeljuje življenjski cikel, je tistim mladim, ki so pripravljeni sprejeti večje tveganje, pisan na kožo.

Ob naložbeni politiki z zajamčenim donosom lahko upravljavci pokojninskih skladov zdaj ponudbo razširijo z manj konservativno naložbeno politiko življenjskega cikla. Takšni skladi bodo lahko ustvarjali večje donose, kot so jih do zdaj zajamčeni skladi, ki ta hip zagotavljajo minimalno 1,5-odstotno letno donosnost. Poleg možnih večjih donosov je prednost pokojninskih skladov tudi večja možnost izbire, vendar je treba sprejeti tudi večje tveganje. Upravljavci pokojninskih skladov so novost pozdravili, saj omogoča širši nabor produktov in je s tem potencialno privlačnejša za širši krog podjetij in zavarovancev.

Odločilni dejavnik je starost

Pri naložbeni politiki življenjskega cikla bodo zavarovanci glede na starost sicer samodejno vključeni v ustrezni podsklad krovnega sklada ali v skupino kritnih skladov. Zavarovanci bodo lahko izbirali med tremi skladi - zajamčenemu se pridružujeta še mešani sklad in najbolj tvegani večinoma delniški sklad, ključni dejavnik za izbor pa bo starost. Mlajši zavarovanci bodo tako začeli varčevati v skladu z bolj agresivno naložbeno politiko in možno višjo donosnostjo, po dopolnitvi določene starosti bodo prešli v bolj uravnotežen podsklad, pred upokojitvijo pa bodo vključeni v podsklad z zajamčeno donosnostjo.

Zavarovanci, ki izvajalcu ne bodo sporočili, v katerem podskladu želijo varčevati, bodo samodejno vključeni v podsklad z naložbeno politiko, ki ustreza njihovi starosti. Prehodi med kritnimi skladi istega upravljavca so mogoči v skladu s starostnimi omejitvami, ki jih določajo pravila upravljanja posameznega kritnega sklada, in sicer enkrat na leto brez stroškov za zavarovanca. Zavarovanec lahko ne glede na življenjsko obdobje v okviru skupine kritnih skladov življenjskega cikla vedno izbere tudi takšen kritni sklad, ki ima naložbeno politiko zagotavljanja zajamčene donosnosti ali pa nižjo stopnjo tveganja, kot je predvidena za njegovo starost. Izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo večinoma sami upravljali sredstva, stroške pa omejuje zakonodaja.

Večja izbira je dobrodošla

»Vsaka dodatna oblika varčevanja je dobrodošla, posameznik pa se lahko sam odloči, kako bo varčeval za pokojnino. Če je mlajši, lahko izbere bolj dinamično naložbeno politiko, saj izračuni na dejanskih zgodovinskih podatkih kažejo, da je varčevanje v delnicah dolgoročno donosnejše. Ko pa ima zavarovanec le nekaj let do upokojitve, je zanj bolj smiselno varčevanje v konservativnejšem skladu, torej v skladu z zajamčeno donosnostjo. To je tudi bistvo naložbene politike življenjskega cikla saj se sestava naložb samodejno prilagaja starosti zavarovanca in skrbi za optimalno razmerje med donosom in tveganjem med celotnim varčevanjem. Vsak zavarovanec pa bo imel vedno možnost, da izbere sklad z bolj konservativno naložbeno politiko oziroma zajamčenim donosom, če osebno ni naklonjen bolj dinamičnim naložbam,« o novostih pravi Karmen Dietner, predsednica uprave Pokojninske družbe A.

dietner-karmen-ih.jpg.c.600px.jpg
Karmen Dietner, Pokojninska družba A: Če je zavarovanec mlajši, lahko izbere bolj dinamično naložbeno politiko, saj izračuni kažejo, da je varčevanje v delnicah dolgoročno donosnejše. Ko pa ima le nekaj let do upokojitve, je bolj smiselno, da varčuje v bolj konservativnem skladu, torej v skladu z zajamčeno donosnostjo.

lubej-samo3-sb.1442424673.jpg.c.600px.jpg
Samo Lubej, Finančni trgi: Ideja, da bi 40 let varčevali v skrajno konservativnih produktih, in v to siliti 25-letnika, je sprta z naložbeno teorijo. Mlade je že od osnovne šole treba opozarjati, da država ne bo poskrbela za njihovo pokojnino, kot je za njihove babice in dedke, jim dati znanje, da bodo lahko ukrepali, in jih nato ves čas spodbujati k ukrepanju.

Zavedati se je treba večjega tveganja

Izbira naložbene politike življenjskega cikla je tako primerna za zavarovance, ki lažje sprejemajo tveganja - torej predvsem mlajše, ki pokojninskim skladom pogosto očitajo prenizko donosnost. S tem je povezano tudi večje tveganje. Projekcije pokažejo, da bi zavarovanec, vključen v življenjski cikel, lahko imel do 40 odstotkov višjo dodatno pokojnino od zavarovanca z zajamčenim donosom, obstaja pa tudi tveganje, da bi bila njegova pokojnina skoraj enako nižja od pokojnine z zajamčenim donosom. Tveganja v zvezi z donosom po novem bolj kot prej prevzema tudi zavarovanec. Ta mora biti zato dobro seznanjen z novostmi, da se bo znal odločiti za najprimernejši kritni sklad, ki se ujema z njegovimi pričakovanji ter že sklenjenimi oblikami zavarovanj in varčevanj.

Konservativnost sprta z dolgoročnostjo

Ideja, da bi 40 let varčevali v skrajno konservativnih produktih, in v to siliti 25-letnika, je po mnenju naložbenega svetovalca Sama Lubeja iz Finančnih trgov sprta z naložbeno teorijo in je zato nujno novost pozdravil. Nekdo, ki bo upošteval pravila vlaganja življenjskega cikla, bo verjetno na koncu imel večji izkupiček. Ob tem na negativni strani obstaja vendarle majhna verjetnost, da bo varčevalec na koncu imel manj denarja, kot bi ga imel ob zdajšnji naložbeni politiki. Naložbena teorija je na podlagi zgodovinskih izkušenj jasno opredelila, v katerih naložbah je optimalno varčevati glede na rok. Zlasti kadar gre za dolgoročno varčevanje s postopnimi vplačili, so to predvsem delnice. V tem, da sredstva za pokojnino nalagamo tudi bolj tvegano, Lubej ne vidi težav. »Privarčevati po strokovno argumentiranih pravilih kar največ in na koncu imeti čim višjo pokojnino - to bi moral biti cilj vseh. Države (zakonodajalca), pokojninskih družb in vlagateljev,« je še dodal Lubej.

Potrebnega več znanja in spodbud

Največjo težavo Lubej še vedno vidi v tem, da država premalo spodbuja varčevanje za dodatno pokojnino. Tako v smislu obdavčenja kot tudi ozaveščanja in izobraževanja mladih o finančni in pokojninski problematiki. »Mladim bi morali že v osnovni šoli, potem spet v srednji in še kje jasno in glasno povedati, da država ne bo poskrbela za njihovo pokojnino, kot je za njihove babice in dedke, delno tudi za starše. Treba jim je jasno povedati, kako bo, jim dati znanje, da bodo lahko ukrepali, in jih nato ves čas spodbujati k ukrepanju oziroma jih za to davčno in drugače nagrajevati,« še pravi Lubej.

Koliko tvegani so posamezni skladi

V skladih zajamčenega donosa - starostna meja se začne pri 55 letih - bodo donosnosti še vedno zajamčene, minimalne višine jamstva določa ministrstvo za finance. Za doseganje zajamčene donosnosti bodo sredstva večinoma naložena v varnih naložbah, kot so obveznice in depoziti. Do največ deset odstotkov so lahko vključene tudi delnice ali denimo nepremičnine. V ta sklad bodo avtomatično razporejeni novi zavarovanci, ki se približujejo upokojitvi, zanje se bodo lahko odločali tudi tisti, ki niso preveč naklonjeni tveganju.

Mešani skladi bodo večinoma namenjeni tistim v srednjih letih, saj se starostna meja začne pri 45 letih in seže do 60. leta. Košarice naložb teh skladov se med izvajalci razlikujejo, tako je pri nekaterih manj tveganih naložb (od 20 do 30 odstotkov), pri drugih več, tudi do 60 odstotkov.

Najbolj tvegan bo tretji sklad, ki je namenjen zavarovancem, starim do 45 let, ponekod do 50 let. Sestavljale ga bodo predvsem delniške in druge bolj tvegane naložbe, in sicer med 60 in 90 odstotki, odvisno od izvajalca.

Preberite tudi:

16.09.2015

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Večina še vedno ne ve, da si lahko poleg olajšave za vzdrževane družinske člane (otroke) dohodninsko osnovno zniža tudi z...

PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.