FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Življenjski cikel si utira pot do mlajših zavarovancev

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 2 min
22.05.2013  22:30
Pokojninska zakonodaja zdaj izvajalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja omogoča nove naložbene politike - takšne, ki naj bi bile privlačnejše tudi za mlajše

[A] 62b7Untitled-4.1369248231.jpg

Ponudniki dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko zaradi novega zakona zavarovancem ponudijo tudi tako imenovano naložbeno politiko življenjskega cikla. Ta naj bi bila privlačnejša predvsem za mlajše zavarovance, ki pokojninskim skladom pogosto očitajo prenizko donosnost. Že pred prvimi ponudbami vas želimo seznaniti z njenimi glavnimi lastnostmi.

Doslej so imeli izvajalci oziroma upravljavci dodatnega pokojninskega zavarovanja pri iskanju donosnejših poti za plemenitenje sredstev zavarovancev bolj ali manj zvezane roke. Strankam so bili prisiljeni ponuditi zgolj naložbeno politiko z zajamčenim donosom in predvsem mlajši zavarovanci so pokojnincem v preteklosti pogosto očitali prenizko donosnost. Z novim zakonom pa ponudbo lahko razširijo tudi s tako imenovano naložbeno politiko življenjskega cikla. Ta temelji na predpostavki, da so delnice dolgoročno donosnejše od obveznic in posledično dolgoročno tudi manj tvegane. To potrjuje zgodovina donosov delnic in obveznic v zadnjih 40 letih v ZDA. S skrajševanjem obdobja do upokojitve, ko zavarovanec začne črpati sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, se delež delnic v sestavi njegovih naložb zmanjšuje, povečuje pa se delež kratkoročno bolj varnih obveznic.

Peter Filipič iz Pokojninske družbe A o politiki življenjskega cikla

Večji morebitni donosi prinesejo tudi večja tveganja, zaradi česar smo predsedniku uprave Pokojninske družbe A Petru Filipiču, ki namerava jeseni kot eden prvih ponudnikov svojim zavarovancem omogočiti naložbeno politiko življenjskega cikla, postavili nekaj vprašanj.

Kaj sploh je naložbena politika življenjskega cikla?

Naložbena politika življenjskega cikla temelji na predpostavki, da so dolgoročno delnice donosnejše od obveznic, da pa delniški donosi kratkoročno mnogo bolj nihajo. Uporabljajo jo ameriški in britanski pokojninski skladi, prodira pa tudi v celinsko Evropo kot protiutež tu zelo močne naložbene politike z zajamčenim donosom. Izhaja iz pravila, da je delež delnic v naložbenem portfelju varčevanja za pokojnino enak številu 100 minus starost zavarovanca v letih. Dvajsetletnik naj ima v portfelju pokojninskega varčevanja 80 odstotkov delnic, 60-letnik 40 odstotkov, preostalo naj bodo manj tvegane naložbe (obveznice). S starostjo zavarovanca se delež bolj tveganih naložb v njegovem pokojninskem varčevanju zmanjšuje, ker se krajša obdobje do črpanja privarčevanih sredstev. Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predvideva tri življenjska obdobja z različnimi naložbenimi politikami (mladi, srednji, pred upokojitvijo), izvajalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja pa prepušča sestavo naložb posameznega življenjskega obdobja razen za obdobje pred upokojitvijo, ko zahteva zajamčeni donos.

Komu je namenjena?

Izbira naložbene politike življenjskega cikla je primerna za zavarovance, ki bolje sprejemajo tveganja in jih nihanje višine privarčevanih sredstev (kratkoročna izguba dela sredstev) ne pripravi k zamenjavi naložbene politike. Zgodovinski podatki namreč kažejo, da sprememba naložbene politike praviloma poslabšuje donos in ga ne izboljša. Poleg navedenega je primerna za zavarovance, ki jim do upokojitve manjka še vsaj od 10 do 15 let.

Ali je res, da bodo donosi v ciklu lahko večji?

Ob gospodarski rasti je donosnost podjetij višja od cene izposojenega denarja, torej je, dolgoročno gledano, donosnost delnic višja od donosnosti obveznic. Zato računamo, da bodo donosi v življenjskem ciklu v celotnem obdobju varčevanja večji, v vmesnih obdobjih pa lahko tudi manjši. Prav iz tega razloga je pomembno, da se za to obliko naložbene politike odločijo mlajši zavarovanci, ki jih kratkoročne izgube ne bodo navdale z dvomom o pravilni izbiri oziroma jih vodile v prehod v manj tvegano naložbeno politiko.

Večji donosi gredo z roko v roki z večjim tveganjem, kakšne so nevarnosti cikla?

Koristi in nevarnosti življenjskega cikla je težko ovrednotiti, ker ne poznamo prihodnjega gibanja finančnih trgov. Če se naslonimo na preteklost in kot pozitivni primer vzamemo finančne trge ZDA, kot negativne pa Japonske, cikel lahko prinese tudi za 40 odstotkov višjo dodatno pokojnino, skoraj za enak delež pa nam jo lahko tudi zniža, seveda če jo primerjamo s pokojnino na podlagi sedanje naložbene politike zajamčenega donosa. Izračun je izdelan za 25-letnika, ki je v zavarovanje vstopil leta 1973 in je do upokojitve letos sledil naložbeni politiki življenjskega cikla.

Kdaj se bodo lahko vključili prvi zavarovanci?

Upamo, da že letos jeseni.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.

PRO
Članki
Članki Recept za nižjo dohodnino 

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji, s katero si lahko znižamo dohodnino in poskrbimo za svojo...

PRO
Članki
Članki Znižajte si dohodnino do konca leta z varčevanjem

Le še do konca leta si lahko znižamo dohodnino z vplačilom premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, s katerim...

PRO
Članki
Članki Bo pokojninsko problematiko reševala generacija 50+?

Med vsemi državami OECD ima Slovenija eno najnižjih stopenj delovne aktivnosti zaposlenih v starosti od 55 do 64 let. Ta znaša le 35...

PRO
Članki
Članki Kaj pa zdaj, ko zmanjkuje zaposlenih?

Kar 75 odstotkov zaposlenih v Sloveniji se upokoji takoj, ko izpolnijo minimalne pogoje za upokojitev, tako ima Slovenija med vsemi...

PRO
Članki
Članki Koliko vas stane kognitivna lenoba?

Zaradi nagnjenosti k statusu quo ne opustimo slabih navad in ne začnemo privzemati dobre.

PRO
Članki
Članki Čredni nagon

Odgovor na vprašanje, zakaj vratarji na svetovnem prvenstvu pri branjenju enajstmetrovk delajo škodo svojim ekipam, je podoben odgovoru...