FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Življenjski cikel si utira pot do mlajših zavarovancev

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 2 min
22.05.2013  22:30
Pokojninska zakonodaja zdaj izvajalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja omogoča nove naložbene politike - takšne, ki naj bi bile privlačnejše tudi za mlajše

[A] 62b7Untitled-4.1369248231.jpg

Ponudniki dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko zaradi novega zakona zavarovancem ponudijo tudi tako imenovano naložbeno politiko življenjskega cikla. Ta naj bi bila privlačnejša predvsem za mlajše zavarovance, ki pokojninskim skladom pogosto očitajo prenizko donosnost. Že pred prvimi ponudbami vas želimo seznaniti z njenimi glavnimi lastnostmi.

Doslej so imeli izvajalci oziroma upravljavci dodatnega pokojninskega zavarovanja pri iskanju donosnejših poti za plemenitenje sredstev zavarovancev bolj ali manj zvezane roke. Strankam so bili prisiljeni ponuditi zgolj naložbeno politiko z zajamčenim donosom in predvsem mlajši zavarovanci so pokojnincem v preteklosti pogosto očitali prenizko donosnost. Z novim zakonom pa ponudbo lahko razširijo tudi s tako imenovano naložbeno politiko življenjskega cikla. Ta temelji na predpostavki, da so delnice dolgoročno donosnejše od obveznic in posledično dolgoročno tudi manj tvegane. To potrjuje zgodovina donosov delnic in obveznic v zadnjih 40 letih v ZDA. S skrajševanjem obdobja do upokojitve, ko zavarovanec začne črpati sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, se delež delnic v sestavi njegovih naložb zmanjšuje, povečuje pa se delež kratkoročno bolj varnih obveznic.

Peter Filipič iz Pokojninske družbe A o politiki življenjskega cikla

Večji morebitni donosi prinesejo tudi večja tveganja, zaradi česar smo predsedniku uprave Pokojninske družbe A Petru Filipiču, ki namerava jeseni kot eden prvih ponudnikov svojim zavarovancem omogočiti naložbeno politiko življenjskega cikla, postavili nekaj vprašanj.

Kaj sploh je naložbena politika življenjskega cikla?

Naložbena politika življenjskega cikla temelji na predpostavki, da so dolgoročno delnice donosnejše od obveznic, da pa delniški donosi kratkoročno mnogo bolj nihajo. Uporabljajo jo ameriški in britanski pokojninski skladi, prodira pa tudi v celinsko Evropo kot protiutež tu zelo močne naložbene politike z zajamčenim donosom. Izhaja iz pravila, da je delež delnic v naložbenem portfelju varčevanja za pokojnino enak številu 100 minus starost zavarovanca v letih. Dvajsetletnik naj ima v portfelju pokojninskega varčevanja 80 odstotkov delnic, 60-letnik 40 odstotkov, preostalo naj bodo manj tvegane naložbe (obveznice). S starostjo zavarovanca se delež bolj tveganih naložb v njegovem pokojninskem varčevanju zmanjšuje, ker se krajša obdobje do črpanja privarčevanih sredstev. Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predvideva tri življenjska obdobja z različnimi naložbenimi politikami (mladi, srednji, pred upokojitvijo), izvajalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja pa prepušča sestavo naložb posameznega življenjskega obdobja razen za obdobje pred upokojitvijo, ko zahteva zajamčeni donos.

Komu je namenjena?

Izbira naložbene politike življenjskega cikla je primerna za zavarovance, ki bolje sprejemajo tveganja in jih nihanje višine privarčevanih sredstev (kratkoročna izguba dela sredstev) ne pripravi k zamenjavi naložbene politike. Zgodovinski podatki namreč kažejo, da sprememba naložbene politike praviloma poslabšuje donos in ga ne izboljša. Poleg navedenega je primerna za zavarovance, ki jim do upokojitve manjka še vsaj od 10 do 15 let.

Ali je res, da bodo donosi v ciklu lahko večji?

Ob gospodarski rasti je donosnost podjetij višja od cene izposojenega denarja, torej je, dolgoročno gledano, donosnost delnic višja od donosnosti obveznic. Zato računamo, da bodo donosi v življenjskem ciklu v celotnem obdobju varčevanja večji, v vmesnih obdobjih pa lahko tudi manjši. Prav iz tega razloga je pomembno, da se za to obliko naložbene politike odločijo mlajši zavarovanci, ki jih kratkoročne izgube ne bodo navdale z dvomom o pravilni izbiri oziroma jih vodile v prehod v manj tvegano naložbeno politiko.

Večji donosi gredo z roko v roki z večjim tveganjem, kakšne so nevarnosti cikla?

Koristi in nevarnosti življenjskega cikla je težko ovrednotiti, ker ne poznamo prihodnjega gibanja finančnih trgov. Če se naslonimo na preteklost in kot pozitivni primer vzamemo finančne trge ZDA, kot negativne pa Japonske, cikel lahko prinese tudi za 40 odstotkov višjo dodatno pokojnino, skoraj za enak delež pa nam jo lahko tudi zniža, seveda če jo primerjamo s pokojnino na podlagi sedanje naložbene politike zajamčenega donosa. Izračun je izdelan za 25-letnika, ki je v zavarovanje vstopil leta 1973 in je do upokojitve letos sledil naložbeni politiki življenjskega cikla.

Kdaj se bodo lahko vključili prvi zavarovanci?

Upamo, da že letos jeseni.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

PRO
Članki
Članki Do nižje dohodnine z več otroki ali varčevanjem za pokojnino

Dohodninsko osnovo si lahko do konca leta znižamo z olajšavami. Najbolj uveljavljena je olajšava za vzdrževane družinske člane,...