FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Davki: Ali moram od dodatne pokojnine plačati dohodnino?

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 2 min
18.12.2012  16:22
VPRAŠANJE: Ali je treba plačati dohodnino za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, če se po 10 letih namesto za rentno izplačevanje odločim za enkratno izplačilo? Ali tako kljub dejstvu, da je bila ob vplačilu premije to olajšava, ob izplačilu olajšavo izgubim?

ODGOVOR: Davčni zavezanec ima pravico do olajšave, če je v letu odmere dohodnine vplačeval premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Pogoj za olajšavo je, da je pokojninski načrt odobren in vpisan v posebni register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter da ima izvajalec tega načrta sedež v Sloveniji ali drugi državi članici EU. Olajšava se prizna največ do 24 odstotkov obračunanih obveznih prispevkov oziroma ne več kot 2.683,26 evra za leto 2011.

[A] MF01_davki_ss.1327152193.jpg

Davčna obravnava vplačil za prostovoljno pokojninsko zavarovanje v praksi navadno ne pomeni težav, saj je večini razumljiva in tudi v korist. Marsikdo pa je presenečen, ko se začnejo po poteku zavarovanja sredstva izplačevati.

Z davčnega vidika se namreč vsa izplačila iz prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi katerega je zavarovanec ob vplačilih izkoriščal olajšave, štejejo za obdavčljiv dohodek, kar pomeni, da se v celoti obdavčijo z dohodnino po progresivni lestvici. Ob izplačilu dohodka pokojninska družba odtegne 25 odstotkov akontacije dohodnine, dokončna obdavčitev pa je na letni ravni, ko se v informativnem izračunu dohodnine odmeri davek po 16-, 27- ali 41-odstotni stopnji. Pri določanju stopnje obdavčitve ni pomembno, ali gre za enkratno izplačilo ali pa izplačila v mesečnih premijah, saj gre po vsebini za isto vrsto dohodka.

Razlika med izplačili se pojavi pri določanju davčne osnove. Če zavarovanec izstopi iz zavarovanja in v enkratnem znesku prejme izplačilo odkupne vrednosti, potem se v davčno osnovo všteva celotno izplačilo. Če pa zavarovanec ne izstopi iz zavarovanja in prejema dodatno starostno pokojnino v obliki mesečne rente, se v osnovo za obdavčitev všteva le polovica rente. Z davčnega vidika je torej ugodneje, da se namesto zahteve za izplačila odkupne vrednosti počaka na izplačevanje mesečne rente, saj se v tem primeru obdavči le polovica izplačil.

Vprašanje bralca je sicer povsem logično, saj izvajalci pokojninskih načrtov pri trženju produktov zavarovancem navadno pojasnijo, da so ob vplačilih premij upravičeni do olajšave, ne pojasnijo pa, da se bo dohodnina obračunala ob izplačilih.

Predpisi pri zgoraj opisani vrsti prostovoljnega pokojninskega zavarovanja so torej usmerjeni k temu, da zavarovanec dolgoročno doseže le »odlog« plačila dohodnine, in ne popolne oprostitve.

Drugače je pri vplačevanju sredstev v prostovoljna pokojninska zavarovanja (življenjska zavarovanja ...), za katera zavarovanec ni mogel izkoristiti omenjene olajšave. Če načrt pokojninskega zavarovanja ni vpisan v posebni register (navadno gre za tako imenovani tretji pokojninski steber), potem zavarovanec ob vplačilih premij ne more izkoristiti davčne olajšave. Posledično se tudi izplačila iz te vrste zavarovanj obravnavajo drugače, saj ni obdavčen celoten znesek izplačila. Obdavči se le ustvarjeni donos, torej razlika med vrednostjo izplačil in vplačil.

Razlika pa ni samo v stopnji obdavčitve, saj se dohodek oziroma donos pri tej drugi vrsti pokojninskega zavarovanja obravnava kot izplačilo obresti, kar pomeni, da se ne obdavči po progresivnih dohodninskih stopnjah, temveč z enotno davčno stopnjo 20 odstotkov.

Tukaj je mogoče najti tudi razlog za dilemo, ki jo je z vprašanjem načel bralec, saj so lahko vsa izplačila pri tej vrsti zavarovanj v celoti oproščena plačila dohodnine, če zavarovalna pogodba določa, da ima zavarovanec pravico zahtevati izplačilo po 10 letih od sklenitve pogodbe, če je hkrati sklenitelj zavarovanja in upravičenec po pogodbi ista oseba in če pred desetimi leti zavarovanec ne vloži zahteve za izplačilo.

Treba je še poudariti, da se izplačila iz prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj obdavčujejo z dohodnino po progresivni lestvici (od 16 do 41 odstotkov) pod pogojem, da je načrt tega zavarovanja vpisan v posebni register in je imel zavarovanec posledično tudi pravico do olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. V primeru izstopa iz zavarovanja se po navedenih stopnjah obdavči celotno izplačilo odkupne vrednosti, v primeru prejemanja mesečne rente se obdavči le polovica izplačil. Če načrt prostovoljnega dodatnega zavarovanja ni vpisan v posebni register, potem zavarovanec ni imel pravice do olajšave. Izplačila, dosežena na podlagi te vrste zavarovanja, se ne obdavčijo v celoti, saj se po stopnji 20 odstotkov obdavči le dosežen donos nad vplačili, hkrati pa velja, da so izplačila po 10 letih v celoti oproščena plačila dohodnine, če so izpolnjeni omenjeni pogoji.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Večina še vedno ne ve, da si lahko poleg olajšave za vzdrževane družinske člane (otroke) dohodninsko osnovno zniža tudi z...

PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.