FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Kako do ustreznih, varnih in vzdržnih pokojnin

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 2 min
09.04.2013  12:21
Pokojnine so danes glavni vir dohodka za približno četrtino prebivalstva EU in tudi mladi Evropejci bodo nekega dne odvisni od pokojnine

upokojenca vesela
Ljudem je treba pomagati, da prihranijo več, in zagotoviti, da se obljube v zvezi s pokojninami izpolnjujejo in ljudje v pokoju dobijo to, kar so pričakovali.

Evropsko prebivalstvo se stara, ker ljudje živijo dlje in imajo manj otrok. Delež za delo sposobnega prebivalstva se je že dodatno začel zmanjševati. Če Evropa ne bo poskrbela za dostojne pokojnine danes in v prihodnosti, bodo milijoni starost preživeli v revščini.

Ljudem je treba pomagati, da prihranijo več za starost

Pokojnine namreč pomenijo vedno večji finančni pritisk na nacionalne proračune, zlasti ob dodatni obremenitvi finančne in gospodarske krize. Ljudem je treba pomagati, da prihranijo več, in zagotoviti, da se obljube v zvezi s pokojninami izpolnjujejo in ljudje v pokoju dobijo to, kar so pričakovali. Evropska komisija je zato v podporo prizadevanjem držav članic objavila belo knjigo o ustreznih, varnih in vzdržnih pokojninah - namen je izboljševanje pokojninskih sistemov v EU.

V Beli knjigi komisija preučuje, kako se lahko EU in države članice spopadejo z velikimi izzivi, ki so pred našimi pokojninskimi sistemi.

Komisija v beli knjigi predlaga zlasti:

- da se države članice spodbudi k daljšanju delovne dobe/- da se spodbuja ljudi, da več varčujejo za svojo pokojnino- da se razvijejo dopolnilni sistemi zasebnega pokojninskega zavarovanja s spodbujanjem socialnih partnerjev k njihovemu razvoju ter držav članic k optimizaciji davčnih in drugih spodbud;- da se izboljša varnost dodatnih sistemov pokojninskega zavarovanja, tudi z revizijo direktive o institucijah za poklicno pokojninsko zavarovanje ter boljšim obveščanjem potrošnikov

Barroso: Pokojninski skladi so pomemben del finančnega sistema

Barosso
Jose Manuel Barosso je poudaril pomen ustreznega in vzdržnega pokojninskega zavarovanja za krepitev socialne kohezije.

V svojih političnih smernicah za Komisijo je predsednik José Manuel Barroso poudaril pomen ustreznega in vzdržnega pokojninskega zavarovanja za krepitev socialne kohezije: "Milijoni Evropejcev so v celoti odvisni od pokojnin. Kriza je pokazala pomen evropskega pristopa k pokojninskim sistemom, medsebojno odvisnost različnih pokojninskih stebrov v posamezni državi članici in pomen skupni pristopov EU k plačilni sposobnosti in socialniu streznosti. Kriza je poleg tega potrdila, da so pokojninski skladi pomemben del finančnega sistema. Zagotoviti moramo, da pokojnine opravljajo svojo nalogo in v čim večji meri podprejo sedanje in prihodnje upokojence, tudi ranljive skupine."

Velik demografski izziv za Evropo

Znano je, da se Evropa spopada z velikim demografskim izzivom, poleg tega pa vstopamo v kritično obdobje, saj se prve vrste generacije "baby boom" začenjajo upokojevati. Tako se je od leta 2012 dalje delež za delo sposobnega prebivalstva v Evropi začel zmanjševati.

Danes živimo dlje kot kadar koli prej, kar je precejšen dosežek - seveda pa prinaša tudi negativne plati. V zadnjih 50 letih se je pričakovana življenjska doba v EU podaljšala za okoli pet let. Najnovejše demografske napovedi kažejo, da bi se do leta 2060 pričakovana življenjska doba lahko dodatno podaljšala za okoli sedem let. To bo v povezavi z nizkimi stopnjami rodnosti korenito spremenilo starostni ustroj prebivalstva. Količnik starostne odvisnosti se bo zato podvojil.

Če so zdaj za vsako osebo nad 65 let štiri za delo sposobne osebe, bodo do leta 2060 za vsako osebo nad 65 let samo dve za delo sposobni osebi.

Demografija EU2008

Demografija EU2060

Pokojnine so velika utež v javnih odhodkih

Pokojnine že danes predstavljajo zelo velik delež javnih odhodkov: v povprečju znašajo 10 odstotkov BDP, do leta 2060 pa lahko ta delež naraste na 12,5 odstotka. S porabo za javne pokojnine, ki znaša od šest odstotkov BDP na Irskem do 15 odstotkov v Italiji so posamezne države v zelo različnih položajih, čeprav se spopadajo s podobnimi demografskimi izzivi. Pokojninske dokladne sisteme so prizadeli upad zaposlenost in z njim povezani nižji pokojninski prispevki, naložbene sisteme pa padajoče vrednosti sredstev in nižji donosi.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Rekordno število zaposlenih v drugem pokojninskem stebru

Konec leta 2018 je po zadnjih podatkih ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za dodatno pokojnino varčevalo že 548.189...

PRO
Članki
Članki EBRI: 79 odstotkov Američanov namerava delo nadaljevati po upokojitvi

To pa pogosto zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ne bo možno. Medtem so starejši Slovenci še vedno med najmanj delovno aktivnimi.

PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Če ste eden izmed 307.570 Slovencev, ki ste v minulih dneh prejeli informativni izračun dohodnine, po katerem boste to morali spet...

PRO
Članki
Članki Večino zaposlenih v razvitih državah skrbi, kako bodo shajali v pokoju

Kar polovica zaposlenih Evropejcev pričakuje, da bo morala po upokojitvi še delati prek različnih oblik občasnega dela.

PRO
Članki
Članki Nemci bodo delali do 67. leta

Nemška koalicija je soglasno sprejela postopen dvig upokojitvene starosti na 67 let.

PRO
Članki
Članki Pogoji za javne pokojnine v letu 2019

Letos so prvič izenačeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske.

PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.