FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Nova priložnost za zavarovance drugega pokojninskega stebra

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 2 min
14.01.2013  22:30
Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) uvaja nove naložbene priložnosti za vse zavarovance prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ).

Eden glavnih očitkov za dozdajšnjo ureditev PDPZ je prenizka donosnost. Vendar je po moji oceni prav velika konservativnost pri naložbeni politiki rešila drugi pokojninski steber pred polomom. Prvih deset let za večino zavarovancev PDPZ je že mimo in noben zavarovanec ni izgubil denarja, od tri do štiri tisoč jih že prejema rento. Tako da sistem gotovo deluje.

Vendar so, zgodovinsko gledano, na daljša časovna obdobja, denimo 20 let, delnice vedno bile donosnejše od obveznic ali depozitov. Trenutna kriza tudi ne bo trajala večno, zato je novi ZPIZ-2 to spoznanje prelil v veljavno zakonodajo.

Starost

Trenutno smo vsi zavarovanci v PDPZ v skladih z zajamčenim donosom, ki je približno dva odstotka na leto. Ni »naravno«, da sta v istem skladu s povsem isto naložbeno politiko nekdo, ki je star 25 let, in nekdo, ki pri 62 letih čaka upokojitev. Za prihodnjega upokojenca bi upad vrednosti sredstev sklada za deset odstotkov pomenil tudi tolikšno trajno znižanje pokojnine. Za 25-letnika pa bi to bil samo eden od številnih tržnih nihajev, ki ga še čakajo na poti do upokojitve. Ima namreč čas, da si gospodarstvo in naložbe opomorejo, tako kot gredo gospodarski cikli. Prihodnji upokojenec tega časa nima.

Novi pristop pri naložbenih politikah

Zato se je zakonodajalec odločil za nov, drugačen pristop pri naložbenih politikah, kot je urejeno v zakonu ZPIZ-1. To je izraženo v naložbeni politiki skladov življenjskega cikla. Gre za pristop, ki so ga prvič uvedli v ZDA v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zaradi nezahtevnosti in učinkovitosti se je uveljavil po vsem svetu.

(Pod)skladi življenjskega cikla

ZPIZ-2 je določil tri (pod)sklade življenjskega cikla, ki skupaj sestavljajo krovni sklad. Ta v temelju pomeni samo tekoči račun, kamor se nakazuje premija, ki se potem razporeja med podsklade. Lahko gre tudi za organizacijo v obliki skupine kritnih skladov živ-

ljenjskega cikla (če so izvajalci pokojninske družbe ali zavarovalnice). Vsebinsko ni razlike.

Naložbena politika se sproti prilagaja starostni sestavi zavarovancev v skladu in postaja vse konservativnejša, bolj se približuje datum upokojitve. Zato je v angleščini poleg izraza »life cycle funds« v uporabi še »target date funds«. Ključ je v spremembi alokacije sredstev med delniškimi naložbami in obveznicami/depoziti skozi trajanje zavarovanja. Izvajalci postavijo meje prehoda iz enega v naslednji sklad. Gre za preprost, pregleden in jasen koncept. Višja tveganja na daljši rok dajejo boljše rezultate in na koncu višjo pokojnino. Skladi življenjskega cikla so tako ena največjih in najpomembnejših novosti ZPIZ-2.

Avtopilot

Naložbena pot zavarovanca je v temelju na avtopilotu, v katerega pa lahko zavarovanec vsak čas poseže in izjavi, da želi malo tvegane ali povsem netvegane naložbe. Brezplačna sprememba je za zavarovanca možna enkrat na leto. Seveda pa 60-letnik ne more izbrati delniškega sklada. Zakon posega tudi v obliko sprejemanja zavarovanja pri kolektivni shemi, saj se zavarovanje sklene tako, da delodajalec plača premijo, zavarovanec pa potem dobi vprašalnik, v kateri sklad se želi uvrstiti. Vsebino in obliko vprašalnika bo predpisala agencija za trg vrednostnih papirjev. Če zavarovanec ne sporoči svoje izbire, ga avtopilot na podlagi starosti razvrsti v zanj primerno shemo.

Prehod

Zdajšnji zavarovanci vsi avtomatsko ostanemo v skladu z zajamčenim donosom. Če želimo spremembo, lahko to posebej pisno zahtevamo. Tako ni nobene dileme ali strahu, da bi zdaj avtomatsko padli v agresivni sklad. Vsi izvajalci imajo dve leti časa, da se uskladijo z novim ZPIZ-2, tako da lahko prihodnje leto pričakujemo prve sklade življenjskega cikla in s tem možnost izbire več naložbenih politik.

Trije (pod)skladi življenjskega cikla

Sklad A

- Začetni sklad

- Za mlajše zavarovance

- Delež delnic lahko preseže 50 odstotkov

- Dolgoročna in agresivna naložbena politika

- Starost denimo do 45 let

- Lahko si izbere tudi sklad B ali C

Sklad B

- Srednji sklad

- Za srednjo starost

- Delež delnic denimo od 15- do 30-odstoten

- Mešani skladi, stabilna naložbena politika

- Starost od 45 do denimo 55 ali 58 let

- Lahko si izbere tudi sklad C, ne pa A

Sklad C

- Zadnji sklad

- Blizu upokojitve

- Delež delnic zelo majhen

- Zajamčeni donos je obvezen

- Zadnjih tri ali pet let pred upokojitvijo

- Ima samo ta sklad, ne pa sklad A ali B

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki EBRI: 79 odstotkov Američanov namerava delo nadaljevati po upokojitvi

To pa pogosto zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ne bo možno. Medtem so starejši Slovenci še vedno med najmanj delovno aktivnimi.

PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Če ste eden izmed 307.570 Slovencev, ki ste v minulih dneh prejeli informativni izračun dohodnine, po katerem boste to morali spet...

PRO
Članki
Članki Večino zaposlenih v razvitih državah skrbi, kako bodo shajali v pokoju

Kar polovica zaposlenih Evropejcev pričakuje, da bo morala po upokojitvi še delati prek različnih oblik občasnega dela.

PRO
Članki
Članki Nemci bodo delali do 67. leta

Nemška koalicija je soglasno sprejela postopen dvig upokojitvene starosti na 67 let.

PRO
Članki
Članki Pogoji za javne pokojnine v letu 2019

Letos so prvič izenačeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske.

PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.

PRO
Članki
Članki Recept za nižjo dohodnino 

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji, s katero si lahko znižamo dohodnino in poskrbimo za svojo...