FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Zaradi Enrona so pokojninski skladi zdaj varnejši

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 4 min
18.12.2012  16:24
Velikanske poneverbe v ameriškem velikanu so spodbudile regulatorje, da so izpolnili varovalne mehanizme, pravi francoski izvedenec Alain Burq
Zaradi Enrona so pokojninski skladi zdaj varnejši

»Zlasti v anglosaškem svetu je dolgo veljalo, da imajo povprečni ljudje dovolj znanja za racionalne odločitve o pokojninskem zavarovanju, a se je izkazalo, da ni tako,« pravi pokojninski svetovalec Alain Burq. To je razlog, zakaj se več držav odloča za obvezni drugi pokojninski steber, ki pa ni brez pasti.

Kot pojasni Alain Burq, svetovalec za pokojninsko, zdravstveno in invalidsko zavarovanje pri francoskem Schneider Electricu, globalnem specialistu za upravljanje električne energije, je pri svojem delu prišel do dveh pomembnih ugotovitev. Prvič, v splošnem se ljudje prepozno vključijo v drugi ali tretji pokojninski steber, saj mnogi o pokojnini začnejo razmišljati šele pri 40. do 45. letu. In drugič, v anglosaškem svetu je v zadnjih desetih letih prišlo do pomembnega preobrata. »Prej je bila tam mantra, da so povprečni ljudje dovolj izobraženi, da lahko sprejemajo racionalne odločitve o pokojninskem zavarovanju in začnejo v primernem trenutku varčevati, da bi imeli primerne pokojnine. Izkazalo pa se je, da ni tako,« pravi sogovornik. Kot doda, zato v anglosaškem svetu uvajajo obvezno, avtomatsko udeležbo. Ko se zaposliš, moraš prispevati v drugi steber, iz sheme pa lahko izstopiš šele po letu dni. »Vsaj 88 odstotkov tako vključenih zaposlenih v drugem stebru ostane tudi po letu dni. Pri tem bi lahko rekli, da je vzrok predvsem njihova pasivnost, saj gre za zelo zapletena vprašanja,« doda Alain Burq, ki je Slovenijo obiskal na povabilo finančne skupine Alta.

Obvezni drugi steber kot priložnost za zgodnejši razmislek

Obvezni drugi steber je lahko zaposlenim v pomoč, razmišlja Burq, saj je večina ljudi nagnjena k temu, da prepozno začnejo razmišljati, kakšna bo njihova pokojnina ali kakšna bi morala biti, da bi jim omogočila dostojno življenje. Takšno pozno vključevanje v drugi (ali tretji) pokojninski steber pa ni brez posledic. Kot pojasni Burq, po definiciji primerna pokojnina za zaposlenega, ki ima srednje visoke prihodke, dosega 80 odstotkov zadnje plače. Ker pokojnina iz prvega stebra tega deleža ne doseže, si mora posameznik zagotoviti vir, iz katerega bo črpal manko do primerne pokojnine. To pa mora storiti dovolj zgodaj. Ali kot opozori Burq: »Če posameznik, ki se želi upokojiti pri 65. letu, začne v drugem pokojninskem stebru varčevati šele pri 45. letu, bo moral do upokojitve vanj vplačevati trikrat višje mesečne zneske, kot če bi začel varčevati pri 25. letu.« Hkrati je pomembno še nekaj: tudi če začneš varčevati pri 25. letu, je potrebna višina mesečnih vplačil odvisna od tega, kdaj se upokojiš. Če se upokojiš pri 62. letu, moraš vplačati trikrat več denarja, kot če se upokojiš pri 70. letu. »Nauk je: začni varčevati čim bolj zgodaj, delaj pa čim dlje!« pravi Burq.

Tudi drugi steber je lahko dokladni ali naložbeni

Francoska skupina Schneider Electric, kjer dela Alain Burq kot svetovalec za prispevke v različne sisteme po različnih državah po svetu, kjer ima podružnice, za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje v imenu zaposlenih in delodajalca na leto nameni okoli 900 milijonov evrov. In kakšen je drugi steber videti v Franciji? »Francija ima obvezni drugi pokojninski steber, ki je zasnovan dokladno. To pomeni, da se izplačevanje pokojnin zagotavlja iz tekočih vplačil aktivnih zavarovancev. V obvezni, dokladno zasnovan drugi pokojninski steber v Franciji je vključenih 90 odstotkov zavarovancev, preostali pa za pokojnino varčujejo v naložbenem drugem pokojninskem stebru,« francosko prakso pojasni Burq.

Enron je bil povod 
za reorganizacijo

V veliko primerih drugi pokojninski steber sicer temelji na naložbenem sistemu, gospodarska kriza pa je v njem razkrila veliko krhkih točk. To je bilo le še dodatno opozorilo po zloglasnem propadu ameriškega velikana Enrona - takrat ni bankrotiral samo Enron, ampak se je zlomil tudi Enronov korporativni pokojninski sklad, tako da zaposleni v Enronu čez noč niso ostali le brez službe, ampak tudi brez prihrankov za starost. Zato je umestno vprašanje, kako zagotoviti varnost naložb v drugem pokojninskem stebru. »V splošnem država drugi steber lahko nadzira po dveh poteh. Po eni strani pripravi regulativni okvir za njegovo delovanje, po drugi pa pri naložbenem zavarovanju poskrbi za obvezno zavarovanje sredstev zavarovancev, in to pod pokroviteljstvom države. Prav zaradi izkušenj po zlomu Enrona so v anglosaškem svetu zdaj uvedli tako zavarovanje,« pojasni Burq. V ZDA je tako zavarovanje organizirano v okviru družbe PBGC (Pension Benefit Guaranty Corporation), vanj pa je vključenih prek 44 milijonov ameriških delavcev v več kot 27.500 zasebnih podjetjih.

Pomembna sta dobro upravljanje in preglednost

Sicer pa mora imeti naložbeni sistem pokojninskega zavarovanja dobre temelje. To pomeni ustrezen zakonski okvir, da je premoženje ustrezno upravljano, tudi s pravim razmerjem med tveganostjo in donosi, hkrati pa mora biti pregleden. To po eni strani pomeni, da je preprost, brez pretiranih stroškov in provizij, hkrati pa primerljiv, da lahko zavarovanci posamezne naložbene pokojninske sklade med seboj primerjajo. Kaj pa, če gre za korporativni pokojninski sklad v drugem stebru? Kakšno je tam vprašanje higiene? Kot pravi sogovornik, mora biti tak sklad izločen iz korporacije, ki ne more vplivati nanj, temveč ima sklad kot samostojna družba svoje vodstvo, svoje upravljavce premoženja in svoje nadzornike. Če ima država, v kateri deluje tak sklad, primerno zasnovano zakonodajo, je tudi povsem nemogoče, da bi korporacija denimo pri tovrstnem, sicer izločenem skladu najela posojilo. Po drugi strani korporacija vendar ostaja vpeta v poslovanje takega sklada v tem smislu, da mora pokriti morebitni primanjkljaj denimo v času krize oziroma negativnih donosov. Tak prispevek sicer ni enkraten, saj bi s tem preveč obremenili korporacijo, je pa.

Kakšne značilnosti mora imeti dober drugi 
pokojninski steber

- Država mora pripraviti dober zakonski okvir, da je sistem kakovostno reguliran in nadzorovan.

- Poskrbeti mora za zakonski okvir za ustrezno upravljanje premoženja: s pravilnim razmerjem med tveganjem in donosom, preprosto ter brez pretiranih stroškov in provizij, hkrati pa pregledno, da zavarovanci lahko samostojno primerjajo posamezne sklade.

- Sredstva zavarovancev v drugem stebru morajo biti zavarovana.

Tako pravi Alain Burq, svetovalec za pokojninsko, zdravstveno in invalidsko zavarovanje pri francoskem Schneider Electricu, globalnem specialistu za upravljanje električne energije.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

PRO
Članki
Članki Do nižje dohodnine z več otroki ali varčevanjem za pokojnino

Dohodninsko osnovo si lahko do konca leta znižamo z olajšavami. Najbolj uveljavljena je olajšava za vzdrževane družinske člane,...