FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Kako bi bilo mogoče preprečiti osip prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 3 min
18.12.2012  16:22
Skoraj polovica tistih, ki izpolnjujejo pogoje za izredno pretrganje pokojninskega varčevanja, je to tudi storila, pravijo v Modri zavarovalnici

Naš pregled prostovoljnega pokojninskega zavarovanja kaže, da je večina pokojninskih družb in zavarovalnic v zadnjem letu doživela osip zavarovancev. Nekaj je k temu pripomogla gospodarska kriza, še več pa dejstvo, da so številni zavarovanci po preteku 120 mesecev zavarovanja dvignili sredstva s svojega pokojninskega računa.

ornik
"Dopuščajo se množični nenamenski izstopi iz pokojninskega varstva, s tem pa tudi zloraba ustavnopravnih načel solidarnosti in socialnosti." opozarja Miloš Ornik iz Moje naložbe.

Zaradi pritiska gospodarske krize se v načrte kolektivnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja na novo vključuje precej manj podjetij kot v boljših časih. Nekatera podjetja so zaradi finančnih težav omejila plačevanje premij pokojninskega zavarovanja in/ali število zaposlenih, tista, ki so šla stečaj, pa svojim zaposlenim premij seveda ne plačujejo več. Tako je opisal posledice gospodarske krize Peter Krassnig iz Skupne pokojninske zavarovalnice in večina drugih sogovornikov načeloma soglaša. Toda na drugi strani prostovoljno pokojninsko zavarovanje za svoje zaposlene vplačujejo večinoma uspešna podjetja in ti delodajalci tudi v težkih časih plačujejo premije, ugotavlja Domen Prašnikar, glavni izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice.

Vzroka dvigov: stiska in nezaupanje

razpotnik
"Na zmanjšanje obsega sredstev za dodatne pokojnine precej bolj od gospodarske krize vplivajo izredni dvigi sredstev po poteku 120 mesecev." ugotavlja Vesna Razpotnik iz Modre zavarovalnice.

Vesna Razpotnik iz Modre zavarovalnice je zapisala, da so več osipa kot kriza povzročili izredni dvigi sredstev po poteku 120 mesecev varčevanja. Tudi ti dvigi so po njenem mnenju delno posledica ekonomske stiske, delno pa nezaupanja v sistem. Do konca letošnjega marca je pogoje za izredni izstop izpolnila dobra polovica članov kapitalskega vzajemnega sklada in od teh se jih je kar 46 odstotkov odločilo za dvig sredstev, nato jih je delodajalec znova vključil v sklad. Niti neugodna davčna obravnava izrednih dvigov niti ukrepi delodajalcev in prizadevanje zavarovalnice za ozaveščanje članov niso opazneje zajezili dvigov, pravi Vesna Razpotnik. Podobno ugotavljajo tudi drugi upravljavci pokojninskih načrtov.

Zakaj država molči

Kaj bi torej lahko naredila država, da bi spodbudila prostovoljno pokojninsko zavarovanje in zavrla nenamensko porabo pokojninskih sredstev. »Že brez sistemskih sprememb bi bilo mogoče kaj storiti. Zdaj vlada ne spodbuja državljanov k prostovoljnemu zavarovanju in jih ne opozarja, da bodo le tako zmanjšali vrzel, ki bo nastala po upokojitvi. Ko so leta 1999 pripravljali zakon, se je o tem veliko pisalo, zdaj, ko so ljudje dobili možnost dvigniti sredstva, pa država niti enkrat ni javno sporočila ljudem, da je to varčevanje namenjeno pokojnini. Sistemske spremembe pa bi lahko bile: sprostitev omejitve davčne olajšave, različne naložbene politike pokojninskega varčevanja, dodatne olajšave delodajalcem, ki bi plačevali premije svojim zaposlenim,« je zapisala Karmen Dietner, članica uprave Pokojninske družbe A.

Sprostiti naložbeno politiko

dietner
"Vlada molče gleda dvige pokojninskih sredstev, namesto da bi opozarjala državljane, da bodo le z varčevanjem zmanjšali vrzel, ki bo nastala po upokojitvi." pravi Karmen Dietner iz Pokojninske družbe A.

Domen Prašnikar meni, da bi moralo kolektivno pokojninsko zavarovanje ostati temelj za oblikovanje dodatnih pokojnin, lahko pa bi ga nadgradili in omogočili tudi varčevanje v skladih z bolj dinamično naložbeno politiko in višje davčne olajšave in odpravo omejitve o vključitvi lastnikov podjetij v varčevanje po kolektivni poti. Peter Krassnig iz Skupne pokojninske družbe pa je zapisal, da bi bila kot trd ukrep možna uzakonitev obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, mehki ukrepi pa bi bili lahko na eni strani zvišanje davčnih olajšav za plačnike premij (umik zgornje meje olajšave, zvišanje olajšave tudi za individualna vplačila), po drugi strani pa bi morali narediti pokojninsko varčevanje privlačnejše, kar bi lahko dosegli predvsem s sprostitvijo naložbene politike.

Zloraba načel solidarnosti

Uroš Ornik iz Moje naložbe pa nam je pojasnil: »Država se mora samo odločiti, ali želi imeti prostovoljno dopolnilno pokojninsko zavarovanje kot sistemsko urejeno namensko varčevanje in kaj želi z njim doseči. Pred 12 leti je v prvi pokojninski reformi to vedela, danes pa imamo namensko varčevanje, ki ga zavarovanec lahko nenamensko odpove. Zaradi ustavnopravnega varstva je dopustno množično nenamensko pretrganje dodatnega pokojninskega zavarovanja. To pa pomeni, da je dopustna tudi zloraba ustavnopravnih načel solidarnosti. Dosmrtna pokojninska renta je dosmrtna tudi v primerih, ko se glavnina (tudi 90 odstotkov sredstev) izplača v dveh ali treh letih, preostanek pa dosmrtno. To pomeni, da se izplačuje na primer tri leta po sto evrov na mesec, nato pa po evro na mesec: jasno je, da so take rente bolj kot ne namenjene davčnemu optimiziranju, in tudi pristojno ministrstvo meni, da to ni v duhu zakona, pa vendar se take rente izplačujejo.«

tabela

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Ali morate spet doplačati dohodnino?

Večina še vedno ne ve, da si lahko poleg olajšave za vzdrževane družinske člane (otroke) dohodninsko osnovno zniža tudi z...

PRO
Članki
Članki Evropa, stara celina

Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina.

PRO
Članki
Članki Zakaj smo podcenjevali epidemijo koronavirusa

Razlogi, zakaj na začetku večina ljudi ni resno jemala nevarnosti koronavirusa in je podcenjevala hitrost njegovega širjenja, so...

PRO
Članki
Članki Dodatno pokojnino lahko uredite na daljavo

Zaradi omejitev širjenja koronavirusa so vse zavarovalnice in pokojninske družbe zaprle svoje poslovalnice za fizične obiske, vendar...

PRO
Članki
Članki Evropa se stara

Staranje prebivalstva bo imelo največje negativne posledice na povečanje javnih izdatkov za pokojnine; na primeru Slovenije, kjer danes...

PRO
Članki
Članki Največ zaposlenih glede upokojitve skrbita zdravje in finance

Močno se spreminjajo tudi pogledi na to, kdo naj bi zaposlenim zagotavljal prihodke v pokoju. V povprečju zaposleni pričakujejo, da jim...

PRO
Članki
Članki Upokojevanje v letu 2020

Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo...

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Na obroke lahko poleg novega fotelja ali televizorja vplačamo celo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.