FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Kako lahko kot upokojenec občasno delate čez mejo

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 3 min
30.07.2014  22:30
Pogledali smo, kako lahko kot upokojenec delate v Nemčiji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem
Kako lahko kot upokojenec občasno delate čez mejo

shutterstock-53997076.1406743437.jpg.o.600px.jpg

2.1406743649.jpg

Ob 580 evrih povprečne mesečne pokojnine marsikateri upokojenec išče možnosti dodatnega zaslužka. Bralci ste nam pisali, da vas zanima, kako je v primerih, ko upokojenec dela v tujini, zato smo preverili možnosti občasnega dela v treh sosednjih državah in Nemčiji.

Naj že na začetku opozorimo, da se upokojencu, ki je doma ali v tujini zaposlen ali samostojno opravlja dejavnost, za čas zaposlitve oziroma opravljanja dejavnosti pravica do pokojnine zamrzne. Lahko pa upokojenci delajo honorarno, prek avtorskih, podjemnih in podobnih pogodb. Ti prihodki se jim sicer vštevajo v dohodnino, o čemer pišemo podrobneje v sosednjem članku.

V Avstriji boste za nekatere poklice potrebovali dovoljenje

Upokojenci lahko v vseh državah EU delajo brez omejitev, če seveda so državljani EU. Pri redni zaposlitvi omejitev ni, a za nekatere poklice bo treba pridobiti dokazila. Upokojeni slovenski zdravnik bo tako v Avstriji moral pridobiti soglasje avstrijskega ministrstva za zdravje. Tudi sicer je treba za vse obrtne dejavnosti in poklice, kjer se dejavnost opravlja samostojno (arhitekti, odvetniki...), pridobiti dovoljenje, pojasnjuje Johann Picej, davčni svetovalec iz Celovca.

Nemški upokojenci delajo prek malega dela

V Nemčiji upokojenci že nekaj časa občasno delajo prek malega dela. Gre za začasno obliko dela, pri kateri lahko upokojenec neobdavčeno zasluži do največ 450 evrov na mesec, ob tem pa obdrži svojo pokojnino. Upokojenci lahko prek malega dela opravljajo delo kjerkoli - v podjetjih in pri fizičnih osebah. Delo je sicer omejeno na največ 50 delovnih dni na leto ali pa denimo za čas trajanja projekta.

Pogodbeno delo na Hrvaškem podobno kot v Sloveniji

Na Hrvaškem lahko upokojenci opravljajo občasna dela prek pogodb o delu, ki so podobne našim avtorskim in podjemnim pogodbam. Ključno torej je, da je takšno delo občasno, bodisi fizično bodisi intelektualno, v določenem obsegu in za dogovorjen znesek, pogosto pa se ne izvaja v prostorih delodajalca. Prav tako lahko upokojenci opravljajo sezonska dela v kmetijstvu. V nasprotju s slovenskimi upokojenci pa lahko hrvaški upokojenci po upokojitvi še naprej delajo po pogodbi o zaposlitvi za polovični delovni čas in ob tem obdržijo pokojnino. To seveda v Sloveniji ni možno in bi takemu upokojencu, ki bi se redno zaposlil na Hrvaškem, v Sloveniji zamrznili pravico do prejemanja pokojnine (več v sosednjem članku).

Italijani poostreno nad delo na črno

V Italiji lahko naši upokojenci delajo prek tako imenovane pogodbe o občasnem delu (collaborazione occasionale) ali prek pogodbe o projektnem delu (contratto a progetto). Precej upokojencev poleti opravlja sezonska dela, a pozor, poskrbite, da vas bo delodajalec prijavil, saj so kazni za delo na črno visoke, Italijani pa so v zadnjih letih precej poostrili nadzor. Svetovanje o delu upokojencev in davkih, oddaji davčnih napovedi in podobno lahko brezplačno dobite na lokalnih centrih za davčno svetovanje (CAF - Centro di assistenza fiscale).

NEMČIJA

Prek malega dela lahko upokojenec neobdavčeno zasluži do 450 evrov na mesec (delodajalec na ta znesek plača še pavšalne prispevke v višini 30 odstotkov oziroma za upokojence, ki so že zavarovani, v višini 15 odstotkov).

Če upokojenec na mesec zasluži več kot 450 evrov, a manj kot 850 evrov, mora tudi sam plačati prispevke sorazmerno glede na dohodek, začetna stopnja je 11 odstotkov.

Malo delo je omejeno na največ 50 delovnih dni v koledarskem letu oziroma mora biti časovno določeno v pogodbi.

Več o malem delu najdete na spletni strani agencije za malo delo ( www.minijob-zentrale.de ).

AVSTRIJA

Pri pogodbenem delu - če gre za čezmejno delo - mora delodajalec odvesti 20-odstotno akontacijo dohodnine, lahko pa upokojenec prinese potrdilo slovenske davčne uprave, da se bo dohodek obdavčil v Sloveniji.

Možnost občasnega dela je tudi prek tako imenovanega občasnega ali prostega dela (Freies Dienstverhältnis), če gre denimo za administrativna dela v pisarni, risanje načrtov za arhitekta in podobno - v tem primeru se akontacija dohodnine ne zaračuna, izvajalec pa mora sam prijaviti dohodek, ima pa možnost odbitka stroškov.

Sicer za delo ni treba upoštevati posebnih pogojev - izjema so zdravniki in medicinsko osebje, ki morajo pridobiti dovoljenje, in obrtniki, kjer se je treba registrirati.

Dohodninske napovedi pri zaposlitvi v Avstriji ni treba oddajati, pri obrtni dejavnosti in svobodnih poklicih ali občasnem delu pa ta obveznost obstaja.

HRVAŠKA

Možno je delati prek pogodbenega dela (podobno kot pri nas avtorske in podjemne pogodbe), možno je tudi sezonsko delo v kmetijstvu, svetovalne, prevajalske in druge podobne pogodbe (recimo akviziterstvo).

Za delo upokojenca bo hrvaški delodajalec moral plačati 25-odstotni davek in dodaten davek (prirez), ki je odvisen od občine (v Zagrebu znaša denimo 18 odstotkov).

Na Hrvaškem lahko upokojenci delajo za polovični delovni čas in ob tem ohranijo polno pokojnino - če se boste zaposlili na Hrvaškem, pa vam bodo pri nas po našem ZPIZ-2 pravico do prejemanja pokojnine zamrznili.

ITALIJA

Pri pogodbi o občasnem delu boste morali plačati 23-odstotno akontacijo dohodnine in prispevke, prispevki delodajalca pa znašajo okoli 20 odstotkov od bruto zneska.

Pri projektnem delu znašajo prispevki delodajalca 40 odstotkov od bruto zneska.

Pri svobodnih poklicih boste morali poleg plačila akontacije dohodnine in svojih prispevkov odvesti tudi 20-odstotni davek na dodano vrednost (od celotnega zneska), ki pa ga lahko potem zahtevate nazaj.

Podrobne informacije o obdavčitvah različnih oblik dela in oddaji dohodninske napovedi lahko najdete na straneh centra za davčno svetovanje ( [www.cafcisl.it] ).

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

PRO
Članki
Članki Do nižje dohodnine z več otroki ali varčevanjem za pokojnino

Dohodninsko osnovo si lahko do konca leta znižamo z olajšavami. Najbolj uveljavljena je olajšava za vzdrževane družinske člane,...