FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Vsaka reforma nekaj stane. Koliko bo pokojninska stala podjetnike

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 3 min
18.12.2012  16:25
Analiziramo, kako bo novi pokojninski zakon vplival na stroške delodajalcev, zlasti malih podjetnikov

Kako bodo spremembe novega pokojninskega zakona udarile predvsem podjetnike in samozaposlene, ki si izplačujejo minimalne plače, ter delodajalce, ki imajo veliko zaposlenih z minimalno plačo?

[A] 84c8Untitled-11.1354735354.jpg

Samozaposleni

Samozaposleni bodo tako kot zdaj plačevali prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zavarovalne osnove, ki jo bodo izračunali na podlagi dobička, ugotovljenega po zakonu o dohodnini z odštetimi obračunanimi prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanji ali povišanji davčne osnove. Spreminja pa se najnižja osnova, ki bo po novem zakonu 60 odstotkov povprečne plače v državi, najvišja pa 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih. Zdaj je najnižja osnova minimalna plača, to je približno 51 odstotkov povprečne plače v državi.

Vendar bo dvig do 60 odstotkov povprečne plače postopen. Prihodnje leto se najnižja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike ne bo spremenila, v letu 2014 bo višja za odstotno točko oziroma bo 52 odstotkov povprečne plače, nato pa se bo vsako leto dvignila za dve odstotni točki, tako da bo leta 2018 dosegla 60 odstotkov minimalne plače.

Posledice: Prihodnje leto ne bo sprememb. Osem evrov bo leta 2014 po naši oceni na leto več plačal samostojni podjetnik, ki je do zdaj sodil v najnižji razred. Vsako naslednje leto bo letno v pokojninsko blagajno vplačeval več. Ob neupoštevanju rasti povprečne plače bi leta 2018 plačal približno 250 evrov več od letošnjih minimalnih prejemkov.

Družbeniki

Družbeniki, ki so tudi poslovodje, pa bodo imeli osnovo za plačevanje prispevka 90 odstotkov povprečne plače. Najvišja osnova je enako kot za samozaposlene 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih, preračunane na mesec. Prehod na novo ureditev bo postopen, to pomeni, da bo v prihodnjem letu veljal sedanji sistem razvrščanja zavarovancev v osem zavarovalnih razredov in bodo individualno določitev zavarovalne osnove postopno uvajali od leta 2014, pri čemer bodo upoštevali dobiček zavarovanca, vendar bo v letu 2014 zmanjšan za 30 odstotkov, v letu 2015 za 28 odstotkov in v letu 2016 za 25 odstotkov.

Posledice: Prihodnje leto ne bo sprememb. Približno 250 evrov več bodo leta 2014 po naši oceni letno plačali družbeniki, ki so zaposleni v podjetju, če so do zdaj prejemali minimalno plačo. V letih za tem bodo prispevki rasli do leta 2020, ko bodo višji za 830 evrov od letošnjih minimalnih (če zanemarimo rast povprečnih plač).

Najnižja osnova za zaposlene

Po novem bo najnižja osnova za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 60 odstotkov povprečne plače v državi. To pomeni kar občutno zvišanje stroškov dela, saj je zdaj najnižja osnova minimalna plača, to pa je okoli 51 odstotkov povprečne plače v državi. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve to zvišanje utemeljuje s podatkom, da sedanja osnova ne zadošča za pokritje najnižje pokojnine in jo je torej nujno zvišati. Da bi delodajalcem omogočili pripravo na višje stroške dela, bodo višjo pokojninsko osnovo uveljavljali postopno, tako da se bo osnova za obračun prispevka za zaposlene z minimalno plačo v prihodnjem letu zvišala zgolj za odstotno točko, na 52 odstotkov povprečne plače, kar bo veljalo do leta 2017, nato pa se bo vsako leto dvigala za dve odstotni točki in končnih 60 odstotkov dosegla šele leta 2021.

Posledice: Prihodnje leto se bodo stroški za delodajalca zaposlenega z minimalno plačo povišali za približno sedem evrov. Ob rasti povprečne plače bi bilo lahko povišanje še večje. Vsako prihodnje leto se bodo stroški zvišali še za približno osem evrov.

Olajšava za samozaposlene

Novi pokojninski zakon ima tudi pomembno olajšavo za samozaposlene, ki na novo začenjajo dejavnost. In sicer bodo v prvem letu poslovanja po prvem vpisu v poslovni register plačevali za polovico znižan prispevek zavarovanca in delodajalca za pokojninsko zavarovanje, v drugem letu poslovanja pa bo to znižanje 30-odstotno.

Spodbude delodajalcem

Pomembna novost so spodbude delodajalcem za zaposlovanje starejših in mladih. Delodajalec zaposlenega delavca, starejšega od 60 let, dobi povrnjenih 30 odstotkov prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če ostane v delovnem razmerju tudi po izpolnitvi pogojev za predčasno upokojitev, dobi delodajalec iz državnega proračuna povrnjeno kar polovico prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S tem želijo spodbuditi delodajalce k zaposlovanju starejših in odpraviti vzroke, zaradi katerih delodajalci silijo zaposlene v upokojitev takoj, ko izpolnijo pogoje.

Po drugi strani pa je pomembna tudi olajšava za zaposlovanje mladih, in sicer za prvo zaposlitev mladih do 26. leta, in mamic, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti. Pogoj je, da jih delodajalec zaposli za nedoločen čas in da ostanejo zaposleni neprekinjeno vsaj dve leti. V tem primeru lahko delodajalec uveljavi za prvo leto 50-odstotno vračilo prispevkov, za drugo leto pa 30-odstotno vračilo.

Možnost pritožbe

Če bo samozaposleni ali družbenik ocenil, da so mu odmerili previsoko zavarovalno osnovo, bo lahko plačeval prispevke od znižane osnove, vendar jo bo lahko znižal za največ 20 odstotkov oziroma do najnižje osnove, to je 60 odstotkov povprečne plače v državi. Znižana zavarovalna osnova velja, dokler se v skladu z zakonom zavarovalna osnova ne določi na novo. Če pa se ob zaključnem računu izkaže, da je zavarovanec preveč znižal osnovo za plačevanje prispevkov, bo moral samostojni podjetnik ali družbenik plačati razliko.

[A] 92e3Untitled-12.1354735396.jpg

"Obvezniški trg se včeraj na sprejetje pokojninske reforme ni močneje odzval. Vseeno pa potrditev pokojninske reforme ocenjujem kot zelo pozitivno. Poudariti je treba, da je bila pokojninska reforma sprejeta soglasno, kar kaže na to, da si je politika pri nekaterih najpomembnejših temah na poti h konsolidaciji javnih financ vendarle edina. Ker banke zaradi nizkih kapitalskih ustreznosti niso sposobne dolgoročno kreditirati gospodarstva, mora biti prednostna naloga države sanacija bančnega sistema. Namreč, kar 60 odstotkov vseh prošenj podjetij za dolgoročna posojila v osnovna sredstva so banke zavrnile."

Tako odzive finančnih trgov na sprejetje pokojninskega svežnja komentira upravljavec premoženja Matej Rigelnik.

Preberite tudi:

05.12.2012
05.12.2012
10.12.2012

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki EBRI: 79 odstotkov Američanov namerava delo nadaljevati po upokojitvi

To pa pogosto zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ne bo možno. Medtem so starejši Slovenci še vedno med najmanj delovno aktivnimi.

PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Če ste eden izmed 307.570 Slovencev, ki ste v minulih dneh prejeli informativni izračun dohodnine, po katerem boste to morali spet...

PRO
Članki
Članki Večino zaposlenih v razvitih državah skrbi, kako bodo shajali v pokoju

Kar polovica zaposlenih Evropejcev pričakuje, da bo morala po upokojitvi še delati prek različnih oblik občasnega dela.

PRO
Članki
Članki Nemci bodo delali do 67. leta

Nemška koalicija je soglasno sprejela postopen dvig upokojitvene starosti na 67 let.

PRO
Članki
Članki Pogoji za javne pokojnine v letu 2019

Letos so prvič izenačeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske.

PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.

PRO
Članki
Članki Recept za nižjo dohodnino 

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji, s katero si lahko znižamo dohodnino in poskrbimo za svojo...