FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Prva kreditna zavarovalnicapro

Zavarujemo terjatve

Podjetja, ki pri upravljanju terjatev izberejo preventivne ukrepe, imajo prednost

Čas branja: 3 min
11.10.2017  08:12
Že dolgo je običajno, da zavarujemo hišo pred požarom ali potresom, avtomobil pa pred prometno nesrečo, v poslovnem svetu pa so preventivni ukrepi za zavarovanje finančnega poslovanja še premalo uporabljani.
Podjetja, ki pri upravljanju terjatev izberejo preventivne ukrepe, imajo prednost
Foto: Shutterstock

Povečana verjetnost neplačil pogosto ogrozi tekoče poslovanje podjetja, saj to večinoma nima prostih denarnih sredstev, da bi pokrilo nepričakovane dogodke, kot so zahtevani (pre)dolgi plačilni roki oziroma čezmerne zamude pri plačilu, stečaj kupca ali druge situacije, zaradi katerih ostanejo terjatve neplačane.

Da bi se v takih primerih izognili agoniji, je nujno razmišljati vnaprej. Na voljo je kar nekaj instrumentov, s katerimi se zavarujete, med najbolj primernimi pa je gotovo zavarovanje terjatev.

V čem se razlikujeta zavarovanje terjatev in faktoring?

Kot opažajo v SID – Prvi kreditni zavarovalnici, v marsikaterem podjetju zaradi nepoznavanja podrobnosti reševanja težav v primeru neplačil ne razumejo dobro razlike med zavarovanjem terjatev in faktoringom. Pri obeh storitvah gre sicer za mehanizme, s katerimi podjetje prepreči izgubo oziroma trenutno pomanjkanje denarnih sredstev, ki jih potrebuje za pokrivanje tekočega posla. Vendar pa je med faktoringom in zavarovanjem terjatev nekaj razlik, ki vplivajo na več vidikov poslovanja podjetja, na njegovo uspešnost in odnose s partnerji.

Zavarovanje terjatev na kratko

Pri zavarovanju terjatev gre za preventivni ukrep, ko si zavarovanec zagotovi kritje škode, ki bi nastala zaradi kupčevega stečaja ali drugih razlogov. Zavarovanje terjatev je posebej priporočljivo za podjetja, ki so odvisna od le nekaj (večjih) kupcev oziroma svojim kupcem omogočajo daljše plačilne roke ter zato potrebujejo več obratnih sredstev, ki jih prek asignacije zavarovalne police lažje pridobijo pri banki.

Zavarovanje terjatev ne zahteva razkritja informacij o zavarovanju kupcem in s tem morebitno poslabšanje poslovnih odnosov. Omogoči tudi, da prodajalec lahko ponudi boljše plačilne pogoje.

Zavarovanec, ki ima svoje terjatve zavarovane, bo razbremenjen, saj bo zavarovalnica z rednim nadzorovanjem finančnega stanja oziroma bonitete kupcev nase prevzela pomemben del upravljanja njegovih terjatev. V podjetju upniku se tako lahko bolj posvetijo svoji osnovni dejavnosti.

Faktoring na kratko

Pri faktoringu gre za odkup že obstoječih terjatev, ko podjetje prenese tveganje za primer neplačila odprtih računov na "faktorja".

Storitve faktoringa so zanimive za podjetja z likvidnostnimi težavami, za zagonska podjetja, za podjetja, ki za hitro rast potrebujejo takojšnja sredstva, za uvoznike, ki se pri poslovanju srečujejo z valutnimi zamiki, podjetja, ki so sezonsko naravnana, podjetja, ki imajo pri dobavitelju možnost izkoristiti ugodne rabate s predčasnim poplačilom blaga, ter podjetja, ki ne želijo, da dodatni obratni kapital zmanjšuje njihove zmogljivosti za najemanje posojil pri bankah. Postopek prenosa terjatev in faktorjeva poznejša izterjava kupca lahko tudi poslabšata partnerski odnos med dobaviteljem in kupcem. Odkup terjatev sicer ob morebitnem neplačilu kupca pomeni takojšen denar, a ga mora prodajalec v primeru regresnega faktoringa vrniti, če faktor kupca ni uspešno izterjal.

Stroški zavarovanja terjatev so predvidljivi

Stroški faktorinških storitev in obresti za dobo financiranja lahko znašajo približno pet odstotkov in več od celotne vrednosti terjatve, v nekaterih primerih lahko tudi prek deset odstotkov, kar faktoring uvršča med dražje instrumente financiranja.

Pri zavarovanju terjatev je načrtovanje denarnega toka lažje, saj je vnaprej znano, koliko bo znašala mesečna premija, ki je tudi davčno priznan strošek. Če pride do neplačila zaradi stečaja, prisilne poravnave ali drugih nekomercialnih razlogov, pri zavarovanju terjatev lahko ocenimo, kolikšno odškodnino lahko pričakujemo.

Samo plačani računi omogočajo rast podjetja

Tako pri faktoringu kot pri zavarovanju terjatev lahko podjetje pridobi koristi za poslovanje: faktoring omogoča - če ni faktorjeva trenutna likvidnost omejena - takojšnje financiranje za na primer nabavo surovin, zavarovanje terjatev pa pripomore k lažjemu pridobivanju bančnih posojil. Banke so namreč bolj naklonjene podjetjem, ki pri upravljanju terjatev izberejo preventivne ukrepe. Prednost zavarovanja terjatev je v tem, da zaščita pred neplačniki omogoča, poleg izplačila odškodnine v primerih zamude, hitrejši in prodornejši vstop na tuje trge ter posledično povečanje obsega prodaje. Podjetje ima z zavarovanjem tudi več manevrskega prostora za dogovarjanje o poslovnih pogojih s kupcem.

Podjetje, ki ima svoje terjatve zavarovane pri izkušeni zavarovalnici, je tudi močno razbremenjeno, saj zavarovalnica zanj opravlja tudi bonitetne ocene kupcev in sprotno spremljanje njegovega finančnega poslovanja ter ponuja strokovno asistenco v obliki pravnih in administracijskih svetovanj.

Zavarovanje terjatev in faktoring sta komplementarni storitvi. Zato imajo pogosto tudi faktorinške družbe sklenjene zavarovalne angažmaje s kreditnimi zavarovalnicami.​​​​​ S polico zavarovanja terjatev pri kreditni zavarovalnici lahko podjetja prek asignacije (prenosa pravic iz zavarovalne pogodbe) pridobijo boljše pogoje financiranja pri bankah in tudi pri faktorjih.

S tem podjetje dobi celovito rešitev tako za optimalno zavarovanje kot za optimalno financiranje.

PRO
Članki
Članki Naj vam dolgi plačilni roki in neplačane terjatve ne ustavijo tekočega poslovanja

Veliko uspešnih podjetnikov se je že znašlo v likvidnostnih škarjah, zato je nujno, da izkoristite koristi zavarovanja terjatev in...

PRO
Članki
Članki Poslujete z velikani? Tudi ti lahko propadejo, vi pa ostanete brez vsega

Poslovati zgolj z enim partnerjem je tvegano, pa četudi je to dobro delujoč gospodarski velikan, saj se tudi njemu lahko zgodi, da zaide...

PRO
Članki
Članki Kako se zavarovati pred neplačniki?

Če ne želite pristati med tistimi, ki jim dolžniki ali dolgi plačilni roki parajo živce, naredite prvi korak že pred sprejetjem...