FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Prihodnje leto privlačnejši pokojninski skladi

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 3 min
07.10.2013  22:30
Kaj prinašajo pred nedavnim sprejeti podzakonski akti o dodatnem pokojninskem zavarovanju

Delovanje upravljavcev skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja bo po novem preglednejše, zavarovanci in drugi bodo laže primerjali rezultate upravljanja skladov, nadzor nad upravljavci pa bo učinkovitejši, napoveduje izvršna direktorica v Modri zavarovalnici Vesna Razpotnik.

Pokojninsko zavarovanje se po novem deli na varčevalni in zavarovalni del, nadaljuje Razpotnikova, avgusta in septembra sprejeti podzakonski akti pa so podrobneje predpisali vsebino pravil upravljanja pokojninskih skladov, izjave o naložbeni politiki, načrt obvladovanja tveganj, obveščanje zavarovancev ter poročanje, ki omogoča nadzor nad upravljavci pokojninskih skladov.

razpotnik-vesna1-xx.1381167458.jpg.o.600px.jpg
Če je sprememba pokojninske zakonodaje v prid zavarovancu, jo izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja uporabljajo že zdaj. Vesna Razpotnik iz Modre zavarovalnice

Konkurenca med izvajalci bo večja

Kako so novi predpisi olajšali primerjavo delovanja in rezultatov skladov? Uredili so pripisovanje dobička na osebne račune zavarovancev, določili enako vsebino letnega izpiska o vplačilih in stanju na računu, uredili oblikovanje rezervacij na ravni člana sklada in sprotno poročanje regulatorju, zagotovili enak način vrednotenja premoženja in poenotili obveznosti pri poročanju nadzornim organom ter zavarovancem pa tudi vsebino letnih poročil pokojninskih skladov, odgovarja Razpotnikova. Rezultat bo večja konkurenčnost med izvajalci, zavarovanec pa bo laže izbiral med upravljavci skladov.

Glavne spremembe pri dodatnem pokojninskem zavarovanju

1. Uvaja se naložbena politika življenjskega cikla, začenja naštevati Razpotnikova. Zavarovanci bodo glede na starost samodejno vključeni v ustrezni podsklad krovnega sklada ali v skupino kritnih skladov. Mlajši zavarovanci bodo začeli varčevati v skladu z bolj agresivno naložbeno politiko in potencialno višjo donosnostjo, po izpolnitvi določene starosti bodo prešli v bolj uravnotežen podsklad, pred upokojitvijo pa bodo vključeni v podsklad z zajamčeno donosnostjo, o čemer pišemo tudi v spodnjem članku. Zavarovanci, ki izvajalcu ne bodo sporočili, v katerem podskladu želijo varčevati, bodo samodejno vključeni v podsklad z naložbeno politiko, ki ustreza zavarovančevi starosti.

2. Zaposleni bodo lahko izbirali med več kolektivnimi pokojninskimi načrti. Zavarovanec bo še vedno lahko hkrati vključen v en kolektivni in en individualni pokojninski načrt. Delodajalec pa lahko pristopi k več pokojninskim načrtom in zaposlenim omogoči izbiro med posameznimi načrti. Zavarovanec sicer ne bo mogel varčevati v dveh ali več kolektivnih načrtih hkrati, lahko pa bo prestopal med njimi.

3. Odpravljen je prag 51 odstotkov vključenih zaposlenih za uveljavljanje davčnih olajšav delodajalca.

4. Večinski lastniki podjetja so obravnavani enako kot samostojni lastniki dejavnosti. Po starem so bili namreč lastniki več kot 25-odstotnega deleža podjetja in samostojni podjetniki izključeni iz možnosti oblikovanja kolektivnega pokojninskega načrta. Letos ta omejitev ne velja več, večinski lastnik in samostojni podjetnik lahko kolektivno zavarujeta sebe in svoje zaposlene. Vsem pa morata ponuditi enake pogoje.

5. Zavarovanec ne more prenesti sredstev iz kolektivnega pokojninskega zavarovanja v individualni pokojninski načrt. Prenos je zdaj eksplicitno prepovedan, nekoč pa ni bil in nekateri zavarovanci so to zlorabljali. Razpotnikova: »Nekateri so se znašli in so tudi vplačana sredstva delodajalca prenesli na svoj individualni načrt in jih z njega dvignili.« Premije, ki jih plača delodajalec, so namenske in se razen pri majhnih zneskih uporabljajo samo za rento. Individualne premije pa lahko zavarovanec dvigne kadarkoli.

6. Stroški so omejeni. Upravljavska provizija je lahko največ enoodstotna, vstopni stroški so lahko do triodstotni, izstopni stroški so do enoodstotni, stroški prenosa pa znašajo 15 evrov. Stroške prenosa mora plačati posameznik, ki prenaša sredstva med pokojninskimi načrti, ne smejo pa se odšteti od privarčevanih sredstev.

2.1381167625.jpg

7. Sredstev, ki jih je delodajalec vplačal po 31. decembru 2012, zavarovanec ne more dvigniti, razen če so ob upokojitvi nižja od pet tisoč evrov.

8. Pogoji za izplačilo rente so po novem blažji. Starost upokojenca za izplačilo rente ni več pomembna, prav tako ni več pomembno obdobje varčevanja. Po novem zakonu je namreč do dodatne pokojnine upravičen tudi zavarovanec, ki je varčeval manj kot deset let. Edini pogoj za izplačilo dodatne pokojnine je, da je varčevalec že upokojen pri zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tudi vrsta pokojnine ni pomembna, lahko je starostna, invalidska ali družinska.

Kdaj začnejo veljati spremembe

Upravljavci morajo zdajšnje pokojninske načrte uskladiti do konca prihodnjega leta oziroma v dveh letih od sprejetja zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2. Novi, torej tudi krovni skladi bodo morali biti takoj usklajeni z novimi pravili, takoj pa so začele veljati tiste spremembe, ki niso bile zajete v pokojninskih načrtih. Izvajalci pokojninskih načrtov že opravljajo nekatere storitve po novem zakonu, čeprav jim še ne bi bilo treba. Po novem jih opravljajo, če je sprememba v korist varčevalca. Primer je renta, izvajalci že zdaj upoštevajo določbe novega zakona in jo izplačujejo ne glede na starost upokojenca, čeprav so pokojninski načrti sestavljeni še po starem zakonu, dodaja Razpotnikova.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki EBRI: 79 odstotkov Američanov namerava delo nadaljevati po upokojitvi

To pa pogosto zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ne bo možno. Medtem so starejši Slovenci še vedno med najmanj delovno aktivnimi.

PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Če ste eden izmed 307.570 Slovencev, ki ste v minulih dneh prejeli informativni izračun dohodnine, po katerem boste to morali spet...

PRO
Članki
Članki Večino zaposlenih v razvitih državah skrbi, kako bodo shajali v pokoju

Kar polovica zaposlenih Evropejcev pričakuje, da bo morala po upokojitvi še delati prek različnih oblik občasnega dela.

PRO
Članki
Članki Nemci bodo delali do 67. leta

Nemška koalicija je soglasno sprejela postopen dvig upokojitvene starosti na 67 let.

PRO
Članki
Članki Pogoji za javne pokojnine v letu 2019

Letos so prvič izenačeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske.

PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.

PRO
Članki
Članki Recept za nižjo dohodnino 

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji, s katero si lahko znižamo dohodnino in poskrbimo za svojo...