FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Za mlajše privlačnejše dodatno pokojninsko varčevanje

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 4 min
05.01.2014  22:30
Naložbena politika življenjskega cikla bo zanimiva za mlajše, ki pokojninskim skladom pogosto očitajo prenizko donosnost
Za mlajše privlačnejše dodatno pokojninsko varčevanje

Izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja imajo pri iskanju donosnejših poti za plemenitenje sredstev zavarovancev odslej bolj proste roke. Ob naložbeni politiki z zajamčenim donosom lahko zdaj ponudbo razširijo z manj konservativno naložbeno politiko življenjskega cikla. Prednosti so v večji možnosti izbire in možnih večjih donosih, vendar se s tem pojavi tudi večje tveganje. Novost si bo pot med zavarovance utrla v prvi polovici leta, med upravljavci pa smo potipali utrip pred začetkom izvajanja.

mlada-varcevalca-th.1388952790.jpg.o.600px.jpg
Foto: Thinkstock

Letošnja novost pri pokojnincih temelji na predpostavki, da so delnice dolgoročno donosnejše od obveznic in zato dolgoročno manj tvegane. Izbira naložbene politike življenjskega cikla je primerna za zavarovance, ki bolje sprejemajo tveganja - torej predvsem mlajše, ki pokojninskim skladom pogosto očitajo prenizko donosnost. S tem je povezano tudi večje tveganje. Projekcije pokažejo, da bi zavarovanec, vključen v življenjski cikel, lahko imel do 40 odstotkov višjo dodatno pokojnino od zavarovanca z zajamčenim donosom, obstaja pa tudi tveganje, da bi bila njegova pokojnina skoraj enako nižja od pokojnine z zajamčenim donosom, pravi Peter Filipič, prvi človek Pokojninske družbe A. Tveganja v zvezi z donosom po novem bolj kot prej prevzema tudi zavarovanec. Ta mora biti zato dobro seznanjen z novostmi, da se bo znal odločiti za najprimernejši kritni sklad, ki se ujema z njegovimi pričakovanji ter že sklenjenimi oblikami zavarovanj in varčevanj.

Konservativnost sprta z dolgoročnostjo

»Dozdajšnja ideja, da bi 40 let varčevali v skrajno konservativnih produktih, je bila skregana z naložbeno teorijo, zato novost pozdravljam,« pravi svetovalec Samo Lubej iz družbe Finančni center. Kot pozitivno je poudaril to, da bo nekdo, ki bo upošteval pravila vlaganja življenjskega cikla, verjetno na koncu imel večji izkupiček. Ob tem na negativni strani obstaja vendarle neka majhna verjetnost, da bo varčevalec na koncu imel manj denarja, kot bi ga imel ob zdajšnji naložbeni politiki. V tem, da sredstva za pokojnino nalagamo tudi bolj tvegano, Lubej ne vidi težav. Naložbena teorija je na podlagi zgodovinskih izkušenj jasno opredelila, v katerih naložbah je optimalno varčevati glede na rok. Zlasti kadar gre za dolgoročno varčevanje s postopnimi vplačili, so to predvsem delnice.

Enkrat na leto bo mogoč brezplačen prehod

Pri naložbeni politiki življenjskega cikla bodo zavarovanci glede na starost sicer samodejno vključeni v ustrezni podsklad krovnega sklada ali v skupino kritnih skladov. Mlajši zavarovanci bodo začeli varčevati v skladu z bolj agresivno naložbeno politiko in možno višjo donosnostjo, po izpolnitvi določene starosti bodo prešli v bolj uravnotežen podsklad, pred upokojitvijo pa bodo vključeni v podsklad z zajamčeno donosnostjo.

Zavarovanci, ki izvajalcu ne bodo sporočili, v katerem podskladu želijo varčevati, bodo samodejno vključeni v podsklad z naložbeno politiko, ki ustreza zavarovančevi starosti. Prehodi med kritnimi skladi istega upravljavca so mogoči v skladu s starostnimi omejitvami, ki jih določajo pravila upravljanja posameznega kritnega sklada, in sicer enkrat na leto brez stroškov za zavarovanca. Zavarovanec lahko ne glede na življenjsko obdobje v okviru skupine kritnih skladov življenjskega cikla vedno izbere tudi takšen kritni sklad, ki ima naložbeno politiko zagotavljanja zajamčene donosnosti ali pa nižjo stopnjo tveganja, kot je predvidena za njegovo starost.

Izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo večinoma sami upravljali sredstva, stroške pa omejuje zakonodaja.

Pokojninska družba A

Naložbena politika življenjskega cikla je namenjena mlajšim zavarovancem, bolj »odpornim« proti občasnim izgubam, pravijo v Pokojninski družbi A. Od nje bodo imeli korist predvsem tisti, ki se ne bodo odzvali na večja nihanja donosov in občasno pojavljanje izgube, saj prav taki odzivi ponavadi dolgoročno izničijo končni večji donos bolj tvegane naložbene politike. Analiza prejšnjega obdobja pokaže, da so delnice dolgoročno donosnejše od obveznic, vendar nam z nakupi in prodajami ob upadih in rasteh tečajev le redko uspe povišati njihovo dolgoročno donosnost, dodajajo.

V družbi so se za pomoč pri upravljanju sredstev dogovorili z družbo s tega področja, z drugo družbo pa so se dogovorili za spremljanje tveganj. Tako bodo poskušali voditi čim bolj preudarno naložbeno politiko. »Novost zahteva večjo dinamiko upravljanja sredstev, zato bo upravljavska provizija na obeh skladih z visoko in srednjo delniško izpostavljenostjo odstotek na leto, medtem ko bo ta na skladu zajamčenega donosa ostala 0,55 odstotka na leto,« so nam odgovorili.

Prva osebna zavarovalnica

V Prvi osebni zavarovalnici so novost pozdravili, saj omogoča širši nabor produktov in je s tem potencialno privlačnejša za širši krog podjetij in zavarovancev.

»Zanjo se lahko odločijo mlajši zavarovanci in zavarovanci, ki imajo do upokojitve še vsaj nekaj let. Zavarovanci, ki so tik pred upokojitvijo, ostanejo v kritnem skladu z naložbeno politiko zagotavljanja zajamčene donosnosti in jim novost ni namenjena.

Ker novost ponuja možnost večjega donosa in možnost izbire različnih naložbenih politik glede na starost zavarovanca, se s tem približujemo potrebam in tudi željam zavarovancev. Ti lahko enkrat na leto spremenijo odločitev in izberejo novo naložbeno politiko,« pravijo.

Dodajajo, da bodo naložbe upravljali sami. »Tako kot do zdaj pa bomo tudi v prihodnje sodelovali s svetovnimi naložbenimi hišami.«

Stroški se za zavarovanca ne bodo povišali. Vstopne provizije še vedno določa zakonodaja: upravljavska provizija ostaja pri enem odstotku, vstopni stroški lahko znašajo največ tri odstotke.

Skupna pokojninska družba

V Skupni pokojninski družbi menijo, da bo tako kot pri vsaki novosti potreben določen čas, da se bo nabrala kritična masa zavarovancev oziroma njihovih sredstev. »Novost je pozitivna in pričakujemo, da bo pritegnila del individualnih zavarovancev ter kolektivne zavarovance predvsem iz vrst samostojnih podjetnikov in večinskih lastnikov podjetij. Storitev bomo ponudili zavarovancem po prejemu ustreznih dovoljenj.«

Večjih slabosti ne vidijo, prednost pa je po njihovem mnenju predvsem možnost odločanja zavarovancev za njim primerno oziroma sprejemljivo stopnjo tveganja naložb. Kot pravijo, bo upravljanje sredstev posredno (naložba v vzajemni sklad) ali neposredno.

Sestava stroškov se bo za zavarovanca spremenila, saj je zakon znižal maksimalne stroške upravljanja, dopustil pa nekatere druge stroške. A v Skupni pokojninski družbi menijo, da se stroški za zavarovanca ne bodo povišali, temveč znižali.

Zavarovalnica Triglav

Koliko zavarovancev se bo odločilo za izbiro naložbene politike življenjskega cikla, je težko napovedati, pa menijo v Zavarovalnici Triglav. Dodajajo, da je zanimiva tako za zavarovance srednjih let kot za mlade - tako za tiste, ki želijo sredstva med skladi prenašati sami, kot tiste, ki bodo izvajanje naložbene politike življenjskega cikla prepustili upravljavcu.

Upravljavec novih kritnih skladov bo Zavarovalnica Triglav, pri čemer lahko upravljavec posamezne storitve upravljanja prenese na drugo osebo, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje in pridobi soglasje nadzornega organa.

»Novela zakona je prinesla znižanje najvišje zakonsko dopustne meje vstopnih stroškov (na tri odstotke), izstopnih stroškov (na odstotek) in upravljavske provizije (na odstotek), v breme sklada pa lahko obračunavamo posredne stroške. To so stroški, ki dejansko nastanejo pri upravljanju premoženja sklada - denimo stroški nakupov in prodaj vrednostnih papirjev ali revizije. Pri zajamčenem kritnem skladu teh stroškov ne obračunavamo,« naštevajo.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

PRO
Članki
Članki Do nižje dohodnine z več otroki ali varčevanjem za pokojnino

Dohodninsko osnovo si lahko do konca leta znižamo z olajšavami. Najbolj uveljavljena je olajšava za vzdrževane družinske člane,...