FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Prva kreditna zavarovalnicapro

Zavarujemo terjatve

Naj vam dolgi plačilni roki in neplačane terjatve ne ustavijo tekočega poslovanja

Čas branja: 3 min
22.12.2017  12:52
Veliko uspešnih podjetnikov se je že znašlo v likvidnostnih škarjah, zato je nujno, da izkoristite koristi zavarovanja terjatev in faktoringa ter nadzorujete tekočo likvidnost.

Za uspešno vodenje podjetja mora imeti podjetnik veliko znanja z različnih področij. Večina podjetnikov svoj čas in znanje nameni razvoju produktnega in prodajnega področja. Cilj vsakega podjetja je namreč ustvarjati dobiček, ki pa ga lahko doseže le s pravim izdelkom in učinkovitimi prodajnimi potmi, ki dosežejo želene kupce. Razvoj izdelka in njegova prodaja sta za podjetnika osnovni nalogi, ki podjetju prinašata prihodke. Velikokrat pa se zgodi, da kljub uspešni prodaji in večanju prihodkov iz leta v leto podjetju denar uhaja, ker podjetnik pozabi na tretje najpomembnejše področje – upravljanje financ. Če podjetnik zanemarja finančno področje, se uspešno podjetje kljub vsakoletni rasti lahko kaj hitro znajde v likvidnostnih težavah.

Kupci lahko v nekem trenutku zaradi razmer na trgu zahtevajo daljše plačilne roke, na drugi strani pa se dobavitelji zaradi zaostrenih razmer želijo zavarovati in podjetju skrajšajo plačilne roke. Podjetje se tako znajde v likvidnostnih škarjah, kjer mu kljub uspešnemu poslovanju začne primanjkovati denarja, kar škoduje tekočemu poslovanju. Smiselno je, da podjetnik prek zavarovanja terjatev in faktoringa poskrbi, da do takih težav sploh ne pride.

Uravnavajte likvidnost z zavarovanjem in odkupom terjatev

Vse več uspešnih podjetnikov se odloča za uporabo finančnih orodij zavarovanja terjatev in odkupa terjatev oziroma faktoringa. Gre za komplementarni finančni orodji, ki poskrbita za celovito ravnanje s podjetnikovimi terjatvami in mu omogočita, da se zaščiti pred morebitnimi likvidnostnimi težavami in se osredotoči na svoj osnovni posel. Z uporabo zavarovanja terjatev si podjetnik zagotovi zavarovanje pred rizikom neplačil, optimalno načrtovanje denarnih tokov, nižjo ceno faktoringa in hitrejši prenos finančnih sredstev:

  • Zavarovanje pred rizikom neplačila

Podjetnik z zavarovanjem terjatev poskrbi, da bo prejel denar od prodanega blaga, četudi kupec ne poravna svojih obveznosti iz kakršnegakoli razloga. Pri Prvi kreditni zavarovalnici lahko podjetnik poskrbi za zavarovanje celotne prodaje, zavarovanje vračila avansa in za zavarovanje posameznih poslov.

  • Načrtovanje denarnih tokov

Z zavarovanjem in odkupom terjatev podjetnik svojemu podjetju zagotovi stabilnejši denarni tok in likvidnost. Podjetnik lahko vnaprej načrtuje denarni tok in skrajša vezavo terjatev ter obveznosti do dobaviteljev. S tem izboljša konkurenčnost podjetja in širitev poslovanja na nove trge. Podjetje z zavarovanjem terjatev pridobi pri konkurenčnosti, ker lahko podjetnik kupcem ponudi možnost plačevanja z odlogom plačila. Bolj varna pa bo tudi širitev poslovanja na nove trge in pridobivanje novih kupcev, katerih plačilne discipline podjetnik ne pozna.

  • Nižja cena odkupa terjatev

Faktoring oziroma odkup terjatev bo z ustreznim zavarovanjem terjatev lahko tudi cenejši. Ponudnik faktoringa namreč nase ne prevzema tveganja neplačila, ker so terjatve zavarovane pri kreditni zavarovalnici in so njegovi odkupi zavarovani s prenosom pravic iz zavarovanja. Podjetnik bo za takšno obliko financiranja v povprečju plačal le med enim in dvema odstotkoma vrednosti terjatve. Ponudnik predčasnega odkupa terjatev pa mu bo praviloma zagotovil tudi hitrejši prenos finančnih sredstev, saj bo podjetju denar iz naslova predčasnega odkupa terjatve nakazan že v dveh dneh in v višini do 90 odstotkov terjatve. Seveda sta rok in višina predčasnega poplačila terjatve odvisna od posameznega ponudnika faktoringa, vendar si lahko podjetnik z ustreznim zavarovanjem terjatev zagotovi boljše pogoje.

  • Izboljšanje posojilne sposobnosti

Zavarovanje terjatev podjetju izboljša bonitetno oceno, kar lahko podjetnik izkoristi pri pridobivanju novih posojil in ugodnejših posojilnih pogojev. Z ustreznim zavarovanjem in odkupom terjatev se namreč v bilanci stanja podjetja na aktivi znižajo odprte terjatve do kupcev, na pasivi pa kratkoročne finančne in poslovne obveznosti. Bilančna vsota podjetja se tako zmanjša, delež kapitala v virih sredstev pa se poveča. Takšno podjetje za ponudnike posojil pomeni manjše tveganje in mu raje ter hitreje odobrijo posojilo.

  • Zavarovanje in odkup terjatev v Sloveniji

V Evropi je področje faktoringa veliko bolje razvito kot v Sloveniji. Trg predčasnega odkupa terjatev je v Sloveniji za zdaj še majhen, saj je ocenjen pod dva odstotka bruto domačega proizvoda. V Evropi v povprečju sicer pomeni šest oziroma sedem odstotkov bruto domačega proizvoda, v posameznih državah pa presega celo 10 odstotkov. Rast trga predčasnega odkupa terjatev družbam, ki se ukvarjajo s faktoringom, tako prinaša številne priložnosti, ne smemo pa pozabiti tudi na nevarnosti. Morebitne večje škode so lahko za faktorinške družbe velik udarec, zato je za njih smiselno, da svoje terjatve zavarujejo pri zavarovalnici.

PRO
Članki
Članki Podjetja, ki pri upravljanju terjatev izberejo preventivne ukrepe, imajo prednost

Že dolgo je običajno, da zavarujemo hišo pred požarom ali potresom, avtomobil pa pred prometno nesrečo, v poslovnem svetu pa so...

PRO
Članki
Članki Poslujete z velikani? Tudi ti lahko propadejo, vi pa ostanete brez vsega

Poslovati zgolj z enim partnerjem je tvegano, pa četudi je to dobro delujoč gospodarski velikan, saj se tudi njemu lahko zgodi, da zaide...

PRO
Članki
Članki Kako se zavarovati pred neplačniki?

Če ne želite pristati med tistimi, ki jim dolžniki ali dolgi plačilni roki parajo živce, naredite prvi korak že pred sprejetjem...