FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? NLBpro

Imate idejo, primanjkuje pa vam denarja?

Čas branja: 4 min
22.02.2016  22:36
Kreditiranje podjetij je ena od temeljnih bančnih funkcij in ustrezno pripravljene projekte banke vedno rade podprejo. A za to je treba biti dobro pripravljen
Imate idejo, primanjkuje pa vam denarja?
Preden podate povpraševanje za kredit sami pravočasno opredelite, kaj boste kot kreditojemalec lahko ponudili v zavarovanje.

Vsako podjetje se preprosto mora razvijati vsaj tako hitro kot konkurenti, kajti če zaostane, ga morda jutri ne bo več. V življenjskem ciklu večine rastočih podjetij tako pride čas, ko za uresničevanje svojih načrtov potrebujejo bančno financiranje.

Kako pametno pristopiti k dolžniškemu financiranju, ki je običajno celo cenejše od financiranja z lastniškim kapitalom?

Osnovni kriteriji, ki banko vodijo pri odobravanju financiranja projektov svojih strank, praviloma veljajo tako za mikro in mala kot tudi za srednja in velika podjetja.

V grobem lahko dejavnike pri presoji razdelimo na kvantitativne oziroma finančne in kvalitativne oziroma manj oprijemljive informacije o stanju podjetja in kredibilnosti projekta, ki jih je težje preliti v številke.

Ko se bo direktor s poslovno idejo tako oglasil pri poslovnem skrbniku v svoji banki, bo moral predložiti podatke, s katerimi bo prepričal banko, da je projekt primeren za kreditiranje. V podjetju bo potrebno pripraviti pregleden poslovni načrt investicije, v katerem se opredeli pomen nakupa stroja ali poslovnih prostorov za prihodnje poslovanje podjetja. Dobro je, da se podjetje pri predvidevanjih za prihodnost ter vseh ostalih pomembnih elementov poslovnega načrta drži predloge, ki jo je Slovenski podjetniški sklad pripravil za samostojne podjetnike in gospodarske družbe.

Finančni oziroma kvantitativni dejavniki

1. Lastna udeležba

Lastna udeležba investitorja v projektu je nujna, saj predstavlja blažilec pri zaščiti finančne konstrukcije projekta pred nepredvidenimi zunanjimi vplivi. Odvisno od vrste dejavnosti in od narave projekta naj lastna udeležba znaša med 10 in 30 ali več odstotkov.

2. Projekcija denarnega toka

Ustrezen denarni tok je poglaviten (primarni) vir poplačila kredita. Prilivi denarja, predvsem tisti iz rednega poslovanja, morajo v zadostni meri presegati redne odlive, hkrati pa je treba upoštevati morebitna nihanja zaradi internih ali eksternih vplivov.

Bodite realni ali še bolje rahlo konservativni pri oceni, kolikšne obroke boste lahko odplačevali, tako da boste imeli še nekaj rezerve za nepredvidene dogodke.

Na podlagi denarnega toka bo banka skupaj z vami ocenila, kakšna ročnost in višina obroka sta za podjetje še vzdržni.

3. Zavarovanje kredita

Banko bo gotovo zanimalo tudi to, s čim bo podjetnik kredit zavaroval. Zavarovanje namreč za banko pomeni sekundarni vir poplačila, če bi se kaj zalomilo, česar se nikoli ne da izključiti. Previdnostno načelo in predpisi bankam narekujejo razmerja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanj, ki se praviloma gibljejo v razmerju od 1 : 2. Možnosti je veliko, od banke je odvisno, če zavarovanje sprejme kot primerno obliko sekundarnega vira odplačila.

Preden podate povpraševanje za kredit sami pravočasno opredelite, kaj boste kot kreditojemalec lahko ponudili v zavarovanje. Možnosti je veliko: hipoteka na nepremičnino, zastava premičnin (oprema, vozila, mehanizacija, izjemoma zaloge), nezapadlih terjatev ali prvovrstnih vrednostnih papirjev ter solidarno poroštvo primerne fizične osebe ali tretje pravne osebe.

nlb-roki.1455113797.jpg.c.720px.jpg
Zasebnik in s.p. lahko kot dodatno zavarovanje ponudi vinkulacijo police življenjskega zavarovanja ali drugo lastno premoženje, ki ga je moč ovrednotiti in zanje obstaja realno tržno povpraševanje.

4. Kapitalska ustreznost kreditojemalca

Delež kapitala v financiranju (količnik med kapitalom in vsemi obveznostmi do virov sredstev) kaže stopnjo lastniškega financiranja. Višji delež kapitala za komitenta (in banko) pomeni večjo varnost za prihodnjo stabilnost poslovanja. Vendar se je hkrati potrebno zavedati, da je lastni kapital tudi najdražji način financiranja, zato je treba najti smiselno ravnotežje.

Dobro je, da je kapitala v bilančni vsoti najmanj 10 odstotkov (kar je odvisno tudi od tega, kako kapitalsko intenzivna je panoga), zelo priporočljivo je, če je ta odstotek še precej višji. Za verodostojnost podjetja in njegovo stabilnost ni dobro, če si lastniki sproti izplačujejo ves dobiček in vsaj dela kapitala ne akumulirajo v podjetju.

5. Dobičkonosnost

Banka si bo ogledala tudi "rezultat pod črto". Seveda je nujno, de je podjetje v preteklih letih poslovalo vsaj z minimalnim dobičkom. Če pa je imelo izgubo, je pomembno podrobno predstaviti razloge za tako stanje in ukrepe za pozitivno poslovanje (prihodkovna in/ali stroškovna plat poslovanja).

Več zaporednih let z izgubo, predvsem kadar izguba nastaja iz rednega poslovanja, je signal banki, da podjetje ni dovolj hitro ukrepalo za reševanje težav.

Odlašanje s sanacijskimi ukrepi se ne obrestuje, četudi so ti na kratek rok lahko boleči.

6. Trend prihodkov in odhodkov

Ali bo podjetje sposobno odplačevati kredit, je odvisno od njegovega položaja na trgu. Če je celoten relevantni trg v preteklih letih stagniral, našemu podjetju pa so prihodki rasli, to pomeni, da se podjetje krepi, še posebej, če rast stroškov zaostaja za rastjo prihodkov. Velja pa seveda tudi obratno.

Dinamičen pogled na poslovanje podjetja bo banki povedal, kako se podjetje spopada s konkurenco na trgu in drugimi okoliščinami poslovanja.

7. Terjatve in obveznosti

Obveznosti do dobaviteljev povedo, kako podjetje ravna pri plačevanju. Skrbite, da imate do vseh svojih poslovnih partnerjev korekten odnos, in hkrati skrbno spremljajte plačila vaših kupcev ter v primeru zamud pri plačilih pravočasno ustrezno ukrepajte.

Na uravnoteženost bilančne slike podjetja je treba misliti že prej, ne šele takrat, ko boste povpraševali za kredit.

Nefinančnimi oziroma kvalitativnimi dejavniki

1. Vodstvena struktura

Izkušen vodilni kader, ki je že uspešno previharil kakšno poslovno težavo, je za banko dober znak.

2. Trajanje in kakovost odnosa z banko

Zaupanje med banko in njenimi komitenti se gradi skozi čas. S korektnim sodelovanjem z banko, ko so bili časi ugodni, bo podjetje pripravilo dober temelj za čas, ko bodo razmere slabše in bo pomoč banke dobrodošla.

3. Kakovostna diverzifikacija dejavnosti, kupcev in dobaviteljev

Tveganost kreditojemalca za banko je večja, če prevelik del njegovih prihodkov izvira iz enega samega izdelka/storitve ali če je odvisen od naročil enega samega velikega kupca ali enega dobavitelja. Če se le da, "ne nosite vseh jajc v eni košari", bolj diverzificirano podjetje je namreč manj tvegano za kreditodajalca.

4. Druga bilančna pojasnila

Številke iz računovodskih izkazov same po sebi ne dajo celotne slike podjetja. Vedno bo pri dogovarjanju z banko dobrodošlo, da kreditojemalec vsebinsko pojasni ozadje oziroma odgovori na vprašanja, ki se bodo banki zastavila.

Podjetnik, ki je ambiciozen, a dovolj realističen, ki trdno verjame v svoj projekt in zna to tudi pokazati, bo banko lahko prepričal, da je projekt kakovosten in ustvarja dodano vrednost. Na podlagi izkušenj mu že pred tem lahko pomagajo tudi poslovni skrbniki v NLB, zato je zelo koristno, da se podjetje že v začetni fazi pripravljanja investicije za nasvet obrne na svojega poslovnega skrbnika.

PRO
Članki
Članki #OkvirPomoči: Na pomoč mikro in malim podjetjem

Svetovno gospodarstvo se je prvič doslej začasno ustavilo zaradi epidemije COVID-19. Za vnovičen zagon bodo potrebna sredstva, predvsem...

PRO
Članki
Članki Žepnina, da ali ne?

Verjetno se marsikateri starš sprašuje, ali je prav, da njegov otrok dobiva žepnino, kdaj naj jo začne dobivati, kako visoka naj bo in...

PRO
Članki
Članki Otroci in denar: največ šteje zgled

»Mami, lahko kupimo avtodom?« je petletnik vprašal mamo ob pogledu na privlačno vozilo, parkirano na sosednji parceli v kampu. »Žal...

PRO
Članki
Članki Ko v tujini ostanete brez bančne kartice

Se vam je že kdaj zgodilo, da se je oddih, ki naj bi bil namenjen predvsem nabiranju moči za nove poslovne in zasebne podvige, sprevrgel...

PRO
Članki
Članki Ceneje na oddih

Bi radi kupili letalsko karto do Sejšelov? Iz Benetk za 640 evrov ali iz Ljubljane za 427 evrov? Kajti približno 200 evrov ali celo več...

PRO
Članki
Članki Slovenske izvoznike vse bolj zanimajo države, ki niso del EU

Slovenija je lani izvozila za 23,9 milijarde evrov blaga, kar je za 4,4 odstotka več kot leta 2014 in največ po vstopu naše države v...

PRO
Članki
Članki Za startup ne rabite očetove garaže

Na pohodu so mlada inovativna podjetja, ki za razvoj idej, zagon poslovanja in prodor na globalni trg potrebujejo tudi podporno okolje