FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Prihranki za pokojnino bi vam sledili po Evropi

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 4 min
20.05.2013  22:30
EU tipa teren za dve spremembi na področju pokojninske zakonodaje

Prvič: EU proučuje možnosti za enotni evropski register zbranih pokojninskih sredstev tako iz obveznega kot iz prostovoljnih stebrov ter prenos privarčevanih sredstev med državami, če zamenjate službo v EU. In drugič: predlaga dodatne kapitalske zahteve za izvajalce pokojninskega zavarovanja. Slovenske pokojninske družbe predlogom niso naklonjene.

[A] 1535Untitled-5.1369072469.jpg
»Višina potrebnega kapitala naj bo odvisna od vrste produkta, se pravi, ali je to sklad z zajamčenim donosom ali ne in ali je to sklad v času varčevanja ali v času izplačevanja pokojnine,« pravi Peter Krassnig iz Skupne pokojninske družbe.

Na predlog evropske komisije je šest tujih pokojninskih skladov in zavarovalnic dobilo nalogo, da v prihodnjih 18 mesecih proučijo možnosti za vzpostavitev centralnega registra vseh pokojninskih prihrankov zavarovancev v EU - socialnih pokojnin, sredstev, privarčevanih v, denimo, vzajemnih skladih, in tudi dodatnih pokojnin. Enotni register bi po pisanju časopisa Financial News omogočal pregled vseh zbranih sredstev na enem mestu in hkrati olajšal prenos sredstev za pokojnino med državami ob nastopu službe v drugi državi članici. Zaposleni v EU bi tako kadarkoli lahko pogledali, koliko sredstev imajo na svojem računu zbranih za pokojnino in kakšna bo njihova pokojnina, če bi se denimo zaposlili v Nemčiji ali na Danskem. Tako bi se Slovenec ob nastopu nove službe v Nemčiji preprosto prijavil v centralni sistem in naredil prenos sredstev na nemško pokojninsko družbo, kjer bi se sredstva plemenitila dalje. EU želi s tem še olajšati pretok delavcev med državami članicami, saj bi delavcu vsa njegova sredstva za pokojnino preprosto sledila v drugo državo.

Poenotenje produktov za lažje odločanje

Vpogled v zbrana sredstva in njihov prenos bi omogočil enotni informacijski sistem, k lažjemu odločanju in izbiri nove pokojninske družbe ali zavarovalnice pa bi pripomoglo tudi poenotenje produktov.

V zvezi s tem v Skupni pokojninski družbi zastopajo stališče, da je treba dopustiti različnost, saj lahko družbe tako iščejo svoje prednosti. »Pokojninske družbe so že zdaj omejene na eno samo dejavnost - prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje - in ne morejo ponujati palete produktov. S še dodatno poenotenostjo bi se še zmanjšala možnost diferenciacije produktov oziroma izvajalcev. Zadržanost pri ljudeh bo mogoče premagati samo z uresničitvijo osnovne ideje, to je dodatna pokojnina. Čedalje več zavarovancev se odloča za dodatno pokojnino prav po zaslugi različnih vrst pokojnin, saj smo se izvajalci s svojo ponudbo prilagodili željam zavarovancev,« je pojasnil Peter Krassnig, član uprave Skupne.

[A] e47aUntitled-6.1369072495.jpg
»Že dvakrat smo izvajali stresni test v skladu s Solventnostjo II. Čeprav je izpolnjevanje visokih standardov zahtevno, to tako za zavarovalnice kot za zavarovance pomeni večjo varnost,« pravi Alenka Žnidaršič Kranjc iz Prve osebne zavarovalnice.

Poenotila naj bi se tudi zakonodaja

Ljudi od varčevanja za dodatno pokojnino pogosto odvrne pomanjkanje zaupanja v ustanove in premalo informacij, neenotna je tudi zakonodaja. Tako denimo pri nas nad poslovanjem vzajemnih skladov in delovanjem družb za upravljanje bedi ATVP, delovanje pokojninskih družb in sredstva zavarovancev za dodatno pokojnino pa nadzira agencija za zavarovalni nadzor. EU želi to spremeniti in njeni organi snujejo revizijo veljavnih pokojninskih zakonov v članicah. Razviti želijo enotni vseevropski sklop pravil za zagotavljanje ustreznega financiranja pokojninskih shem, pri tem bi se naslonili na regulacijo, imenovano Solventnost II.

Izpolnjevanje visokih standardov zahtevno, a pomeni večjo varnost

V Sloveniji zdaj ni videti, da bi se zahteve po kapitalski ustreznosti za zavarovalnice in pokojninske družbe poenotile, saj tudi pred nedavnim sprejeta pokojninska zakonodaja (ZPIZ-2) razlik na tem področju ne odpravlja, temveč jih povečuje. »V Prvi osebni zavarovalnici se že pripravljamo na uveljavitev zahteve o povečani kapitalski ustreznosti v skladu s Solventnostjo II. Na navedeno se pripravljamo že od leta 2011, ko smo prvič izvajali test stresa, in zagotavljamo večjo kapitalsko ustreznost. Družba je že dvakrat izvajala test stresa v skladu s Solventnostjo II. Čeprav je izpolnjevanje visokih standardov zahtevno, to tako za zavarovalnice kot za zavarovance pomeni večjo varnost. Posameznik pa mora poskrbeti, da pri varčevanju za pokojnino izbere najzanesljivejšega partnerja,« so povedali.

Treba je izhajati iz produkta, ne oblike organiziranosti

»Po nam dostopnih informacijah bodo pokojninski skladi izvzeti iz sistema Solventnost II, se pravi, da sprememb v zvezi s kapitalsko ustreznostjo za pokojninske družbe ne bo,« je povedal Krassnig. V Skupni pokojninski družbi menijo, da je treba izhajati iz produkta, ne oblike organiziranosti. »Višina potrebnega kapitala naj bo odvisna od vrste produkta, se pravi, ali je to sklad z zajamčenim donosom ali ne in ali je to sklad v času varčevanja ali v času izplačevanja pokojnine.

Vsak tak sklad ima svoje značilnosti in tveganja, ki so enaka ne glede na to, kdo ga upravlja. Sistem določanja kapitalskih zahtev mora biti uspešen, da varuje zavarovance pred tveganji, po drugi strani pa model ne sme biti pretirano zapleten,« je pojasnil Krassnig. Solventnost II ima po njegovem mnenju dobro vodilo (oceniti vsa pričakovana tveganja), vendar je sistem preveč kompleksen in s tem neprimeren za manjše ponudnike. S tega vidika v Skupni pokojninski družbi ugotavljajo, da sistem, kot je določen zdaj (predpisan minimalen kapital oziroma štiri odstotke od zbranih sredstev), deluje ustrezno.

Triglav pozdravlja enotne evropske standarde

Svoj komentar so podali tudi v Zavarovalnici Triglav: "Zagotavljanje enotnih evropskih minimalnih standardov pri ureditvi prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanje ima lahko pozitiven vpliv tako v smislu večje transparentnosti produkta do potrošnikov (zavarovancev) in delodajalcev, ki se vključujejo v pokojninske sheme, kot tudi v smislu povečevanja zaupanja v to obliko produkta. Prav dodatne oblike varčevanja za čas po upokojitvi so in bodo v prihajajočih časih vedno bolj pomembni, zato menimo, da so aktivnosti EU, ki temeljijo tudi na dobrih praksah držav članic dobrodošle."

PRIPRAVE V EU

Zdajšnje dejavnosti

Na ravni EU po informacijah iz Modre zavarovalnice zdaj izvajajo naslednje dejavnosti:

-priprave na Solventnost II - evropska direktiva Solventnost II določa nova pravila za upravljanje tveganj v zavarovalnicah;

-priprave na direktivo Omnibus II - njen namen je, da nadgradi sestavo nadzornih organov;

februarja in marca se je izvajala študija dolgoročne ocene garancij (LTGA);

-končana je študija za revizijo direktive o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (direktiva IORP);

-v kratkem bo glasovanje o beli knjigi o pokojninah v evropskem parlamentu, trenutno so objavljena poročila pristojnih odborov.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki EBRI: 79 odstotkov Američanov namerava delo nadaljevati po upokojitvi

To pa pogosto zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ne bo možno. Medtem so starejši Slovenci še vedno med najmanj delovno aktivnimi.

PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Če ste eden izmed 307.570 Slovencev, ki ste v minulih dneh prejeli informativni izračun dohodnine, po katerem boste to morali spet...

PRO
Članki
Članki Večino zaposlenih v razvitih državah skrbi, kako bodo shajali v pokoju

Kar polovica zaposlenih Evropejcev pričakuje, da bo morala po upokojitvi še delati prek različnih oblik občasnega dela.

PRO
Članki
Članki Nemci bodo delali do 67. leta

Nemška koalicija je soglasno sprejela postopen dvig upokojitvene starosti na 67 let.

PRO
Članki
Članki Pogoji za javne pokojnine v letu 2019

Letos so prvič izenačeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske.

PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.

PRO
Članki
Članki Recept za nižjo dohodnino 

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji, s katero si lahko znižamo dohodnino in poskrbimo za svojo...