FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? MojeDelo.compro

Najboljši karierni partner na področju zaposlovanja.

Kateri so najperspektivnejši poklici v Sloveniji in kje so plače najvišje?

Čas branja: 4 min
12.02.2018  15:23
Tehnološki razvoj sicer še krepi potrebe po tehniških poklicih, a kaže, da prihodnost temelji na interdisciplinarnosti
Kateri so najperspektivnejši poklici v Sloveniji in kje so plače najvišje?
Foto: Jure Makovec

Statistični podatki kažejo, da višja izobrazba prinaša večje zaslužke, tako zaposleni z univerzitetno izobrazbo zaslužijo 60 odstotkov več kot zaposleni s srednješolsko izobrazbo. Koristi stopnje izobrazbe niso le finančne, za ljudi z višjo izobrazbo je tudi verjetneje, da bolj zaupajo drugim, da se praviloma več udejstvujejo v svetu okrog sebe in imajo občutek, da posredno sodelujejo tudi pri upravljanju družbe, nepomembno pa ni niti dejstvo, da je njihovo zdravje razmeroma boljše.

Višja izobrazba pomeni višjo zaposljivost

V Pogledih v izobraževanje (Education at a Glance), ki ponuja obširen pregled izbranih mednarodno primerljivih nacionalnih statističnih podatkov o položaju in učinkih izobraževanja v državah članicah in partnericah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), poudarjajo, da se stopnja zaposlenosti in zaslužki povečujejo z naraščanjem stopnje izobrazbe in veščin; na trgu dela diploma še vedno velja kot glavni kazalnik delavčevih spretnosti in znanj. Podatki kažejo, da je 80 odstotkov odraslih z visokošolsko stopnjo izobrazbe zaposlenih, v primerjavi s 70 odstotki ljudi s srednješolsko ali posrednješolsko neterciarno stopnjo izobrazbe, brez srednješolske izobrazbe pa je zaposlenih manj kot 60 odstotkov odraslih.

Nenehni tehnološki razvoj poganja zanimanje za tehniške vede

V večini držav OECD so med visokošolskimi študijskimi programi, ki jih zaključujejo odrasli, še vedno najbolj priljubljeni tisti s področja ekonomije, uprave in prava. V povprečju ima v državah OECD 23 odstotkov visokošolsko izobraženih 25- do 64-letnikov diplomo iz enega od omenjenih področij, v primerjavi s petimi odstotki tistih z diplomami iz naravoslovja, statistike in matematike, štirimi odstotki iz informatike, komunikacijske tehnologije ter 17 odstotki tehniških ved, proizvodnje in gradbeništva, zanimanje za študij na teh področjih pa je že dalj časa stabilno.

Vendar pa zaradi potreb skokovitega tehnološkega razvoja zanimanje za naravoslovje, tehnologijo, tehniške vede in matematiko s stopnjo izobrazbe narašča, saj je število dokončanih študijev na doktorski stopnji dvakrat večji od deleža na dodiplomski ravni.

Zanimanje za tehniške vede je na srednješolski poklicni ravni večje kot na visokošolski, ker so ti programi močno povezani z industrijskim sektorjem. Srednješolsko poklicno izobraževanje na področju tehniških ved, proizvodnje in gradbeništva dokonča približno tretjina dijakov, kar je več kot dvakrat večji delež kot na visokošolski ravni.

Inovativnost družbe prinaša nenehno potrebo po inženirjih

Področja, povezana z naravoslovjem, tehnologijo, tehniškimi vedami in matematiko, ponujajo tudi boljše zaposlitvene možnosti, kar zrcali potrebe družbe, ki vse bolj temelji na inovacijah. Diplomanti na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) lahko pričakujejo za sedem odstotnih točk višjo stopnjo zaposlenosti kot diplomanti umetniških in humanističnih smeri ali družbenih ved, novinarstva in informatike. Kot še ugotavljajo v raziskavi Education at a Glance, so stopnje zaposlenosti na področjih, povezanih z naravoslovjem, neenake: za diplomante naravoslovnih ved, matematike in statistike je verjetneje, da bodo imeli enake stopnje zaposlenosti kot diplomanti umetniških in humanističnih ved, oboji pa nižje od stopenj zaposlenosti inženirjev in specialistov na področju IKT.

V primerjavi z letom 2000 je v državah OECD delovna sila postala bolj izobražena. Medtem ko je imela leta 2000 večina mladih odraslih kot najvišjo izobrazbo dokončano srednjo šolo, ima danes največji delež 25- do 35-letnikov diplomo na visokošolski ravni.

Kako je v Sloveniji?

Tudi v Sloveniji se ob pozitivnih premikih na trgu dela vse bolj kažejo potrebe po poklicih, povezanih s tehnologijo oziroma tehniškimi vedami, v izobraževalnih programih pa se močno vpletajo potrebe industrijskega sektorja po strokovno izobraženih kadrih. Temu se prilagajajo tudi programi izobraževalnih ustanov, tako se denimo zadnja leta že zmanjšujejo kvote vpisov za izobraževanja bodočih ekonomistov in pravnikov.

Med poklici, ki so bili bolj iskani oziroma hitreje zaposljivi, so inženirji strojništva, elektrotehnike in elektronike, zdravniki specialisti splošne medicine in drugi specialisti, zobozdravniki, medicinske sestre, strokovnjaki za zdravstveno nego, farmacevti, finančniki, revizorji, računovodje, programerji računalniških aplikacij, razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij in tehniki za strojništvo. Velike potrebe izkazujejo tudi poklici, kot so kuharji, natakarji, zidarji, tesarji, krovci, izvajalci suhomontažne gradnje, izolaterji, monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav, varilci, pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij, orodjarji, mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev, elektroinštalaterji, elektromehaniki, strugarji, zaposlovalci pa izkazujejo potrebe tudi po voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev.

Interdisciplinarnost prihodnosti

Pri iskanju svojega poklica oziroma izbiri izobraževalnih programov je precej odprtih vprašanj, saj gre razvoj tako hitro, da je nemogoče napovedati, kakšni bodo že v bližnji prihodnosti iskani poklici, ki bodo zagotavljali dobre možnosti zaposlovanja. Zato tudi primernih izobraževalnih programov za poklice, ki so bolj ali manj neznani, še ni. Ker bo veliko poklicev tudi izginilo, so, kot navajajo strokovnjaki, za uspešno zaposlitev potrebna interdisciplinarna znanja oziroma zavedanje o potrebi vseživljenjskega učenja in nenehnega prilagajanja potrebam trga dela. Tehnična znanja bo treba dopolnjevati z zelo dobrimi socialnimi spretnostmi in sposobnostjo sodelovanja. Kadrovski strokovnjaki tako svetujejo, da se pri izobraževanju ne opirate le na en sektor, temveč opravite dodiplomski študij s področja naravoslovja, podiplomskega pa s področja družboslovja, saj bo v prihodnosti za iskalca zaposlitve zelo pomembna fleksibilnost na različnih področjih.

Kakšno plačo lahko pričakujete?

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje naj bi bili najperspektivnejši poklici v Sloveniji do leta 2020 analitik trga, gradbeni inženir, medicinska sestra, analitik vodenja, računovodja in revizor, računalniški sistemski inženir/analitik, svetovalec za osebne finance oziroma finančni svetovalec, programer, zdravnik in zobozdravnik. Za iskalce prve zaposlitve je prehod iz šolskega sistema na trg dela težaven, saj ne znajo ovrednotiti in prodati svojih izkušenj. Pri tem jim je zaradi poznavanja trga dela v veliko pomoč agencija za iskanje dela, opaziti pa je, da imajo diplomanti pri iskanju prve zaposlitve nerealne predstave v zvezi s plačilom in položajem v podjetju.

Kje so trenutno najvišje plače?

Pogosto je pri odločanju o izobrazbi pomemben podatek o plačah različnih poklicev in delovnih mest, a vpogleda v takšne statistike ni lahko najti. Edino spletno mesto, ki ponuja vpogled v slovenske povprečne bruto plače različnih poklicev in delovnih mest, je www.placa.si, projekt podjetja Styria digital marketplaces, ki sicer upravlja največji zaposlitveni ter karierni portal MojeDelo.com. Plača.si omogoča anonimno in brezplačno primerjavo vaše plače z drugimi na istem delovnem mestu.

PRO
Članki
Članki Kdaj je smiselno dati odpoved, četudi nimate dogovorjene druge službe?

Preden sprejmete tako pomembno odločitev, ki ima verjetno daljnosežne posledice, si iskreno odgovorite na pet vprašanj.

PRO
Članki
Članki Izgorelost poleg depresije postaja ena najpomembnejših bolezni 21. stoletja

Značilnosti sodobnega življenja so kup vsakodnevnih obveznosti doma in v službi ter nenehna stiska s časom, ki ga za počitek in...

PRO
Članki
Članki (Zakaj še vedno) hodite v službo, ki je ne marate?

Raziskave kažejo, da tisti, ki ne marajo svojega dela, trpijo za podobnimi simptomi kot brezposelni.

PRO
Članki
Članki Zakaj je pomembno, da si podjetje zgradi ugledno blagovno znamko delodajalca?

Boljša je blagovna znamka delodajalca, boljše kadre privlačiš, bolj si konkurenčen na trgu, saj imaš najboljši človeški kapital.

PRO
Članki
Članki 3 možnosti, da pridete do višje plače

Veliko gospodarsko rast boste morali v zasebnem sektorju unovčiti z individualnimi pogajanji – s sedanjim ali pa prihodnjim delodajalcem.