FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Pokojninska družba Apro

Partnerstvo v korist zavarovancev.

Prispevki tudi za avtorske pogodbe

Izračunaj si pokojnino z mobilno aplikacijo!

 

Čas branja: 2 min
18.12.2012  16:21
Kako novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju širi osnove za zavarovanje in plačilo prispevkov

Po novem letu bo treba plačevati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi od plačil po avtorskih in podjemnih pogodbah. To novost prinaša nedavno sprejeti pokojninski zakon. Prejemniki, ki niso zavarovani, se bodo morali tudi zavarovati, za zavarovane in upokojence bodo delodajalci plačevali prispevek 8,85 odstotka.

Po novem bo treba prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačati prav za vsa plačila za dela in storitve, ki jih zakon o dohodnini šteje za dohodek. Če prejemnik ni že pokojninsko zavarovan, ni študent ali upokojenec, se bo moral obvezno zavarovati. To določa 18. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ti zavarovanci bodo kot vsi drugi plačevali od vseh prejetih plačil enak prispevek kot vsi drugi zavarovanci: to je prispevek zavarovanca po stopnji 15,55 odstotka, delodajalci oziroma izplačevalci pa bodo plačevali prispevek po stopnji 8,85 odstotka.

Kdo plača

Prispevek zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačajo zavarovanci sami in se odšteje od njihovega plačila. Prispevek delodajalcev plačajo izplačevalci. Izplačevalci morajo v skladu s predpisi o davčnem postopku tudi obračunati in odvesti oba prispevka, se pravi prispevek delodajalca in zavarovanca. S temi vplačili bo zavarovanec imel priznano pravico do pokojninske dobe in prejemki iz tega razmerja se mu bodo vštevali v pokojninsko osnovo.

Na vprašanje, za katera dela se bo treba vključiti v obvezno zavarovanje na podlagi 18. člena, so nam na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pojasnili, da to urejajo določila zakona o dohodnini. Poleg podjemnih, avtorskih in drugih civilnopravnih pogodb so vključena še dela prokurista ali poslovodne osebe po predpisih o gospodarskih družbah; funkcije v organih kapitalske ali osebne družbe, fundacije, zavoda, zadruge, zbornice, lokalne skupnosti ali druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava; delo stečajnega upravitelja, likvidacijskega upravitelja ali upravitelja prisilne poravnave. Seveda vse to velja za osebe, ki opravljajo navedena dela, pa niso pokojninsko zavarovane po drugih osnovah.

Posebno zavarovanje

Za tiste, ki so že pokojninsko zavarovani na drugih podlagah in poleg rednega dela ali dejavnosti opravljajo še delo na podlagi drugega pravnega razmerja, pa bo veljala drugačna ureditev. Prejemniki teh plačil se bodo morali vključiti v zavarovanje za posebne primere na podlagi druge alineje prvega odstavka 20. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta alineja uzakonja prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Za ta prispevek velja stopnja 8,85 odstotka in to plača izplačevalec. Enak prispevek bo za pogodbeno delo upokojencev. Pri tem posebnem zavarovanju zavarovancu ne teče pokojninska doba in se ti prejemki ne štejejo v pokojninsko osnovo. Ti prispevki namreč prinašajo zavarovanje samo za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, so pojasnili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Generalni direktor zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjan Papež pa je pojasnil, da bodo izpolnjevanje pogojev za posebno zavarovanje po 18. členu ugotavljali na podlagi nakazanih prispevkov za minulo leto. Zavarovanec bo pridobil mesec dni zavarovanja, če bodo njegovi vplačani prispevki dosegli 60 odstotkov povprečne mesečne plače, pridobiti pa bo mogoče največ 12 mesecev zavarovanja.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
PRO
Članki
Članki Pogoji za javne pokojnine v letu 2019

Letos so prvič izenačeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske.

PRO
Članki
Članki Varčevanje za pokojnino največji finančni stres za Američane 2

Slabi dve tretjini Američanov obžalujeta, da sta v preteklosti preveč trošili, namesto da bi varčevali za pokojnino.  

PRO
Članki
Članki Davčna olajšava letos, premija na obroke prihodnje leto

Tudi letos lahko pri Pokojninski družbi A premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačate na obroke.

PRO
Članki
Članki Recept za nižjo dohodnino 

Le še do konca leta lahko izkoristimo eno redkih davčnih olajšav v Sloveniji, s katero si lahko znižamo dohodnino in poskrbimo za svojo...

PRO
Članki
Članki Znižajte si dohodnino do konca leta z varčevanjem

Le še do konca leta si lahko znižamo dohodnino z vplačilom premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, s katerim...

PRO
Članki
Članki Bo pokojninsko problematiko reševala generacija 50+?

Med vsemi državami OECD ima Slovenija eno najnižjih stopenj delovne aktivnosti zaposlenih v starosti od 55 do 64 let. Ta znaša le 35...

PRO
Članki
Članki Kaj pa zdaj, ko zmanjkuje zaposlenih?

Kar 75 odstotkov zaposlenih v Sloveniji se upokoji takoj, ko izpolnijo minimalne pogoje za upokojitev, tako ima Slovenija med vsemi...

PRO
Članki
Članki Koliko vas stane kognitivna lenoba?

Zaradi nagnjenosti k statusu quo ne opustimo slabih navad in ne začnemo privzemati dobre.