FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Slovenija na repu držav po stopnji nadomestitve pokojnin

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 2 min
26.02.2014  22:30
Neto pokojnina upokojenca s povprečnimi prihodki v državah OECD znaša 79 odstotkov njegove neto plače pred upokojitvijo - Slovenija je z 59 odstotki na predzadnjem mestu
Slovenija na repu držav po stopnji nadomestitve pokojnin

Javna pokojninska zavarovanja v povprečju zaposlenim zagotavljajo pokojnino v višini 49 odstotkov njihove neto plače, razliko do 79 odstotkov pa zagotavljajo dodatna pokojninska zavarovanja.

V Sloveniji je bilo lani 418 tisoč starostnih upokojencev oziroma 4,1 odstotka več kot leto prej, na enega upokojenca pa je prišlo le še 1,38 zavarovanca. Povprečna mesečna starostna pokojnina je znašala malenkost več kot 615 evrov, realna vrednost pokojnin pa se je lani znižala že četrto leto zapored, in sicer za skoraj dva odstotka. Napovedi za naprej so še slabše, čeprav ima Slovenija zdaj nadpovprečno višino nadomestitve iz javne pokojnine -pri nas namreč znaša 59 odstotkov, povprečje OECD je 49 odstotkov.

pokojninskokacic41-1393448985-jpg-o-600px.1393449446.jpg

Za dostojno življenje v pokoju potrebnih 700 evrov na mesec

Slovenija je kljub nadpovprečni javni pokojnini ena izmed redkih članic OECD, ki že danes ne dosega ciljnega razmerja 70 odstotkov med neto plačo pred upokojitvijo in neto pokojnino. Pokojnina za ustrezno starost naj bi namreč znašala 70 odstotkov plače, v povprečju torej 700 evrov, kar naj bi po merilih OECD zagotavljalo dostojno življenje v pokoju.

Razlike med javno in dodatno pokojnino so precejšnje

V Nemčiji javno pokojninsko zavarovanje zagotavlja 55,3 odstotka neto plače, dodatno pokojninsko zavarovanje pa nadaljnjih 21,1 odstotka plače. Še večje razlike v stopnji nadomestitve med javnim in dodatnim pokojninskim zavarovanjem so v ZDA, Veliki Britaniji, na Danskem in v Švici, vendar tudi v teh državah zaposleni s povprečnimi prihodki prejema neto pokojnino v višini nad 70 odstotkov svoje neto plače pred upokojitvijo.

Šibek razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja pri nas

Vzrok za nizke pokojnine pri nas je v premajhnem obsegu dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se kljub velikemu upadu razmerja med pokojnino in plačo v zadnjem desetletju ni zmoglo zadosti razviti. Kljub velikemu deležu vključenih v dodatno pokojninsko zavarovanje, v Sloveniji znaša 47 odstotkov, v zadnjem desetletju zaradi prenizkih premij, poznega vstopa v to obliko varčevanja, slabe promocije od države in dvigov prihrankov v zadnjih letih drugemu stebru ni uspelo zbrati dovolj sredstev, ki bi lahko nadomestila upad javnih pokojnin. Skupno sredstva pokojninskih skladov v državah OECD znašajo 73,8 odstotka skupnega BDP, v Sloveniji pa le 2,9 odstotka BDP. Na Nizozemskem ta sredstva znašajo 135 odstotkov BDP, v Švici 111 odstotkov, na Češkem 6,5 odstotka in na Slovaškem 8,4 odstotka.

Prihodnje pokojnine vir za razvojne projekte

Sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja bi lahko bila tudi pomemben dolgoročni vir financiranja za številne razvojne projekte, saj po izkušnjah tujih držav z najbolj razvitim dodatnim pokojninskim zavarovanjem prek 50 odstotkov naložb pokojninskih skladov v delnicah pomenijo delnice domačih podjetij, prek 70 odstotkov naložb pokojninskih skladov v obveznicah pa obveznice domačih izdajateljev. Sredstva pokojninskih skladov bi se lahko tako tudi v Sloveniji plasirala v varne, dolgoročne naložbe v infrastrukturo, energetiko, transport in na številna druga področja, ki jih naše gospodarstvo nujno potrebuje. Ob dragem zadolževanju naše države na tujih kapitalskih trgih je ta potreba bo domačem dolgoročnem kapitalu še toliko bolj očitna.

Izdatki za javne pokojnine se bodo še povečevali

Tudi nadpovprečni prispevni stopnji za javno pokojninsko zavarovanje brez dodatnega pokojninskega zavarovanja ne uspe zadržati demografskega pritiska na javne pokojnine. V državah OECD je ta stopnja leta 2012 znašala 19,6 odstotka, v Sloveniji je 24,4 odstotka. Povprečni izdatek za pokojnine v državah OECD je leta 2009 znašal 9,2 odstotka BDP. V povprečju 17 odstotkov stroška pokojnin prevzamejo osebna pokojninska zavarovanja, 83 odstotkov pa javna pokojninska zavarovanja. Projekcija kaže, da se bo do leta 2050 delež izdatkov za pokojnine v Sloveniji povečal na 17,9 odstotka BDP (povprečje naj bi znašalo 11,7 odstotka BDP). Slovenija bo takrat imela drugi največji delež izdatkov za pokojninsko zavarovanje.

Potrebne so spodbude za razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja

Za spremembo neugodnega slovenskega trenda so nujni ukrepi za spodbujanje razvoja dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, ki mora poleg dviga davčne olajšave z zdajšnjih 5,844 odstotka bruto plače in odprave absolutne omejitve višine davčne olajšave (zdaj 2.819 evrov na leto) nujno zajemati tudi dejavnejšo promocijo s strani države.

Preberite tudi:

17.04.2014

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

PRO
Članki
Članki Do nižje dohodnine z več otroki ali varčevanjem za pokojnino

Dohodninsko osnovo si lahko do konca leta znižamo z olajšavami. Najbolj uveljavljena je olajšava za vzdrževane družinske člane,...