FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Posel 2030pro

Razvoj fintecha prinaša koristi bančnim strankam

Čas branja: 3 min
25.09.2019  09:15  Dopolnjeno: 08.10.2019 15:20
Banke svojim strankam ponujajo vse boljšo uporabniško izkušnjo pri opravljanju digitalnih storitev tudi zaradi prihoda fintech podjetij.
Razvoj fintecha prinaša koristi bančnim strankam
Foto: Shutterstock

Uveljavljena finančna podjetja, ki uživajo ugled in zaupanje svojih dolgoletnih strank, se s prihodom naprednih finančnotehnoloških podjetij, ki razvijajo nove metode povezovanja financ in tehnologije, srečujejo z novimi izzivi. Finančnotehnološka oziroma fintech podjetja so namreč predvsem osredotočena na izboljšanje uporabniške izkušnje pri vsakodnevnih finančnih transakcijah. Pred nekaj leti, ko so se začeli pojavljati prvi fintech startupi, večjim finančnim podjetjem, kot so banke in zavarovalnice, niso bili konkurenca. S skokovitim razvojem in osredotočenostjo na izboljšanje uporabniške izkušnje pri upravljanju financ pa so nekatera fintech podjetja postala resni tekmeci tradicionalnim finančnim igralcem na nekaterih področjih finančnih storitev.

Nova evropska zakonodaja dala zagon fintech podjetjem

Fintech podjetja namreč ne razvijajo zgolj novih tehnologij in aplikacij, ampak so vstopila tudi na tradicionalna področja, kot so posojanje denarja, upravljanje terjatev in podobno. Kar je še dodatno spodbudila sprejeta direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2), ki omogoča nadaljnjo pocenitev plačilnega prometa in izboljšanje varstva potrošnikov, predvsem pa rast digitalizacije, širitev mobilnega plačevanja in razmah inovativnih storitev. »Banke so se v zadnjih letih znašle pod velikanskimi pritiski. PSD2, nova evropska zakonodaja o 'odprtem bančništvu', je finančno industrijo odprla tehnološkim podjetjem, ki z vpeljavo block­­chai­na, umetne inteligence in velikega podatkovja ustvarjajo za uporabnike hitrejše, cenejše in bolj prilagojene finančne storitve,« pravi Peter Merc, direktor podjetja Fintech Factory, ki se ukvarja s pravnim in poslovnim svetovanjem podjetjem s področja finančne tehnologije.

Banke so tako soočene z novimi izzivi, saj se morajo odzivati na prihod fintech podjetij in izboljšati uporabniško izkušnjo za svoje stranke, če želijo tudi v prihodnje ostati konkurenčne in svojim strankam ponujati kar najboljši finančni servis.

Strategije uvajanja fintecha

Na prihod fintech podjetij so se finančna podjetja odzvala na tri različne načine. V prvo skupino sodijo praviloma banke in zavarovalnice, ki so se odločile počakati in videti, katere zmagovalne tehnologije bodo prevladale v financah. S tem sicer tvegajo, da bodo nepripravljene, ko se bodo morale nujno odzvati na spremembe na trgu in bodo posledično lahko izgubile svoje stranke zaradi naprednejših finančnih podjetij, ki so se odločila za drugačen, aktivnejši pristop k izzivu, ki ga prinašajo nove tehnologije.

V drugo skupino sodijo finančna podjetja, ki so se odločila slediti razvoju in so prevzela oziroma kupila finančnotehnološka podjetja ter tako pridobila dostop do finančnotehnoloških inovacij. Pri tej obliki se največkrat pojavijo težave, kako vključiti nove kupljene tehnologije v sistem.

V tretjo skupino pa uvrščamo finančna podjetja, ki so vložila veliko časa in denarja v razvoj lastnih novih tehnologij in nadgradnje informacijskega sistema ter se tako spopadla z izzivom fintecha. Vsaka vpeljava nove tehnologije v takšen sistem je lahko zelo zahtevna, saj mora premagati ovire zastarele informacijske infrastrukture podjetja, ovire, ki jih pomenijo zakonodaja in predpisi, ter različne interese deležnikov.

Poleg navedenih načinov odzivanja uveljavljenih tradicionalnih finančnih podjetij na pojav fintecha obstaja še možnost uvajanja novih tehnologij. Lahko se namreč odločijo za sodelovanje z zunanjimi partnerji, ki ponujajo in so že razvili nove inovativne finančne tehnologije, ki pomenijo dodano vrednost za stranke. Večina finančnih podjetij je pri tej obliki uvajanja novih tehnologij zelo previdna, ker morajo zunanjemu partnerju zagotoviti dostop do podatkovnih baz, zato obstaja skrb, da bi tako lahko ogrozile svojo konkurenčno prednost.

Pomanjkljiva varnost in pomanjkanje enotnih standardov

Vendar tudi v fintech svetu ni vse rožnato. Precejšnja težava je lahko pomanjkanje varnosti pri vpeljavi novih tehnologij, zato se razvijajo novi varnostni ukrepi, ki jih omogočajo nove tehnologije. Kot slabost fintecha se navajata tudi pomanjkanje enotnih standardov, ker aplikacije in sisteme razvijajo številna različna podjetja, ter kompleksnost samih omrežij, ki z razvojem in širjenjem postajajo tudi vse težja za vzdrževanje. Poleg tega imajo banke določene prednosti, ki jih fintech ne more izničiti čez noč. Poleg obsežnih baz strank imajo banke dobro vzpostavljene odnose z regulatorji ter dosledno urejena področja o skladnosti poslovanja in varstva podatkov. Hkrati pa nudijo celovito finančno storitev, medtem ko so fintech podjetja bolj ozko usmerjena v specifična področja.

Prihod fintecha je za tradicionalna finančna podjetja velik izziv, s katerim pa se je mogoče spopasti, če dobro poznajo svoje stranke in vedo, kako bi jim lahko še bolj približala svoje storitve in izboljšala uporabniško izkušnjo. Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, je v intervjuju za STA izrazil prepričanje, da se morajo tradicionalni ponudniki ukvarjati predvsem z izboljševanjem izkušnje za uporabnike. Če namreč to izkušnjo izenačijo s fintech podjetji, imajo po njegovem mnenju zaradi univerzalne narave storitev, ki jih ponujajo, in podpore strankam v domačem jeziku še vedno primerjalne prednosti. »Če bomo to strankam zagotovili, se ne bojim izgube konkurenčnosti. Kdor pa tega ne bo storil, bo imel zelo velike težave,« je dejal.

Odziv NLB na spremenjene potrebe podjetij

Mikro in mala podjetja ter samostojni podjetniki lahko tako pri NLB do financiranja pridejo v nekaj minutah brez obiska poslovalnice, kar so omogočile nove tehnološke rešitve. »V NLB razumemo potrebe podjetij po fleksibilnejšem uravnavanju likvidnosti poslovanja in po tem, da se lahko čim hitreje odzivajo na potrebe trga, na svoje poslovne priložnosti, zato smo jim želeli omogočiti hitrejši in lažji dostop do bančnih finančnih virov,« razloge za ponudbo hitrega financiranja podjetij pojasnjujeta Nataša Mištrafović in Nataša Colnar z NLB. »Pri enostavnih storitvah financiranja smo želeli narediti korak naprej in podjetjem s Hitrim kreditom in Hitrim limitom na poslovnem računu omogočiti takojšen dostop do denarnih sredstev in preprosto sklepanje – brez dokumentacije, brez obiska poslovalnice, po sodobnih poteh v mobilni banki,« še dodata.

NLB tako dokazuje, da se z razvojem tehnologije svojim strankam lahko ponudijo hitrejše in učinkovitejše rešitve, ki izboljšajo celostno uporabniško izkušnjo. »Plačevanje prek mobilnih naprav je bilo še pred nekaj leti v povojih in mu uporabniki niso povsem zaupali, danes pa je slika precej drugačna. Uporabniki vedo, da mobilna banka zagotavlja najvišjo možno varnost, posledično uporaba iz meseca v mesec narašča,« na koncu pojasni Domen Baškovec, vodja upravljanja tržnih in strankinih poti pri NLB.

Vsebino omogoča NLB banka.